Gratis gesprek met een advocaat over aanvragen VOG

Moet u een VOG aanvragen en verwacht u problemen? Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Vergoeding advocaatkosten door overheid 

Als u problemen verwacht bij een VOG aanvragen heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.


Vergoeding advocaatkosten door verzekering 

Als u een verzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een VOG aanvragen?

Een advocaat kan u helpen als u een strafbaar feit gepleegd heeft en een VOG moet aanvragen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waarin aangegeven wordt dat uw justitiële verleden tot aan het moment van aanvragen niet in de weg staat bij het uitoefenen van bepaalde functies/beroepen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt in ieder geval verstrekt aan personen die geen strafbare feiten gepleegd hebben. Uw (toekomstige) werkgever kan een formulier invullen die u bij de afdeling Burger- Publiekzaken van de gemeente kunt indienen. Op dat formulier dient de werkgever aan te geven waarom hij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt en waarop u dient te worden gescreend. Bij het indienen van het ingevulde formulier dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen. Het aanvraagformulier wordt door de gemeente aan Justis gestuurd, dit is de instantie die de screening doet.

VOG aanvragen via internet
Uw (toekomstige) werkgever kan de VOG aanvragen via internet. Dit kan alleen indien u staat ingeschreven in de BRP van de gemeente, u een Burgerservicenummer heeft en u beschikt over zowel een e-mailadres, DigiD-inloggegevens en een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL. Als uw (toekomstige) werkgever de aanvraag online indient, krijgt u daarvan een e-mail waarin een link naar DigiD staat. Daar kunt u inloggen en uw gegevens bevestigen om de aanvraag te voltooien.

VOG aanvragen bij Justis 
Indien u niet ingeschreven staat bij de gemeente, kunt u zelf uw VOG aanvragen bij Justis. Daarvoor dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen, te beschikken over een kopie van uw identiteitsbewijs, een document van de organisatie die de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangt en een kopie van de betalingsbevestiging voor de aanvraag. Alle voornoemde documenten dienen met de aanvraag te worden meegestuurd.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Verklaring Omtrent Gedrag hebben veel ervaring met VOG aanvragen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw situatie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een VOG moet aanvragen en problemen verwacht. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

VOG opsturen voor nieuwe baan met een strafblad

Voor een sollicitatie voor een nieuwe baan moet ik een VOG opsturen, maar ik ben een keer veroordeeld voor een strafbaar feit. Krijg ik geen VOG als ik een strafblad heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het komt voor dat een werkgever van werknemers een Verklaring Omtrent Gedrag verlangt. Als u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan, dan krijgt u zonder problemen een VOG. Als u wel eens met het strafrecht in aanraking bent gekomen, dan wordt gekeken of de strafbare feiten op uw strafblad relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring wordt aangevraagd (dus: de baan waarvoor u solliciteert). Niet voor ieder beroep is ieder strafbaar feit namelijk even bezwaarlijk. Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een VOG wordt het Justitieel Documentatiesysteem geraadpleegd. Dat is een register waarin gegevens staan over de afwikkeling van strafbare feiten; van veroordelingen tot niet vervolgde zaken en transacties. Alle gegevens die over u bekend zijn worden in samenhang gewogen en beoordeeld om te bepalen of u een VOG krijgt. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp als u vragen heeft over het aanvragen van een VOG wanneer u bent veroordeeld voor een strafbaar feit of wanneer u nog voor de rechter moet verschijnen.

Hoe lang duurt een VOG aanvraag?

Hoe lang duurt een VOG aanvragen gemiddeld? Ik heb eigenlijk binnen twee weken al een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, denkt u dat dat zal lukken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In principe krijgt u binnen vier weken na uw aanvraag een schriftelijke reactie daarop van Justis. Indien zij het voornemen hebben de VOG af te wijzen, dan is moeilijk te zeggen hoe lang de rest van de procedure duurt maar u moet dan al snel denken aan enkele weken. Indien u geen aantekening op uw justitiële documentatie(strafblad) heeft, kunt u er vanuit gaan dat u na vier weken een positieve reactie ontvangt. U geeft echter aan dat u binnen twee weken al een VOG nodig heeft. In dat geval kunt u ervoor kiezen een spoedaanvraag te doen. Dit kan echter alleen in een aantal specifieke gevallen (adoptie, werken in het buitenland en benoeming tot wethouder of bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger). U dient bij de VOG aanvraag aan te geven dat u de VOG voor één van deze gevallen aanvraagt. De VOG wordt in deze gevallen binnen anderhalve week verleent (indien u geen strafbare feiten gepleegd heeft).

