Verhalen van schade

Gratis gesprek advocaat over het verhalen van schade

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u na een strafbaar feit schade wilt verhalen op verdachte(n) en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer is het verhalen van schade mogelijk?

Wanneer er een strafbaar feit tegen u gepleegd is, doet zich mogelijk schade voor. Het kan gaan om materiële schade, maar ook om immateriële schade. Mogelijk heeft u lichamelijk letsel opgelopen tijdens een geweldsincident. Het verhalen van schade op de verdachte(n) is vaak niet eenvoudig. U dient aan te tonen dat de geëiste schadevergoeding redelijk is en past bij de schade die u heeft opgelopen tijdens het incident. 


(Pro deo) advocaat bij het verhalen van schade

Tijdens een rechtszitting heeft u de mogelijkheid om uw vordering tot een schadevergoeding kenbaar te maken. U kunt deze vordering al voor de behandeling van de zaak indienen bij de officier van justitie. Tijdens de strafzaak wordt u (mogelijk) gevraagd om een toelichting te geven op uw vordering. Een advocaat kan u zowel bij het opstellen van de vordering, als bij het toelichten hiervan van hulp voorzien. Het is vaak lastig om als slachtoffer een inschatting te maken van de opgelopen schade. Zeker wanneer het om immateriële schade gaat. Overigens hoeft u dit niet altijd zelf te doen. Soms doet een verzekeringsmaatschappij dit voor u.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Slachtofferhulp hebben veel ervaring met het verhalen van schade op verdachte(n). Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u na een strafbaar feit schade wilt verhalen op verdachte(n). U staat er niet alleen voor!


Vraag en antwoord

Moet ik iemand aansprakelijk stellen?

Iemand heeft schade veroorzaakt. Ik wil deze schade op de dader verhalen, maar weet niet precies hoe ik dit moet doen. Kunnen jullie mij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhalen van schade op de dader is op verschillende manieren mogelijk. Allereerst dient u de dader aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade. In sommige gevallen gebeurt dit automatisch, bijvoorbeeld tijdens een gerechtelijke procedure. U heeft aangifte gedaan van de ontstane schade, waarmee u de dader van het strafbare feit aansprakelijk stelt. Het is belangrijk om een dader zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade aansprakelijk te stellen, waarbij schadeposten zo goed mogelijk omschreven dienen te worden. Het kan lonen om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van daders.

Kan ik schade verhalen zonder strafzaak?

Ik wil schade vergoed krijgen van een voormalige vriend. Een strafzaak beginnen vind ik nu te ver gaan. Wat zijn mijn opties?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhalen van schade is niet alleen mogelijk tijdens een gerechtelijke procedure. U kunt ook schade op de dader verhalen via een verzekeringsmaatschappij. In veel gevallen is een eerste stap het kijken of de dader zelf verzekerd is. Mogelijk valt de ontstane schade onder de dekking van de dader. Dit geldt zeker voor situaties waarbij de schade per ongeluk veroorzaakt is. Raadpleeg een (pro deo) advocaat, wanneer u hulp wenst bij het verhalen van schade tijdens een strafzaak. Een advocaat kan u meer vertellen over uw rechten.