Bewindvoering - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Wat is bewindvoering en wanneer is het nodig? 

Bewindvoering is nodig als mensen niet meer in staat zijn om hun eigen geldzaken te beheren. Bijvoorbeeld door schulden of een beperking. U kunt hierbij denken aan problematische schulden doordat iemand werkeloos is geraakt of doordat iemand verstandelijk of lichamelijk achteruit is gegaan. 


Beperkt bewind

Bewindvoering kan ook voor een deel worden aangevraagd. Dit heet beperkt bewind. In dit geval worden niet alle geldzaken door een ander beheerd maar slechts een deel daarvan. Bijvoorbeeld het koophuis en het gespaarde geld wordt beheerd maar de lopende rekening niet. 


Bewindvoering voor bepaalde of onbepaalde tijd

Als bewindvoering nodig is vanwege problematische schulden, dan is het bewind altijd voor een bepaalde tijd. Bewindvoering vanwege andere situaties zoals een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor onbepaalde tijd zijn. 


Rechter controleert jaarlijks de bewindvoering

Als iemand onder bewind staat beslist iemand anders over alle of een deel van de geldzaken en dat brengt vaak emoties met zich mee. Naast woede is er ook vaak de angst dat het geld niet goed wordt beheerd. Een geruststellende gedachte kan dan zijn dan een rechter jaarlijks controleert of geldzaken goed zijn beheerd.  


Bewindvoering door bekend persoon of professional

Als iemand bewindvoering nodig heeft kan die kiezen tussen een bekend persoon (familielid, vriend(in), kennis) of een professional. Een combinatie is ook mogelijk. Als iemand onder bewind van een bekend persoon komt te staan beoordeelt de rechter eerst of deze persoon geschikt is. Bij een combinatie kan de rechter de taken die in dit geval verdeeld worden vastleggen.  Via deze website kunt u profielen van professionals bekijken en vergelijken. Door middel van een gratis kennismakingsgesprek kunt u kijken of er een klik is.  


Gratis gesprek als u bewindvoering nodig heeft

Vraag een gratis gesprek aan als u of iemand in uw omgeving bewindvoering nodig heeft en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  • U kunt kennismaken en uw vragen stellen
  • U kunt de financiële situatie bespreken
  • De dienstverlening wordt aan u uitgelegd
  • De procedure om bewind aan te vragen wordt met u doorgenomen

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn