Contactverbod aanvragen - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over contactverbod aanvragen

Wilt u een contactverbod aanvragen? Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een contactverbod aanvragen? 

Met een contactverbod vraagt een slachtoffer van stalking of een vergelijkbaar incident om een verbod op contact zoeken door de dader(s). Wanneer u in het verleden slachtoffer bent geworden van stalking of een vergelijkbaar incident, wilt u mogelijk dat de dader geen contact meer met u kan zoeken. U kunt in zo’n situatie een contactverbod aanvragen. Een contactverbod dient ter bescherming van het slachtoffer en kan worden opgelegd door de officier van justitie. Een (pro deo) advocaat kan u helpen, wanneer u contactverbod aanvragen overweegt. Deze kan u ook meer vertellen over het te volgen proces en de kans dat het contactverbod daadwerkelijk wordt opgelegd aan de dader.


Werking van een contactverbod aanvragen

Een contactverbod aanvragen betekent dat u de officier van justitie vraagt om de dader van een strafbaar feit (zoals: stalking, aanranding, etc.) te verbieden nog contact te zoeken met u. Een dader van het strafbare feit mag als het contactverbod wordt opgelegd geen contact meer met u zoeken. Ook mag een dader u niet benaderen, wanneer u hem of haar tegenkomt op straat of bijvoorbeeld in de supermarkt. Het kan u rust geven, wat helpt bij de verwerking van het strafbare feit waar u slachtoffer van bent geworden.

Kortom: neem contact op met een advocaat voor een gratis gesprek als u een contactverbod wilt aanvragen. U staat er niet alleen voor! 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een contactverbod aanvragen?

Een contactverbod aanvragen kan best lastig zijn; welk proces moet er gevolgd worden? Waarmee dien ik hierbij rekening te houden? Enzovoorts. Het is om deze reden verstandig de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Een (pro deo) advocaat kan u niet alleen helpen bij het doorlopen van dit proces, maar u op voorhand bijvoorbeeld ook van advies voorzien. Is een contactverbod aanvragen in uw geval interessant? Zijn er alternatieven waar u aan kunt denken, wanneer u wilt voorkomen dat bijvoorbeeld een stalker nog contact met u zoekt? Ook helpt een (pro deo) advocaat u voldoende bewijs te verzamelen, om het stalken ook daadwerkelijk aan te kunnen komen bij de rechter. Een strafbaar feit moet aangetoond zijn, alvorens een rechter over zal gaan tot een contactverbod opleggen. 


Wat houdt een gratis gesprek over een contactverbod aanvragen in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Slachtofferhulp hebben veel ervaring met het aanvragen van een contactverbod. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een contactverbod wilt aanvragen. U staat er niet alleen voor!


Vraag en antwoord

Contactverbod aanvragen - Ik wil mijn ex-partner niet meer zien, hoe regel ik dit?

Mijn ex-partner en ik zijn met een fikse ruzie uit elkaar gegaan onlangs. Nu wil ik voorkomen dat ik mijn ex-partner nog in de straat tegen kan komen. Hoe regel ik dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om iemand de toegang tot uw straat of bijvoorbeeld wijk te laten ontzeggen; een contactverbod aanvragen zou dit mogelijk kunnen maken voor u. Er moet sprake zijn van stalking of een vergelijkbaar heftig strafbaar feit, voordat de rechter over zal gaan tot het opleggen van een contactverbod. Denk bijvoorbeeld ook aan een geval van stalking, mishandeling, misbruik of verkrachting. Een contactverbod aanvragen helpt te voorkomen dat een dader nog contact kan zoeken met het slachtoffer van het door hem of haar gepleegde strafbare feit.

Contactverbod aanvragen - Mijn ex-partner winkelt in dezelfde supermarkt, ik wil dit niet. Wat nu?

Mijn ex-partner en ik hebben een heftige ruzie gehad toen we uit elkaar gingen. Nu kom ik hem steeds tegen in de supermarkt, terwijl hij hier helemaal niet woont. Kan ik voorkomen dat hij hier nog komt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod aanvragen is niet zonder meer mogelijk; het beperkt een ander persoon in diens vrijheid. De officier van justitie zal slechts in zo’n aanvraag meegaan, wanneer een persoon veroordeeld is voor het plegen van een zwaar strafbaar feit. U kunt hierbij denken aan strafbare feiten als stalking, aanranding, enzovoorts. In de situatie zoals u deze beschrijft is daarvan geen sprake. Het maakt dat een contactverbod aanvragen weinig effect zal hebben in veel gevallen. U kunt een (pro deo) advocaat om advies vragen, wanneer u meer wilt weten over de werking van een contactverbod aanvragen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze daadwerkelijk op te laten leggen.

