Verhuur leegstandswet

Gratis gesprek advocaat over verhuur via de leegstandswet

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over verhuur via de leegstandswet en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is verhuur via de leegstandswet?

Bij verhuur via de leegstandswet zijn de regels en voorwaarden anders dan bij een standaard huurovereenkomst. In de Leegstandswet zijn speciale regels en voorwaarden opgenomen waardoor rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder anders liggen dan bij een standaard huurovereenkomst. Verhuur via Leegstandswet komt veel voor bij mensen die dubbele kosten hebben omdat zij een woning gekocht hebben maar hun oude woning niet verkocht krijgen. In de Leegstandswet zijn speciale regels en voorwaarden opgenomen waardoor rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder anders liggen dan bij een standaard huurovereenkomst. Voor verhuren op basis van de Leegstandswet heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Daarnaast dient de eigenaar toestemming te hebben van de hypotheekverstrekker.

Er is een aantal eisen waar een vergunning aan moet voldoen volgens de Leegstandswet:

 • Duidelijker verschil maken tussen pro deo en betalende
 • De vergunning moet worden afgegeven voor de duur van maximaal vijf jaren
 • De minimale duur van de huurovereenkomst dient zes maanden te zijn
 • De huurder heeft na zes maanden een opzegtermijn van een maand
 • De verhuurder heeft na zes maanden een opzegtermijn van drie maanden
 • De eigenaar moet kunnen aantonen dat die in de afgelopen 12 maanden zelf nog in de woning heeft gewoond en dat de woning de afgelopen tien jaar niet langer dan drie jaren (al dan niet aaneengesloten) is verhuurd.
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn met daarin vermeldt dat het een huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet betreft.

De huurder heeft in dit geval geen huurbescherming. Dat is anders als niet aan bovengenoemde vereisten is voldaan


Waarom een (pro deo) advocaat bij een vergunningsaanvraag voor verhuur via de leegstandswet?

Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij de vergunningsaanvraag voor verhuur via leegstandswet. Een eigenaar kan meerdere keren een vergunning aanvragen, zolang er maar steeds minimaal vijf jaar tussen de aanvragen zit waarin geen vergunning voor de woning gold. Een (pro deo) advocaat kan de vergunningsaanvraag voor verhuur leegstandswet voor u doen en/of u inlichten of u in aanmerking komt voor een vergunning. 


Gesubsidieerde bekostiging advocaat bij verhuur via de Leegstandwet 

Wanneer u bij een juridische kwestie rond de verhuur via de Leegstandwet hulp van een advocaat wenst, zou u een beroep kunnen doen op gesubsidieerde rechtshulp. Bij deze vorm van rechtshulp wordt het merendeel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid, waarbij u zelf een kleine eigen bijdrage betaalt. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van uw bruto jaarinkomen. Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan bij een pro deo advocaat, om u te laten informeren over de geldende voorwaarden.


Kosten advocaat declareren bij verzekeraar 

Een alternatief voor gesubsidieerde rechtshulp is het declareren van gemaakte kosten via uw verzekeringsmaatschappij, mits u voorheen een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft. Ook in dit geval betaalt u een deel van de kosten zelf; uw eigen risico. Loop de polis van uw verzekering nog eens na, om te kijken of de kosten bij een zaak rond verhuur via de Leegstandwet vergoed worden. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met vergunningsaanvragen voor verhuur via de leegstandswet. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een vergunningsaanvraag voor verhuur via de leegstandswet. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Een te koop staande woning tijdelijk verhuren

Onze woning staat al lange tijd te koop, maar het lijkt erop dat het nog een hele tijd gaat duren voor er een koper zal zijn volgens de makelaar. Inmiddels wonen wij al in ons nieuwe huis, dus de woonlasten worden voor ons een heel groot probleem. Nou vroeg ik mij af of we de oude woning niet kunnen verhuren? Maar een kennis zei mij dat huurders heel veel rechten hebben en dat je die nooit meer weg krijgt. Kunnen wij onze oude woning misschien tijdelijk verhuren, tot de woning is verkocht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is op basis van de Leegstandwet mogelijk een te koop staande woning tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder de uitgebreide huurbescherming geniet die bij normale verhuur geldt. Als u uw woning op basis van deze regeling verhuurt (Leegstandswet verhuur), kan uw woning in geval van verkoop dus gewoon opgeleverd worden. Voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet moet de gemeente een vergunning afgeven. Deze vergunning geldt voor een periode van 5 jaar. Zonder deze vergunning blijven de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht van toepassing.