In beroep tegen overheid

Gratis gesprek advocaat over in beroep gaan tegen de overheid

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u in beroep wilt gaan tegen een overheidsinstantie en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waar kunt u in beroep gaan tegen een overheidsinstantie?

In beroep gaan tegen een overheidsinstantie is soms lastig omdat u niet weet bij welke instantie u dit dient te doen. Een advocaat kan u helpen. In de meeste gevallen wordt beroep ingesteld bij de rechtbank. Dit is echter niet altijd zo. Vooral op economisch gebied kan het voorkomen dat u bij een andere instantie dient te zijn. Dit staat aangegeven op de beslissing waartegen u beroep wenst in te stellen. Daar staat ook de termijn waarbinnen beroep dient te worden ingesteld. 


Waarom een (pro deo) advocaat als u in beroep gaat tegen een overheidsinstantie?

Een advocaat kan u helpen bij het indienen van beroep. Een advocaat is precies op de hoogte welke instantie bevoegd is te oordelen over welke beslissingen. Het indienen van beroep gebeurt per beroepschrift. Daarin staat nauwkeurig omschreven waartegen u in beroep wenst te gaan en wat de redenen daarvoor zijn.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing van de overheidsinstantie op uw bezwaar worden ingediend. Indien u meer tijd nodig heeft om uw beroepschrift volledig te maken, kunt u binnen zes weken een brief sturen waarin u aangeeft beroep in te stellen, maar dat u meer tijd nodig heeft om uw beroepschrift af te maken. Het is wenselijk daarbij ook alvast een kopie van de beslissing waartegen u in beroep wenst te gaan mee te sturen.

De rechter zal naar aanleiding van uw beroepschrift alle relevante stukken opvragen bij de overheidsinstantie. Op basis van die stukken kan de rechter al een beslissing nemen op uw beroep. Indien de rechter van mening is dat hij de zaak niet aan de hand van de schriftelijke stukken kan beslissen, zal hij de zaak naar de zitting verwijzen. U dient dan met een vertegenwoordiger (een advocaat) ter zitting te verschijnen. Ook een vertegenwoordiger van de overheid zal daarbij aanwezig zijn. Indien u getuigen of deskundigen mee wilt nemen naar de zitting kan dat, maar dan dient u dat minstens een week voor de zitting aan te geven bij de rechter.

Kosten indienen van een beroepschrift

Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Deze kosten worden griffierechten genoemd. Voor de actuele hoogte van de griffierechten kunt u de website van de Rechtspraak raadplegen. In uw beroepschrift kunt u de rechter verzoeken de wederpartij op te dragen de griffiekosten en eventuele kosten die u maakt omdat u zich laat bijstaan door een advocaat te vergoeden. Indien uw beroep gegrond verklaard wordt zal de rechter de overheidsinstelling veroordelen in de kosten.


Niet eens met de beslissing van de rechter

Als de rechter een beslissing genomen heeft op basis van de stukken en u het daar niet mee eens bent, kunt u in verzet gaan. U dient dan binnen zes weken een verzetschrift in te dienen bij de rechtbank. Indien uw verzet slaagt, zal de zaak alsnog op zitting komen bij de rechtbank. Als de rechter (nadat er een zitting heeft plaatsgevonden) een beslissing heeft genomen op uw beroep en u het daar niet mee eens bent, kunt u in de meeste gevallen daartegen in hoger beroep. Of u in hoger beroep kan en bij welke instantie dat kan, staat opgenomen in de beslissing van de rechter. In hoger beroep zal uw zaak openbaar op zitting behandeld worden. 


Pro deo rechtsbijstand

Bent u bekend met pro deo rechtshulp? Wanneer u hulp wenst bij het in beroep gaan tegen een overheidsinstantie, hoeft u de kosten hiervan niet altijd zelf te betalen. Een deel van de kosten wordt vergoed door de overheid, wanneer uw inkomen en eigen vermogen niet te hoog zijn. Houd er rekening mee, dat niet ieder advocatenkantoor pro deo rechtshulp aanbiedt. Vink de optie “PRO DEO” aan binnen de zoekmachine op deze website, om een geschikte raadsman of raadsvrouw te vinden voor hulp bij het in beroep gaan tegen een overheidsinstantie.


Kosten als u in beroep gaat tegen overheid vergoed krijgen via verzekeraar 

Naast de keuze voor pro deo rechtshulp, kan ook het declareren van kosten bij uw verzekeraar een optie zijn. Let wel, dit geldt logischerwijs uitsluitend wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afsloot met de juiste dekking. Mogelijk heeft u naast de basisdekking een aanvullende module nodig om de kosten voor hulp bij het in beroep gaan tegen een overheidsinstantie vergoed te krijgen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Uitkering, belasting en overheid hebben veel ervaring met in beroep gaan tegen een overheidsinstantie. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u in beroep wilt gaan tegen een overheidsinstantie. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.