Uithuisplaatsing - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over een uithuisplaatsing

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een uithuisplaatsing en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Vergoeding advocaatkosten door overheid 

Bij een uithuisplaatsing heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Vergoeding advocaatkosten door verzekering 

Als u een verzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Waarom een (pro deo) advocaat bij een uithuisplaatsing

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen en de belangen van uw kind behartigen bij een uithuisplaatsing. Uithuisplaatsing (UHP) betekent dat kinderen tijdelijk niet thuis wonen, maar in een tehuis of een pleeggezin. Soms is een ondertoezichtstelling niet genoeg en is het in het belang van het kind dat het uit huis geplaatst wordt. Een kind gaat dan tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een tehuis of bij een pleeggezin. Een gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en het gezin. In de meeste gevallen kunnen de ouders tijdens de uithuisplaatsing contact houden met hun kind, de rechter kan dat echter ook verbieden.

Uw kind kan vrijwillig of met een machtiging uit huis geplaatst worden. Een machtiging uithuisplaatsing wordt voor maximaal 1 jaar afgegeven. Indien de gezinsvoogd van mening is dat de uithuisplaatsing langer dient te duren, moet er opnieuw door de rechter een machtiging worden afgegeven. Bureau Jeugdzorg kan de uithuisplaatsing tussentijds beëindigen. Wanneer u het als ouder(s) niet eens bent met de uithuisplaatsing van uw kind(eren), kunt u Bureau Jeugdzorg verzoeken de uithuisplaatsing te beëindigen of te verkorten. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een dergelijk verzoek ook zelf indienen. Bureau Jeugdzorg moet binnen veertien dagen op dit verzoek reageren.

Indien u niet de gewenste reactie krijgt van Bureau Jeugdzorg, kunt u zich wenden tot de kinderrechter. Hierbij is bijstand van een (pro deo) advocaat geen vereiste, maar kan voor u wel nuttig zijn. Een (pro deo) advocaat is immers gespecialiseerd in rechterlijke procedures. Als u het ook niet eens bent met de beslissing van de kinderrechter, kunt u in hoger beroep gaan tegen die beslissing. In hoger beroep bent u verplicht u te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. 

Voor een uithuisplaatsing moet u als ouder een eigen bijdrage betalen. Deze bedragen worden geïnd door het CAK (meer informatie over de eigen bijdragen).

Wat houdt een gratis gesprek bij een uithuisplaatsing in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Kind en Jeugd hebben veel ervaring met zaken die over een uithuisplaatsing gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een uithuisplaatsing. 

Vraag en antwoord

Kind uit huis plaatsen - Niet goed gekeken naar onze situatie

De kinderrechter wil ons kind uit huis plaatsen. Wij, de ouders, zijn het hier absoluut niet mee eens. Volgens ons is er niet goed gekeken naar onze situatie en is er niet goed naar ons geluisterd. Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we zorgen dat ons kind niet uit huis geplaatst wordt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kunnen, naast de ondertoezichtstelling, de rechter vragen om een ‘machtiging uithuisplaatsing’. De rechter zal dan bekijken of het nodig is om een kind uit huis te plaatsen en hoe lang dit zal duren. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u met hulp van een advocaat in hoger beroep gaan. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met een advocaat, zodat u binnen de termijn van 3 maanden hoger beroep instelt. Als uw kind eenmaal uit huis is geplaatst en hoger beroep niet meer mogelijk is, zou u Bureau Jeugdzorg kunnen verzoeken om de periode dat u kind uit huis is geplaatst eerder te beëindigen. Een kind uit huis plaatsen is een heftige en emotionele gebeurtenis. Het is daarom raadzaam om u bij te laten staan door een ervaren advocaat. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis adviesgesprek.