Ontslag via UWV - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat bij ontslag via UWV 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij ontslag via UWV en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is ontslag via het UWV

Ontslag via het UWV is als de ontslagprocedure via het UWV verloopt omdat een werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend. Er zijn twee redenen waarvoor een werkgever ontslag kan aanvragen via het UWV.

 • Als uw meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent
 • Om bedrijfseconomische redenen. U moet dan denken aan een dreigend faillissement of een verhuizing van het bedrijf door vermindering van werk etc.

Waarom een (pro deo) advocaat bij ontslag via UWV

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij ontslag via UWV. Als u ontslagen bent moet u binnen 1 week nadat u werkloos wordt een uitkering aanvragen bij het UWV. Er is een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering:

 • U moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of minimaal de helft indien u minder dan 10 uur per week werkt)
 • U moet per direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Het mag dus niet zo zijn dat u niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen (ook niet omdat u vrijwilligerswerk doet)
 • U dient verzekerd te zijn voor werkloosheid. Als werknemer bent u daarvoor verzekerd. Uw werknemer houdt de WW-premie maandelijks in van uw loon
 • U dient minimaal 26 van de afgelopen 36 weken gewerkt te hebben
 • Uw werkloosheid mag niet aan uzelf te wijten zijn

Het UWV beslist of u wel of geen WW-uitkering krijgt. Indien het UWV beslist dat u geen recht heeft op een WW-uitkering, dan krijgt u dat van hen schriftelijk bevestigd in een beschikking. Een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een WW-uitkering kan betekenen dat uw inkomen drastisch zal dalen. Een (pro deo) advocaat kan de beslissing van het UWV voor u aanvechten.

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij ontslag via UWV

Bij ontslag via UWV heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over ontslag via UWV in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'werk en ontslag' hebben veel ervaring met zaken die over ontslag via UWV gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij ontslag via UWV. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Ontslag via UWV - Geen recht op WW na verwijtbaar ontslag

Na heel veel toestanden op het werk ben ik ontslagen. De redenen hiervoor zet ik hier liever niet zwart op wit, maar in ieder geval heeft het UWV gezegd dat ik verwijtbaar ontslagen ben. Daardoor zit ik nu heel erg in de problemen. Ik kan namelijk niet zomaar een nieuwe baan vinden en heb ook geen recht op WW! Ik moet nu mijn vriendin die nog studeert en ons pasgeboren kindje onderhouden met een bijstandsuitkering, dat kan gewoon niet. Kan ik hier nog iets tegen doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u bent ontslagen via het UWV WERKbedrijf, dan kunt u bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag. Tegen het besluit op uw bezwaar kunt u vervolgens nog in hoger beroep. Het is raadzaam u te laten bijstaan door een jurist met gespecialiseerde kennis van het ontslagrecht (Ontslag via UWV). In overleg kunt u kijken of er mogelijkheden zijn om uw ontslag of de afwijzing van uw recht op een WW-uitkering aan te vechten. Neem daarom snel contact op met een van de gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten van Eerste Rechtshulp bij ontslag via UWV en/of het UWV beslist dat u geen recht heeft op een WW-uitkering.