Nadeelcompensatie - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over nadeelcompensatie 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u nadeelcompensatie wilt en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is nadeelcompensatie?

U heeft recht op nadeelcompensatie als u door een beslissing van de overheid schade heeft opgelopen. Een advocaat kan u hierbij helpen. Voorbeelden van nadeelcompensatie zijn:

 • U loopt omzet mis door werkzaamheden waardoor uw klanten minder makkelijk bij uw winkel kunnen komen
 • Doordat er een belangrijke brug naar uw transportbedrijf is afgesloten moeten uw wagens omrijden

Voorwaarden en aanvragen nadeelcompensatie

Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het onredelijk zijn dat de schade alleen voor uw rekening zou komen en moet in vergelijking met anderen de schade voor u onevenredig groot zijn. Indien u aan deze voorwaarden voldoet heeft u recht op nadeelcompensatie. U kunt dan een verzoek indienen bij de regionale dienst die verantwoordelijk is voor de regio waar uw schade is ontstaan. Op www.rijksoverheid.nl kunt u vinden welke regionale dienst er voor uw regio verantwoordelijk is. Hier kunt u een aanvraagformulier invullen voor nadeelcompensatie. Vervolgens wordt uw nadeelcompensatieverzoek bekeken door een commissie. In sommige gevallen dient u uw verzoek toe te lichten bij een zitting.


Waarom een (pro deo) advocaat bij nadeelcompensatie

Als uw nadeelcompensatieverzoek wordt afgewezen kunt u een bezwaarschrift indienen. Als deze ook wordt afgewezen kunt u in beroep bij de rechter en als de rechter uw verzoek afwijst kunt u in hoger beroep bij de Raad van State. Wij raden u aan om een advocaat te raadplegen. De advocaat kan u voorzien van advies en kijken welke mogelijkheden er zijn om uw schade vergoed te krijgen. Een advocaat is precies op de hoogte welke instantie bevoegd is te oordelen over welke beslissingen en kan u helpen bij het indienen van een bezwaarschrift of beroep.


Kosten conflict nadeelcompensatie vergoed krijgen via overheid 

Heeft u bij een conflict rond een nadeelcompensatie voor de hulp van een advocaat gekozen? De kosten die u hierbij maakt, kunt u grotendeels vergoed krijgen wanneer u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. De overheid biedt u in dit geval een vergoeding aan, waarbij u zelf een kleine eigen bijdrage betaalt in de meeste gevallen. Om aanspraak te kunnen maken op pro deo rechtshulp mag uw bruto jaarinkomen niet boven de 29.600 euro liggen. Daarnaast geldt er een maximum voor uw eigen vermogen. Een pro deo advocaat kan u hier meer over vertellen bij een gratis kennismakingsgesprek.


Vergoeding verzekeraar hulp bij nadeelcompensatie 

Wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afsloot, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding vanuit uw verzekeraar. Om gemaakte kosten voor juridische hulp bij nadeelcompensatie te kunnen declareren, dient u voor het inschakelen van een advocaat om toestemming van uw verzekeraar te vragen. In veel gevallen gaat het hierbij slechts om een formaliteit. 


Wat houdt een gratis gesprek over nadeelcompensatie in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Uitkering, belasting en overheid hebben veel ervaring met zaken die over nadeelcompensatie gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u nadeelcompensatie wilt. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Nadeelcompensatie - Bewijslast

Wat moet er precies worden bewezen om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U dient aan te tonen dat een beslissing/handelen van de overheid direct in verband staat met de door u geleden schade.

Nadeelcompensatie - Wanneer wordt de schade vergoed

Ik heb een verzoek ingediend bij de overheid omdat ik schade heb opgelopen door de aanleg van een fietspad. Hoe lang duurt het gemiddeld dat de overheid de schadevergoeding heeft overgemaakt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dit ligt helemaal aan de situatie. Procedures kunnen soms jaren duren. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een advocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Nadeelcompensatie - Waardevermindering huis

Wanneer heb ik recht op nadeelcompensatie als mijn huis door een beslissing door de overheid in waarde is gedaald?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft recht op nadeelcompensatie als de waarde van uw huis met meer dan 2% naar beneden is gegaan door een beslissing van de overheid.

Nadeelcompensatie - Wanneer recht op een schadevergoeding

Ik heb nadeel ondervonden van de werkzaamheden rondom mijn winkelpand. Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding van de overheid?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft recht op nacompensatie als: De schade ontstaan is door een beslissing of handelen van de overheid De schade niet te wijten is door handelen van uzelf Het onredelijk zou zijn als de schade alleen voor uw rekening zou komen In vergelijking met anderen de schade voor u onevenredig groot is Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een advocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.