Gratis gesprek advocaat over onderhuur 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over onderhuur en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is onderhuur?

Onderhuur is het huren van een woning van iemand die de woning zelf van een ander huurt. Dit is niet altijd toegestaan. In veel gevallen zal in de huurovereenkomst staan dat onderverhuren niet is toegestaan. Als onderhuurder geniet u huurbescherming ten opzichte van zowel degene van wie u huurt als ten opzichte van de hoofdverhuurder. Als illegaal wordt onderverhuurd, kan de huurovereenkomst met de hoofdhuurder worden opgezegd. Ook kan de hoofdverhuurder eisen dat de huurovereenkomst met de onderhuurder wordt beëindigd. Hiervoor is geen wettelijke opzeggingsgrond nodig.

Bovenstaande is anders als u een onzelfstandige woonruimte huurt. Daarmee wordt een woonruimte bedoeld die geen eigen voordeur heeft, dus bijvoorbeeld de huur van een kamer. Indien u een onzelfstandige woonruimte onderhuurt en de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder wordt beëindigd, dan dient u de woonruimte te verlaten.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een conflict over onderhuur?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over onderhuur. Er zijn verschillende soorten conflicten die zich hierbij voor kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurder, die het niet toestaat om een gehuurd pand onder te verhuren. De wetgever heeft bepaald dat onderverhuren in de basis toegestaan is, tenzij de huurder vooraf aan kon nemen dat de verhuurder daartegen bezwaren heeft. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin dit is vastgelegd in de huurovereenkomst die u met een verhuurder gesloten heeft. Bij conflicten is het sterk aan te raden, om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Een raadsman of raadsvrouw vertelt meer over de procedure die u dient te volgen om een conflict tot een einde te brengen. Een (pro deo) advocaat staat niet alleen huurders bij rond geschillen over onderhuur; ook een verhurende partij kan bij een conflictsituatie kiezen voor ondersteuning van een ervaren (pro deo) advocaat. 


Gesubsidieerde rechtshulp bij conflict over onderhuur 

Door te kiezen voor gesubsidieerde rechtshulp bij een conflict rond onderhuur, betaalt u zelf slechts een beperkte eigen bijdrage. Het merendeel van de kosten wordt vergoed door de overheid. Houd er rekening mee, dat niet iedereen gebruik kan maken van deze vorm van ondersteuning. Dit hangt onder meer af van uw inkomen; het inkomen mag op jaarbasis niet hoger zijn dan 29.600 euro bruto. Vink in de zoekmachine op deze website de optie “PRO DEO” aan. Enkel pro deo advocaten bieden deze vorm van rechtshulp aan.


Juridische kosten declareren via verzekeraar 

Alternatief voor de keuze voor gesubsidieerde rechtshulp is het declareren van gemaakte juridische kosten via uw verzekeringsmaatschappij. Logischerwijs is dit uitsluitend mogelijk, wanneer u over een reeds afgesloten rechtsbijstandverzekering beschikt. U betaalt in dit geval een eigen risico. Wanneer u kosten wilt declareren via uw verzekeraar, dient u de verzekeringsmaatschappij voor het inschakelen van een advocaat om toestemming te vragen voor juridische ondersteuning bij uw zaak. 


Wat houdt een gratis gesprek in?

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over onderhuur gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over onderhuur. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.