Mediation - Gratis gesprek mediator binnen 24 uur!

Gratis gesprek over mediation 

Vraag een gratis gesprek aan met een mediator uit uw regio als u een conflict wilt oplossen met mediation en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek mediator.
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een mediator voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de mediator contact met u op!

Wat is mediation?

Mediation is het onder begeleiding oplossen van een conflict. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft maar om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hierdoor wordt een conflict sneller opgelost dan bij een rechtszaak. Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen bereid zijn om over een oplossing van het conflict te onderhandelen. Omdat u bij mediation samen tot een oplossing kom is de verstandshouding tussen u en de andere partij vaak beter dan na afloop van een rechtszaak. Dit is met name belangrijk als u kinderen heeft of voor de werkgever wilt blijven werken waar u een conflict mee heeft.


Mediationtraject

Een mediationtraject bestaat uit verschillende stappen. We zullen elke stap van het mediationtraject kort doornemen.

Stap 1 Mediationtraject: Kiezen voor mediation  
De eerste stap van het mediationtraject is dat één van de betrokken partijen moet voorstellen om het conflict met mediation op te lossen

Stap 2 Mediationtraject: Mediator kiezen   
De tweede stap van het mediationtraject is het kiezen van een mediator. U kun het beste een MfN mediator kiezen. Dit is het kwaliteitsregister van mediators. Alle bij Eerste Rechtshulp aangesloten mediators zijn erkende MfN mediators. U kunt bij de mediatorzoekmachine van Eerste rechtshulp filteren op specialisme (bijvoorbeeld echtscheiding of arbeidsconflict) en plaats.

Stap 3. Mediationtraject: Kennismakingsgesprek  
De derde stap van het mediatontraject is een kennismakingsgesprek met de mediator naar keuze. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van beide partijen besproken. Vrijwillige deelname aan het mediationtrajact en vertrouwen van beide partijen in de mediator en een acceptabele oplossing van het conflict is hierbij van essentieel belang.

Stap 4. Mediationtraject: Mediationovereenkomst  
De vierde stap van het mediationtraject is het ondertekenen van een mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst wordt opgesteld door de mediator. In de mediationovereenkomst staan de namen van de betrokken partijen, een samenvatting van het conflict, de mediationkosten, en een geheimhoudingsbeding zodat duidelijk is dat de mediationgesprekken vertrouwelijk zijn. Omdat zoals eerder aangegeven vrijwillige deelname bij mediation van essentieel belang is, wordt dit ook specifiek benoemd in de mediationovereenkomst.

Stap 5. Mediationtraject: Mediationgesprekken  
De vijfde stap van het mediationtraject zijn de mediationgesprekken. Gemiddeld zijn er 2 tot 5 mediationgesprekken nodig. Gedurende deze gesprekken is de mediator de gespreksleider die objectief is, geen oordeel heeft, beide partijen nader tot elkaar brengt en hen begeleidt bij het vinden van een oplossing.

Stap 6. Mediationtraject: Vastlegging   
De zesde van het mediationtraject is het vastleggen van de oplossing in een vaststellingsovereenkomst. Mocht u er niet in slagen om tot een acceptabele oplossing te komen dan kunt u alsnog een gerechtelijke procedure starten.


Voordelen mediation

 • Een conflict oplossen met mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure
 • Een conflict oplossen met mediation is sneller dan een gerechtelijke procedure
 • Bij mediation heeft u beide evenveel invloed op de oplossing van het conflict. Bij een gerechtelijke procedure beslist de rechter
 • Bij mediation komt u samen tot een oplossing. Hierdoor is de kans groter dat u in redelijke harmonie en met een redelijke verstandshouding door kunt met elkaar. Dit is met name belangrijk als u samen kinderen heeft.
 • Door mediation blijft u in contact met elkaar. Hierdoor komt vaak gedurende het mediationtraject het wederzijds respect gedeeltelijk terug.
 • Mediation is minder formeel. U kunt in een informele zetting samen tot een bevredigende oplossing komen 

Nadelen mediation

 • Mediation is vrijwillig. Beide partijen moeten samen gemotiveerd zijn om samen tot een oplossing van het conflict te komen. Een mediator leidt het gesprek maar kan geen oplossing afdwingen. Bij een gerechtelijke procedure volgt er altijd een uitspraak. Het is maar de vraag of de beslissing van de rechter voor beide of één van de partijen een bevredigende oplossing is.
 • Hoewel mediation doorgaans goedkoper is dan een gerechtelijke procedure kost mediation wel geld. Als één van de partijen niet gemotiveerd is om tot een oplossing te komen maar dit wel aangeeft om zich bijvoorbeeld bij een eventuele gerechtelijke procedure positiever neer te kunnen zetten is uw tijd en geld voor niets geweest. Voordat u met mediation begint is het van essentieel belang dat iedere partij vrijwillig deelneemt en bereid willend is om tot een constructieve oplossing te komen.
 • Bij mediation wordt van beide partijen een constructieve houding verwacht omdat je in tegenstelling bij een gerechtelijke procedure samen tot een oplossing moet komen en je niet alleen kunt richten op uw eigen gelijk en standpunten. U zult zich ook moeten verdiepen in de standpunten van de andere partijen(en).

Wat kost mediation 

Iedere mediator bepaald zijn eigen tarief. Gemiddeld genomen is het mediation tarief € 150,- per uur. De kosten worden meestal tussen de partijen verdeeld tenzij door beide partijen anders wordt besloten. Voor het eerste gesprek (maximaal 2 uur) wordt door sommige mediators een instaptarief gehanteerd van € 50,- per partij.

Een gemiddeld mediationtraject duurt ongeveer tussen de 3 - 5 uur verdeeld over een aantal mediationgesprekken. Een conflict oplossen via mediation is doorgaans goedkoper dan via een gerechtelijke procedure. Voordat u een mediationtraject ingaat worden duidelijke afspraken gemaakt over het mediation tarief. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Als mediation om welke reden dan ook niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing leidt moet u helaas wel de gemaakte mediation kosten betalen.


Gesubsidieerde mediation of pro deo mediation 

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen heeft u recht op een bijdrage in de mediation kosten. Uw inkomen en vermogen moet dan beneden een bepaalde grens vallen. Alle bij Eersterechtshulp.nl aangesloten mediators werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. Dit wordt ook wel toevoeging of gesubsidieerde mediation genoemd. Gesubsidieerde mediation houdt in dat de overheid de kosten van de mediator voor haar rekening neemt en u hooguit een kleine eigen bijdrage hoeft te betalen. Kijk op www.rechtsbijstand.nl of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation of vraag het gratis aan een van de bij ons aangesloten mediators.


Vergoeding verzekeraar bij keuze voor mediation 

Is uw inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde mediation, maar heeft u in het verleden wel een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Mogelijk kunt u de kosten voor mediation declareren bij de verzekeraar. Kijk hierbij goed naar de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Het komt voor dat u voor deze specifieke dekking een aanvullende module nodig heeft. 


Wat houdt een gratis gesprek over mediation in? 

Alle mediators op de website van Eersterechtshulp.nl hebben ruime ervaring met mediation. Selecteer een mediator voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze mediator contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal deze:

 • Uw conflict met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Aangeven wat de stappen van een mediationtraject zijn
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan over mediation zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.