Bewindvoering - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische maatregel die bedoeld is om personen die niet (meer) in staat zijn hun geldzaken zelfstandig te regelen, te beschermen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld komen door schulden, maar ook door een psychische ziekte, verstandelijke beperking of ouderdom. Het is dan ook een belangrijke maatregel voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Het biedt bescherming en ondersteuning en helpt mensen om niet verder in de problemen te komen. 

Bewindvoering staat ook wel bekend als beschermingsbewind en is een vorm van juridische bescherming, waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om de geldzaken van een persoon over te nemen. Bewindvoering kan vrijwillig gebeuren, maar ook door een rechterlijke uitspraak. De bewindvoerder neemt alle geldzaken over, dus het inkomen en de uitgaven, maar ook de schulden. Het doel is uiteindelijk om iemand weer de financiële stabiliteit te geven en mogelijk ter bescherming tegen misbruik en verwaarlozing. 

De bewindvoerder is jaarlijks verplicht om een verslag, een zogeheten Rekening en Verantwoording, uit te brengen aan de kantonrechter. Hierin laat deze de financiële situatie zien en kan de kantonrechter controleren of dit juist is gegaan.


Wanneer kan iemand onder bewind worden gesteld?

Bewindvoering is er voor mensen die door lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun geldzaken zelf te regelen. Dit kan zijn vanwege:

  • Psychische problemen, zoals depressie, dementie of een andere psychische stoornis.
  • Lichamelijke beperking, zoals bepaalde lichamelijke handicaps waardoor het onmogelijk is om zelfstandig te geldzaken te regelen.
  • Verslavingen, die kunnen ervoor zorgen dat iemand zijn geldzake niet onder controle heeft.
  • Problematische schulden, te veel schulden waarvoor het voor iemand onmogelijk is om deze zelfstandig op te lossen. 

Hoe kan iemand onder bewind worden gesteld?

Bewindvoering kan iemand vrijwillig krijgen, maar het kan ook via een rechterlijke uitspraak. Voor dit laatste moet er een verzoek worden ingediend. Dit kan door de persoon zelf, maar ook door familieleden, zorgverleners of de gemeente. Het verzoek wordt uiteindelijk ingediend bij de kantonrechter. Na dit verzoek beoordeelt de kantonrechter het verzoek en kijkt of er bewindvoering nodig is. Dit gebeurt op een zitting waar de persoon over wie het gaat en de indiener van het verzoek bij kan zijn. Als de rechter beslist dat er bewindvoering nodig is, wordt er een bewindvoerder aangesteld. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professionele bewindvoerder. 


Beperkt bewind

Bewindvoering kan ook voor een deel worden aangevraagd. Dit heet beperkt bewind. In dit geval worden niet alle geldzaken door een ander beheerd maar slechts een deel daarvan. Bijvoorbeeld het koophuis en het gespaarde geld wordt beheerd maar de lopende rekening niet. 


Bewindvoering voor bepaalde of onbepaalde tijd

Als bewindvoering nodig is vanwege problematische schulden, dan is het bewind altijd voor een bepaalde tijd. Bewindvoering vanwege andere situaties zoals een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor onbepaalde tijd zijn. 


Rechter controleert jaarlijks de bewindvoering

Als iemand onder bewind staat beslist iemand anders over alle of een deel van de geldzaken en dat brengt vaak emoties met zich mee. Naast woede is er ook vaak de angst dat het geld niet goed wordt beheerd. Een geruststellende gedachte kan dan zijn dan een rechter jaarlijks controleert of geldzaken goed zijn beheerd.  


Bewindvoering door bekend persoon of professional

Als iemand bewindvoering nodig heeft kan die kiezen tussen een bekend persoon (familielid, vriend(in), kennis) of een professional. Een combinatie is ook mogelijk. Als iemand onder bewind van een bekend persoon komt te staan beoordeelt de rechter eerst of deze persoon geschikt is. Bij een combinatie kan de rechter de taken die in dit geval verdeeld worden vastleggen.  Via deze website kunt u profielen van professionals bekijken en vergelijken. Door middel van een gratis kennismakingsgesprek kunt u kijken of er een klik is.  


Gratis gesprek als u bewindvoering nodig heeft

Vraag een gratis gesprek aan als u of iemand in uw omgeving bewindvoering nodig heeft en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  • U kunt kennismaken en uw vragen stellen
  • U kunt de financiële situatie bespreken
  • De dienstverlening wordt aan u uitgelegd
  • De procedure om bewind aan te vragen wordt met u doorgenomen

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn