Advocaat alimentatie - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Advocaat alimentatie - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een advocaat alimentatie uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat alimentatie contact met u op!

Wat doet een advocaat alimentatie?

Een advocaat alimentatie kan u bij een scheiding helpen bij het verkrijgen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie. Op hoeveel alimentatie u recht heeft hangt af van wat u nodig heeft en wat uw (ex)partner op basis van zijn/haar inkomen op kan brengen. Tijdens een scheiding kunnen beide partijen hier onder leiding van een mediator of met behulp van een advocaat afspraken over maken. Lukt dit niet dan kunt u met behulp van een advocaat alimentatie door een rechter laten bepalen op hoeveel alimentatie u recht heeft.


Wat houdt een gratis gesprek met een advocaat alimentatie in? 

Selecteer een (pro deo) advocaat alimentatie voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de advocaat alimentatie:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de advocaat alimentatie uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Waarom een (pro deo) advocaat alimentatie? 

Het moment waarop u en uw ex-partner uit elkaar gaan, brengt vaak de nodige emoties met zich mee. Niet altijd zult u als vrienden verder kunnen leven. Dit maakt het lastig afspraken te maken over de wijze waarop u omgaat met de vergoeding die u uw ex-partner verschuldigd bent voor diens levensonderhoud. Of andersom, die uw ex-partner u maandelijks dient te betalen. Heeft u samen minderjarige kinderen? In dat geval komt daar de alimentatie voor deze kinderen bij, evenals het opstellen van een plan voor de opvoeding. Een (pro deo) advocaat alimentatie helpt u door dit proces heen en vertelt u meer over de rechten en plichten die u hierbij heeft.


Vergoeding advocaat alimentatie door overheid 

De kosten voor de ondersteuning van een (pro deo) advocaat alimentatie betaalt u niet altijd geheel zelf. Mogelijk kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtshulp; pro deo rechtshulp. Een advocaat alimentatie wordt in dit geval voor een groot deel betaald door de overheid. Gratis is deze vorm van rechtshulp niet, u betaalt ook in dit geval een eigen bijdrage. Dit is echter een zeer klein deel van het totaal aan kosten die u maakt voor de hulp van een (pro deo) advocaat alimentatie.


Vergoeding advocaat alimentatie door verzekering  

Mocht uw inkomen of bijvoorbeeld eigen vermogen te hoog zijn om in aanmerking te komen voor hulp van een pro deo advocaat alimentatie, dan kunt u de kosten mogelijk declareren via uw verzekeraar. U heeft hiervoor een rechtsbijstandverzekering nodig, die specifiek de hulp van een alimentatie advocaat vergoedt. Kijk uw polisvoorwaarden er nog eens op na. Net als bij pro deo hulp van een advocaat alimentatie betaalt u ook bij het inschakelen van uw verzekeraar een eigen risico. 


Vraag en antwoord

Advocaat alimentatie - Welk bedrag moet ik mijn ex betalen, als we uit elkaar gaan?

Iemand vertelde mij dat het gebruikelijk is om een ex-partner maandelijks een bedrag te betalen voor zijn of haar levensonderhoud. Is dat echt zo en zo ja, hoe hoog is dat bedrag?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw inkomen aanzienlijk hoger is dan dat van uw ex-partner, kan het voorkomen dat u hem of haar maandelijks een bedrag dient uit te keren. De hoogte van dat bedrag is van verschillende factoren afhankelijk. Hierin speelt onder meer mee, of u samen kinderen heeft. Een alimentatie advocaat helpt u tot een reëel bedrag te komen, wanneer uw ex-partner beweert dat hij of zij maandelijks een bedrag van u mag verwachten. In sommige gevallen kan het interessant zijn eenmalig een groter bedrag uit te keren. Een advocaat gespecialiseerd in alimentatie helpt u uit te zoeken of dat ook in uw situatie zo is.

Advocaat alimentatie - Ik wil met terugwerkende kracht een financiële vergoeding van mijn partner, kan dit?

