Gratis gesprek advocaat over hospitaverhuur 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over hospitaverhuur en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is hospitaverhuur?

Hospitaverhuur is het verhuren van kamers door iemand die zelf in de woning woont. Dit kan door iemand die een woning huurt of de woningeigenaar. Er gelden een aantal bijzondere regels voor hospitaverhuur. Er moet een schriftelijke huurovereenkomst zijn. De eerste negen maanden van de huurovereenkomst moeten een proeftijd zijn. Binnen deze tijd kan de verhuurder zonder dat hij daarvoor een reden opgeeft de huur opzeggen. De verhuurder heeft echter wel een minimale opzegtermijn in acht te houden van drie maanden. Nadat deze proeftijd is afgelopen heeft de huurder pas huurbescherming. De verhuurder betaalt geen inkomstenbelasting over de inkomsten uit hospitaverhuur, tenzij die inkomsten een bepaald bedrag overstijgen. De hospitaverhuurder dient de huur binnen vier weken door te geven aan de belastingdienst, daarmee zorgt u ervoor dat de inkomsten van de huurder niet meetellen voor uw huurtoeslag

Als huurder mag u een kamer verhuren, tenzij hierover een verbod is opgenomen in de huurovereenkomst. Indien er een verbod is opgenomen in de overeenkomst en u wil toch een kamer verhuren, dan kunt u de verhuurder vragen om de verbodsbepaling op te heffen uit de overeenkomst. Als er geen schriftelijke hospitahuurovereenkomst is dan telt het inkomen van de huurder wel mee bij de berekening of aanspraak kan worden gemaakt op huurtoeslag. Hij wordt dan namelijk gezien als medebewoner.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een conflict over hospitaverhuur? 

Rond een hospitaverhuur kunnen verschillende soorten conflicten opspelen. Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan als er een verbod op hospitaverhuur is opgenomen in de huurovereenkomst die u met uw verhuurder gesloten heeft en er toch een kamer onderverhuurd wordt. Een verhurende partij kan in zo’n geval eisen dat de hospitaverhuur per direct wordt stopgezet. Ook kunnen er conflicten ontstaan tussen u als verhuurder van een kamer en iemand die bij u in is getrokken. Denk aan conflicten gerelateerd aan privacy, de staat van de geboden voorzieningen, enzovoorts. Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over hospitaverhuur. Zo kan deze u meer vertellen over de stappen die u kunt zetten, wanneer zich een conflict voordoet. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan ondersteunt de (pro deo) advocaat u bij de verdere afwikkeling daarvan. 


Overheidsvergoeding rechtshulp

Bij een conflict rond hospitaverhuur kunt u mogelijk een beroep doen op de juridische ondersteuning van een pro deo advocaat. U kiest in dit geval voor gesubsidieerde rechtshulp, waarbij een groot deel van de gemaakte kosten vergoed wordt door de overheid. Gratis is de ondersteuning van een pro deo advocaat niet; u betaalt nagenoeg altijd een eigen bijdrage. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze vorm van rechtshulp. Het hangt onder meer af van de hoogte van uw bruto jaarinkomen.


Kosten rechtshulp conflict hospitaverhuur declareren bij verzekeraar 

Beschikt u over een lopende rechtsbijstandverzekering? In dat geval kunt u de gemaakte kosten mogelijk vergoed krijgen via de verzekeringsmaatschappij. U heeft hierbij het recht zelf een advocaat te kiezen. Houd er hierbij rekening mee, dat kosten alleen vergoed worden wanneer de verzekeraar u vooraf toestemming heeft gegeven om zelf een raadsman of raadsvrouw in te schakelen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over hospitaverhuur gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over hospitaverhuur. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Kamer verhuren in eigen woning

In mijn woning heb ik een kamer over die volgens mij heel geschikt zou zijn voor een huurder. De badkamer en wc en keuken moeten dan wel gedeeld worden, maar die zijn makkelijk te bereiken vanaf de kamer. Is het mogelijk om deze ene kamer te verhuren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is mogelijk een deel van uw eigen woning, waar u ook in woont, te verhuren. Dit wordt hospitaverhuur genoemd. Er gelden wel regels voor hospitaverhuur met betrekking tot huurrecht, huurtoeslag en de inkomstenbelasting. Het is verstandig u hier goed over te laten adviseren. Neem daarom contact op met een van de in huurrecht gespecialiseerde advocaten die zijn aangesloten bij Eerste Rechtshulp voor advies.