Contactverbod aanvragen - Kan ik een contactverbod aanvragen voor mijn verhuisde buren?

Mijn buren gluurden regelmatig bij ons in de tuin. Ze maakten daarnaast seksueel getinte opmerkingen naar mij en mijn dochter. Kan ik een contactverbod aanvragen nu ze verhuisd zijn?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod is een bijzonder zwaar middel, dat niet zonder meer zal worden opgelegd aan een verdachte. Diens vrijheid wordt hiermee immers gedeeltelijk ontnomen. Het is aan u om helder te beargumenteren waarom een contactverbod in uw situatie wenselijk en redelijk is. Welk strafbaar feit is er bijvoorbeeld gepleegd? Een (pro deo) advocaat met ervaring in contactverzoek aanvragen kan u hierbij helpen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u voldoende bewijsmateriaal verzamelt, waarmee u kunt onderbouwen dat iemand u tot last is (geweest). Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen of het contactverbod daadwerkelijk zal worden opgelegd.

Contactverbod aanvragen - Ruzie met aannemer, kan ik een contactverbod aanvragen?

Ik maak mij zorgen om mijn veiligheid, als gevolg van een ruzie met een aannemer die hier in huis gewerkt heeft. Kan ik een contactverbod aanvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is allereerst belangrijk om uzelf te beseffen dat een contactverbod een bijzonder zwaar middel is. U ontneemt iemand anders een deel van diens vrijheid om zich te bewegen. Er moet een zeer goede reden zijn, wil een rechter besluiten dat het aanvragen van een contactverbod voor een persoon in uw omgeving terecht is. Voordat u naar de rechter stapt kunt u een (pro deo) advocaat om advies vragen. Deze zal voor u inschatten of een contactverbod aanvragen in uw situatie proportioneel is. Mocht van dat laatste geen sprake zijn, dan adviseert een (pro deo) advocaat u over mogelijke alternatieven.

Contactverbod aanvragen - Kan ik zelf een contactverbod aanvragen voor iemand anders?

Al een tijdje stuurt een bewoner van een huis verderop berichtjes naar mij. Ik wil dat dit stopt. Kan ik een contactverbod aanvragen voor deze persoon?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod aanvragen is niet zonder meer mogelijk, het wordt juridisch gezien als een zeer zwaar middel. Er moet om deze reden sprake zijn van een ernstig vergrijp, wil de rechter overgaan tot het opleggen van zo’n contactverbod. U kunt advies inwinnen bij een (pro deo) advocaat, wanneer u meer wilt weten over de juridische stappen die u kunt zetten om de berichtenstroom van personen in uw omgeving te laten stoppen. Ook helpt deze u te bepalen of er sprake is van een strafbaar feit. Alternatief is het blokkeren van deze persoon binnen digitale berichtendiensten.

Contactverbod aanvragen - Overlast van een andere bewoner, kan ik een contactverbod aanvragen?

Al enige tijd ervaar ik veel hinder van een aantal omwonenden. Ze zorgen voor veel geluid en stank. Kan ik een contactverbod aanvragen voor deze personen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of u in uw situatie een contactverbod aan kunt vragen is van verschillende factoren afhankelijk. Een (pro deo) advocaat kan u adviseren over de stappen die u hierin kunt zetten. In sommige gevallen is een zogenaamde gedragsaanwijzing mogelijk. Zo’n gedragsaanwijzing kan door een verhuurder, maar bijvoorbeeld ook rechter worden opgelegd aan de huurder. De huurder moet zich hier vervolgens aan houden. Een gedragsaanwijzing wordt vaak toegepast bij relatief lichte gevallen van overlast. Voor een gedragsaanwijzing zal ook worden gekozen wanneer vervolging van betrokkenen nog volgt.

Contactverbod aanvragen - Kan ik een contactverbod van meerdere jaren aanvragen?

Mijn ex-partner blijft maar rond mijn woning lopen. Ik vind dit zeer intimiderend en vervelend; hij heeft mij eerder mishandeld. Kan ik een contactverbod aanvragen voor meerdere jaren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod aanvragen kan een grote impact hebben op het leven van anderen. In het bijzonder wanneer de aanvraag wordt toegekend door een officier van justitie. Bij het opleggen van een contactverbod doet de officier van justitie dit nooit voor een periode langer dan 90 dagen. Na deze periode kan het contactverbod verlengd worden. Een dergelijke verlenging kan maximaal drie keer worden aangevraagd, steeds met 90 dagen. Is de verdachte in uw situatie nooit vervolgd? In dat geval kan het contactverbod niet worden opgelegd. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat, wanneer u een contactverbod aanvragen overweegt.