Mijn ex-partner en ik zijn inmiddels een half jaar uit elkaar. Destijds was mijn ex-partner niet in staat om financieel bij te dragen aan het onderhouden van onze kinderen. Nu kan hij dit wel. Kan ik een financiële vergoeding met terugwerkende kracht eisen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u en uw ex-partner uit elkaar gaan, stelt u een document op met daarin alle gemaakte afspraken. Afspraken over financiële vergoedingen voor het onderhoud van een ex-partner en gemeenschappelijke kinderen is daar onderdeel van. In sommige gevallen is het mogelijk om zo’n financiële vergoeding met terugwerkende kracht te eisen; u doet dit door de kwestie voor te leggen aan een rechter. Raadpleeg een advocaat alimentatie om u te laten informeren over uw mogelijkheden en de stappen die hierbij gevolgd moeten worden.

Advocaat alimentatie - Oneens met voorstel ex-partner voor toekenning

Mijn ex-partner heeft aangegeven maandelijks een fors bedrag te willen ontvangen om te kunnen voorzien in haar levensonderhoud. Ik ben het hier niet mee eens. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende factoren die bepalen of en in welke mate uw ex-partner recht heeft op een financiële tegemoetkoming. Heeft uw ex-partner bijvoorbeeld een aanmerkelijk lager inkomen dan u heeft? In dat geval kan hij of zij u vragen hem of haar financieel te onderhouden. Heeft uw ex-partner echter al een nieuwe vriend of vriendin, dan hoeft u hier mogelijk niet in mee te gaan. Het is raadzaam een advocaat alimentatie in te schakelen, om u bij te laten staan. Deze kan u vooraf meer vertellen over uw rechten, maar ook over uw plichten ten overstaan van uw ex-partner.

Advocaat alimentatie - Wat te doen als de alimentatie niet betaald wordt?

Mijn ex-partner zou mij maandelijks een bedrag moet storten voor mijn levensonderhoud. Dit heeft hij al een aantal keer niet gedaan. Kan een advocaat alimentatie mij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In uw situatie is het allereerst belangrijk om uit te zoeken of uw ex-partner daadwerkelijk verplicht is om u alimentatie te betalen. Dit moet zijn vastgelegd op het moment dat u uit elkaar ging. Daarbij kan uw situatie of die van uw ex-partner veranderd zijn, waardoor het betalen van de alimentatie niet langer verplicht is. Een advocaat op het gebied van alimentatie helpt u dit in uw situatie verder uit te zoeken. Op basis van de uitkomst hiervan kunt u verschillende vervolgstappen overwegen om uw ex-partner alsnog aan te zetten tot het betalen van de partner- en/of kinderalimentatie.

Advocaat alimentatie - Hulp nodig bij het maken van afspraken over alimentatie, waar vind ik het?

Mijn ex-partner en ik komen maar niet uit het maken van afspraken over de alimentatie die hij aan mij moet betalen. Wie kan mij hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U doet er verstandig aan een advocaat rond alimentatie in te schakelen, wanneer het u en uw ex-partner niet lukt om hier heldere afspraken over te maken. De afspraken zullen op papier moeten worden vastgelegd, om conflicten in de toekomst te kunnen voorkomen. Een advocaat rond alimentatie helpt u bij dit proces. Er zijn bij het vaststellen van de alimentatie van of voor uw ex-partner en kinderen verschillende factoren om rekening mee te houden. Wordt de alimentatie maandelijks uitgekeerd of in een keer afgekocht? Hoe hoog is het bedrag dat wordt uitgekeerd? Enzovoorts. Een advocaat op het gebied van alimentatie adviseert u hierover.

Advocaat alimentatie - Wat is de rol van een advocaat bij procedure rond alimentatie?

Recent zijn mijn inmiddels ex-partner en ik uit elkaar gegaan. Nu moeten we het een en ander regelen rondom de alimentatie. Wat is de rol van een advocaat bij deze alimentatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft bij een alimentatieprocedure hulp van een advocaat nodig. Deze zal schriftelijke stukken voor u indienen bij de rechtbank en helpt u bij het opstellen van het convenant, waarin de afspraken rondom de alimentatie worden vastgelegd. Lukt het u en uw ex-partner niet om tot heldere afspraken te komen? In dat geval kan een advocaat rond alimentatie u van juridisch advies voorzien, door uw rechten en plichten in de ontstane situatie voor te leggen. Ook kan deze adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van de alimentatie die u aan uw ex-partner of andersom betaalt.

