Spreekrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over spreekrecht

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u meer wilt weten over het spreekrecht en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is spreekrecht?

Op het moment dat u slachtoffer wordt van een strafbaar feit, bijvoorbeeld een geweldsincident, dan volgt vaak een gerechtelijke procedure. Zo’n procedure kan logischerwijs pas gestart worden, op het moment dat de verdachte voor het plegen van dit strafbare feit is opgepakt. Als slachtoffer heeft u in Nederland spreekrecht. Onder het spreekrecht verstaat men het recht om tijdens een strafzitting een verklaring af te leggen. U kunt hierbij uw kant van het verhaal vertellen en zich bijvoorbeeld tot de verdachte wenden. Ook kunt u aangeven wat het misdrijf voor u betekent heeft. Kunt u bijvoorbeeld bepaalde handelingen niet meer uitvoeren? Heeft u een tijd thuis moeten zitten om te herstellen?


Waarom een (pro deo) advocaat bij gebruik van spreekrecht?

U bent tijdens een strafzitting niet verplicht om gebruik te maken van uw spreekrecht. Vaak wordt hier alleen bij zwaardere misdrijven gebruik van gemaakt door slachtoffers. Niet iedereen ziet het zitten om tijdens een strafzitting iets te zeggen. Het kan emotioneel zeer zwaar zijn voor een slachtoffer. Het gebruik van uw spreekrecht kan helpen om een misdrijf een plek te geven. Het is voor sommige slachtoffers onderdeel van de verwerking. Raadpleeg een advocaat, wanneer u meer wilt weten over het spreekrecht en de wijze waarop u hier een invulling aan kunt geven tijdens een strafzitting.


Wat houdt een gratis gesprek over een slachtofferzaak in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Slachtofferhulp hebben veel ervaring met spreekrecht. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u meer wilt weten over het spreekrecht. U staat er niet alleen voor!


Vraag en antwoord

Spreekrecht - Moet ik altijd zelf in de rechtszaal spreken voor mijn spreekrecht?

Ik zou graag iets willen zeggen tegen de verdachte in een rechtszaak waarin ik ben betrokken. Ik vind het alleen erg spannend en moeilijk om in de rechtszaal te spreken. Is er een andere manier om gebruik te maken van mijn spreekrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Aangezien het voor een slachtoffer of nabestaande erg moeilijk kan zijn om in de rechtszaal te spreken, zijn er verschillende manieren om gebruik te maken van uw spreekrecht. Ten eerste kunt u van tevoren op papier zetten wat u zou willen zeggen en dit tijdens de zitting voorlezen. Op die manier voorkomt u dat u bijvoorbeeld niet uit uw woorden komt en kunt u goed nadenken over wat u precies wilt zeggen. U bent niet verplicht om uw verklaring aan de rechter te geven, maar als u dat wel doet komt het in het strafdossier. U kunt ook gebruik maken van uw spreekrecht door uw schriftelijke verklaring aan de rechter te geven, zonder dat u tijdens de zitting spreekt of aanwezig bent. Ten slotte kunt u uw spreekrecht gebruiken door iemand namens u te laten spreken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een familielid of advocaat machtigen.   

Spreekrecht - Is het gebruik van mijn spreekrecht verplicht?

Op het Wensenformulier zag ik dat ik de mogelijkheid heb om iets te zeggen tijdens de rechtszitting. Ben ik verplicht gebruik te maken van mijn spreekrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het gebruik van uw spreekrecht is absoluut niet verplicht. Voor veel slachtoffers is het emotioneel te zwaar om tijdens de gerechtelijke procedure iets tegen de officier van justitie of de verdachten te zeggen. U wordt immers opnieuw geconfronteerd met het incident. Andere slachtoffers vinden het juist fijn om hun spreekrecht te gebruiken. Voor hen helpt dit om het incident een plekje te geven. Een advocaat kan met u meedenken over het gebruik van het spreekrecht. Er zijn verschillende manieren om uw spreekrecht te gebruiken. U kunt uw verklaring bijvoorbeeld voorlezen, of dit op papier delen.

Spreekrecht - Wanneer heb ik het recht om te spreken bij een strafzitting?

Ik zou tijdens een strafzitting graag wat tegen de verdachten van het incident waarbij ik betrokken was willen zeggen. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voorafgaand aan een strafzitting, als onderdeel van de gerechtelijke procedure, ontvangt u drie brieven van de officier van justitie. Een van deze brieven noemt men het “Wensenformulier”. Op dit formulier wordt u bij zwaardere misdrijven de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u tijdens de rechtszitting iets wilt zeggen. Ook kunt u aangeven op welke manier u dit wilt doen. Raadpleeg uw (pro deo) advocaat, wanneer u meer wilt weten over uw rechten en het gebruik hiervan tijdens de gerechtelijke procedure. Het is niet verplicht om uw spreekrecht te gebruiken.