Contactverbod aanvragen - Mag ik iemand een bericht op Facebook sturen bij een contactverbod?

Iemand in mijn omgeving heeft in het verleden een contactverbod aangevraagd voor mij. Dit betekent dat ik niet meer in haar omgeving mag komen. Mag ik nog wel een bericht sturen via Facebook?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod aanvragen is niet zonder meer mogelijk. Iemand wordt beperkt in diens vrijheid, wanneer deze bijvoorbeeld niet meer in de buurt van een persoon of instelling mag komen. Niet alleen betekent een contactverbod aanvragen dat het fysiek benaderen, bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat, verboden is. Ook het leggen van contact via een platform als Facebook of Instagram is niet toegestaan. U mag helemaal geen contact meer met elkaar hebben. Twijfelt u over uw rechten nadat u een contactverbod is opgelegd? Een (pro deo) advocaat kan u adviseren.

Contactverbod aanvragen - Kan ik als slachtoffer een contactverbod aanvragen?

Eerder ben ik het slachtoffer geweest van een persoon die mij hard geslagen heeft. Kan ik als slachtoffer een contactverbod aanvragen? Ik ben bang voor een herhaling van het incident.

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt als slachtoffer van een strafbaar feit, zoals hetgeen u omschrijft, een contactverbod aanvragen. Een contactverbod is echter een zeer zwaar middel. U beperkt iemand in diens vrijheid. De politie is verplicht met u mee te denken, wanneer u het gevoel heeft een groot risico te lopen op een herhaling van het incident. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen of een contactverbod aanvragen in verhouding staat tot het risico dat u loopt. Het is raadzaam om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat, wanneer u een contactverbod aanvragen overweegt. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u dit aanpakt.

Contactverbod aanvragen - Is het overtreden van een contactverbod altijd strafbaar?

Een contactverbod aanvragen is niet altijd mogelijk, daar ben ik mij van bewust. Hoe zit het wanneer het contactverbod wordt opgelegd en vervolgens wordt overtreden? Is dit strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod aanvragen is een eerste stap, waarna de rechter het contactverbod moet opleggen aan de verdachte. Neemt de verdachte na het opleggen hiervan contact met u op, of bevindt deze zich in uw straat? In dat geval kan dit een strafbaar feit zijn. Dit is afhankelijk van het type verbod dat is opgelegd. Bij een civielrechtelijk verbod is een overtreding geen strafbaar feit. Wel kan de verdachte in dit geval een geldboete opgelegd krijgen. Bij een vrijheidsbeperkende maatregel is een overtreding wel strafbaar; iemand kan worden vastgezet bij de overtreding hiervan.

Contactverbod aanvragen - Is een contactverbod anders dan een gebiedsverbod?

Ik twijfel of ik een contactverbod moet aanvragen of juist een gebiedsverbod. Wie kan mij hierover adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zitten een aantal wezenlijke verschillen tussen een contactverbod aanvragen en het op laten leggen van een verbod om binnen een bepaald gebied te komen. Bij een contactverbod kan het voorkomen dat u een dader per toeval tegenkomt in uw omgeving. Denk aan de supermarkt, op een openbaar plein, enzovoorts. Een dader mag echter op geen enkele wijze contact met u zoeken. De dader mag u zodoende ook niet aanspreken op straat. Legt de rechter iemand een verbod op tot het betreden van een gebied, dan mag de dader nog wel digitaal contact zoeken maar niet in uw omgeving komen. Een combinatie kan de beste keuze zijn. Laat u hierover adviseren door (pro deo) advocaat.

Contactverbod aanvragen - Wanneer is een contactverbod aanvragen interessant?

Nadat ik een periode regelmatig achtervolgt ben door iemand, wil ik dat deze persoon een contactverbod opgelegd krijgt. Kan ik dit altijd aanvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een contactverbod aanvragen kan, wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit. Er moet zodoende bewegen zijn dat iemand u doelbewust meermaals gevolgd is. In zo’n situatie kan er sprake zijn van stalking. Het opleggen van een contactverbod aan de dader helpt u als slachtoffer te beschermen. Een dader mag na oplegging van een contactverbod op geen enkele wijze meer contact met u zoeken. Niet via sociale media, niet per telefoon en ook niet als u de dader per toeval tegenkomt in het openbaar. Een (pro deo) advocaat kan u adviseren over de stappen die u dient te zetten om zo’n contactverbod aan te vragen voor een dader.