Advocaat alimentatie - Partner wil alimentatie tussentijds verlagen door problemen op het werk, mag dit?

Mijn ex-partner heeft problemen op het werk, waardoor deze minder is gaan verdienen. Nu wil hij de alimentatie verlagen. Mag een ex-partner dit op deze manier bepalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel geldt veelal dat de alimentatieplicht blijft bestaan, ook wanneer uw ex-partner ontslagen is of bijvoorbeeld minder inkomen binnenkrijgt. Dit betekent echter niet dat deze situatie per definitie aangehouden moet worden. De betrokkene kan de rechter verzoeken om de alimentatieplicht aan te passen, waarbij het bedrag verlaagd wordt op basis van het inkomensverlies. U doet er verstandig aan om een advocaat alimentatie in te schakelen, om u te laten informeren over de rechten die u en uw ex-partner hebben. Ook toetst deze advocaat alimentatie of de procedure correct gevolgd wordt.

Advocaat alimentatie - Partner wil meer alimentatie ontvangen dan ik bied, hoe te handelen?

Mijn inmiddels ex-partner heeft aangegeven meer alimentatie te willen ontvangen, nu ik promotie heb gemaakt op het werk. Moet ik meegaan in dit verzoek?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u en uw ex-partner uit elkaar gaan, legt u afspraken op papier vast. U maakt hierbij onder meer afspraken over de alimentatie die u uw ex-partner maandelijks uitkeert. Alternatief is een eenmalige uitkering, waarmee u deze maandelijkse verplichting afkoopt. Het is voor uw ex-partner niet zonder meer mogelijk het afgesproken bedrag te verhogen. Evenals dat u dit niet eenzijdig kunt verlagen. Wanneer de situatie die u beschrijft dreigt te escaleren, kunt u een advocaat alimentatie om advies vragen. Deze beoordeelt uw casus om op basis daarvan te bepalen welke volgende stap u hierin kunt zetten.

Advocaat alimentatie - Hoe bepaal je een reële hoogte van de partneralimentatie?

Mijn vrouw en ik zijn recent uit elkaar gegaan. Nu moeten we vaststellen hoe hoog de alimentatie is dat ik haar straks maandelijks betaal. Wie kan mij hierover adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het vaststellen van de alimentatie die u uw ex-partner maandelijks betaalt kan best lastig zijn. Een advocaat op het gebied van alimentatie helpt u hierbij. Door een derde partij, in dit geval een (pro deo) advocaat, in te schakelen worden lastige discussies zo goed mogelijk vermeden. Uw ex-partner vindt mogelijk andere bedragen reëel dan dat u dat vindt. Daarbij komen bij het beëindigen van de relatie vaak veel emoties kijken. Dit maakt het vaststellen van de alimentatie en het vastleggen van afspraken over andere zaken vaak bepaald niet makkelijker. Een advocaat op het gebied van alimentatie voorziet u van advies.

Advocaat alimentatie - Hoeveel jaar moet ik mijn ex-partner betalen voor haar levensonderhoud?

Een tijd geleden hebben mijn ex-partner en ik afgesproken dat ik haar maandelijks financieel help bij haar levensonderhoud. Hoeveel jaar moet ik haar betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn een aantal factoren die bepalen tot wanneer u uw ex-partner financieel moet ondersteunen in zijn of haar levensonderhoud. Maximaal doet u dit vijf jaar. Het aantal jaren kan lager uitvallen, wanneer uw huwelijk of bijvoorbeeld geregistreerd partnerschap minder dan tien jaar duurde. In dat geval betaalt u uw ex-partner gedurende de helft van deze periode. Een huwelijk van acht jaar gaat dus gepaard met financiële steun voor het levensonderhoud van uw ex-partner gedurende vier jaar. Een advocaat alimentatie kan u hier meer over vertellen.