De procedure van klacht niet vervolgen

Als u het niet eens bent met de vervolgingskeuze van het OM, kunt u een klacht niet vervolgen indienen. De procedure hiervan is geregeld in artikel 12 e.v. Strafvordering, de zogenoemde beklagprocedure.

Schriftelijk beklag indienen
De beklagprocedure start met een schriftelijk beklag. Dit betekent dat u een brief (e-mail mag niet) moet sturen naar het gerechtshof. Deze brief moet zijn geschreven door de rechtstreeks belanghebbende. Een rechtstreeks belanghebbende is bijvoorbeeld het slachtoffer van het misdrijf of een nabestaande van het slachtoffer. Wat er precies in die brief moet staan, kunt u vinden op de site van het Openbaar Ministerie. In ieder geval moet uw naam erin en waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. Bij het opstellen van uw brief is het handig een (pro deo) advocaat om advies te vragen. Een klacht niet vervolgen kunt u alleen indienen over het niet (verder) vervolgen, het uitvaardigen van een strafbeschikking of de gekozen grondslag van de vervolging. U kunt bijvoorbeeld een klacht niet vervolgen indienen als u vindt dat de verdachte zou moeten worden vervolgd voor doodslag in plaats van dood door schuld. Dit is namelijk een klacht over de grondslag van de vervolging. U moet uw klacht indienen bij het gerechtshof binnen het rechtsgebied waar de vervolgingskeuze is gemaakt. Heeft het OM in Den Haag de vervolgingskeuze gemaakt, dan moet u dus uw schriftelijk beklag indienen bij het Gerechtshof Den Haag.

Het hof beoordeelt eerst of het bevoegd is uw klacht te behandelen en kan u eventueel doorverwijzen naar het juiste hof. Ook zal het hof beoordelen of u rechtstreeks belanghebbende bent en voldaan is aan de overige ontvankelijkheidseisen.

Toewijzen of afwijzen klacht niet vervolgen
Voldoet de klacht, dan wordt u opgeroepen om in een niet-openbare zitting uw klacht te komen toelichten, zodat het hof over uw klacht kan beslissen. Als direct duidelijk is dat uw klacht niet tot strafvervolging kan leiden, wordt uw klacht niet vervolgen zonder zitting afgehandeld. Dit heet kennelijk ongegrond. Anders zal het hof na de zitting uw klacht afwijzen of toewijzen. Tegen een afwijzing kunt u niet in cassatie gaan.  Als het hof uw klacht toewijst, dan moet de officier van justitie de zaak weer oppakken en verder onderzoeken.

Belangrijk is om aan te geven dat een toewijzing van het hof nog niets zegt over de mogelijke schuld van beklaagde. De zaak zal na verdere onderzoek door het OM worden behandeld door de rechtbank. De rechtbank beoordeelt vervolgens de schuldvraag.