Invloed strafblad na veroordeling door de rechter op VOG

Ik moet binnenkort voor de rechter verschijnen in verband met een geweldsdelict. Krijg ik een strafblad als ik word veroordeeld? Ik moet binnenkort voor mijn nieuwe baan een VOG aanvragen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als de rechter u veroordeelt, dan wordt dit genoteerd op uw Justitiële Documentatie. In het dagelijks taalgebruik spreekt men vaak van een ‘strafblad’, ook al is dit niet helemaal juist. Op uw Justitiële Documentatie staan namelijk alle strafrechtelijke feiten waar u mee te maken heeft gehad. Dat betekent dat niet alleen veroordelingen, maar ook vrijspraken of een sepot er op staan vermeld. De reden dat veel mensen willen weten of ze een ‘strafblad’ krijgen, is omdat het voor het solliciteren voor bepaalde beroepen nodig is om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Indien u een strafblad heeft, kan een VOG u in bepaalde gevallen worden geweigerd. Dit is echter zeker niet altijd zo. Of u wel of niet een VOG krijgt, hangt onder meer af van de ernst van het feit waarvoor u bent veroordeeld en hoe lang geleden u bent veroordeeld. Ook maakt het uit hoe het feit waarvoor u bent veroordeeld zich verhoudt tot de baan waarvoor u solliciteert. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp als u een VOG wilt aanvragen of als u vragen heeft over uw strafblad.

Invloed justitiële verleden

Ik moet een VOG aanvragen. Hoe lang achtervolgt een delict mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor de beoordeling van uw VOG-aanvraag wordt er teruggekeken in uw justitiële verleden. De termijn waarover mag worden teruggekeken is in beginsel 4 jaar. Voor bepaalde beroepen dan wel delicten geldt echter een andere termijn. Bijvoorbeeld voor functies met hoge integriteitseisen geldt een langere terugkijktermijn, voor misdrijven tegen de zeden geldt een onbeperkte terugkijktermijn en voor jongeren tot 23 jaar geldt een termijn van 2 jaar, uitgezonderd zedendelicten of zware geweldsdelicten. Mocht u een delict gepleegd hebben binnen de terugkijktermijn, dan is de kans dat u een VOG krijgt klein. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp als u een VOG wilt aanvragen of als u vragen heeft over uw strafblad.

Terugkijktermijn aanvraag van een VOG

Ik wil een VOG aanvragen maar heb in het verleden een paar verkeerde dingen gedaan. Vanaf welk moment gaat de terugkijktermijn voor de aanvraag van een VOG lopen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het startpunt van de terugkijktermijn is de datum van de rechtelijke uitspraak in eerste aanleg. Mocht u in hoger beroep en/of cassatie gaan, dan verandert dit niets aan het startpunt van de terugkijktermijn. Is er geen uitspraak gedaan in uw zaak, maar heeft u wel een strafbeschikking, een transactie of een sepotbeslissing ontvangen dan wordt het moment van de uitvaardiging van deze beslissingen als startpunt van de terugkijktermijn genomen. Mocht u geen van de hier bovenstaande beslissingen ontvangen hebben, dan geldt de pleegdatum als startdatum van de terugkijktermijn. Hierbij komt dat als er meer dan 2 jaar zit tussen de pleegdatum en een van de bovengenoemde startpunten dat dan de pleegdatum als startpunt wordt genomen. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis adviesgesprek als u meer vragen heeft.

Na plegen zedendelict

Ik heb een zedendelict gepleegd en wil een VOG aanvragen, kan dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Hierdoor wordt dit delict altijd meegenomen in de beoordeling van uw VOG aanvraag en is de kans groot dat u VOG aanvraag afgewezen wordt.

Kosten VOG verhalen op organisatie

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen maar daar heb ik een VOG voor nodig. Ik vind de kosten voor het aanvragen vrij hoog. Is er een mogelijkheid deze kosten op de organisatie waar ik vrijwilligerswerk voor wil gaan doen te verhalen? Ik bewijs hun immers een dienst.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Sinds 1 januari 2015 is de VOG aanvraag voor een grote groep vrijwilligers gratis. De enige voorwaarde daarvoor is wel dat de VOG digitaal wordt aangevraagd bij Justis. Er is een aantal voorwaarden waar de organisatie aan moet voldoen, wil de VOG gratis zijn. Zo moet de organisatie voor 70% uit vrijwilligers bestaan, een rechtspersoon zijn die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een actief beleid voeren om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan en mag de organisatie geen winstoogmerk hebben. Daarnaast mag het niet zo zijn dat de vrijwilligers op grond van een andere wet reeds gehouden zijn een VOG aan te vragen. Indien aan de voorgaande voorwaarden voldaan wordt, hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de VOG kosten. In alle overige gevallen dient u de VOG zelf te betalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn