Schuldsanering aanvragen - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over schuldsanering aanvragen 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u schuldsanering wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Schuldsanering aanvragen - Gratis gesprek (pro deo) advocaat

U kunt schuldsanering aanvragen indien u schulden heeft en er niet samen met de schuldeiser(s) uitkomt. U kunt schuldsanering aanvragen door een verzoek daartoe in te dienen bij de rechtbank. Daarbij dient u een schuldsaneringsverklaring mee te sturen. Dit is een verklaring waarin de gemeente aangeeft dat het u niet lukt om tot een akkoord te komen met uw schuldeiser(s). De rechtbank onderzoekt naar aanleiding van uw aanvraag of een akkoord tussen u en de schuldeiser(s) echt onmogelijk is. Er is een aantal gevallen waarin een rechter een verzoek direct afwijst. Dat is het geval indien uw koopgedrag onverantwoord is, u strafrechtelijke schulden heeft, u verdacht wordt van fraude, u eerder failliet verklaard bent of u in de afgelopen tien jaar al eens een schuldsanering traject heeft doorlopen. De rechter kijkt dus naar hoe de schulden ontstaan zijn en of u te goeder trouw bent.

Goedkeuring schuldsanering verzoek
Als de rechtbank het verzoek goedkeurt dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder die alle afspraken controleert. U dient alle bij u bekende informatie aan de bewindvoerder te geven. Ook stelt de rechtbank een aflossingsbedrag vast en de duur van het schuldsanering traject. Het schuldsanering traject kent een minimale termijn van één jaar en een maximale termijn van vijf jaar. Over het algemeen duurt een traject echter drie jaar. Als u klachten heeft over de manier van handelen van de aan u toegewezen bewindvoerder, dan kunt u zich wenden tot de rechter-commissaris. De rechter-commissaris is namelijk belast met het toezicht op de bewindvoerder. De schuldeisers zijn verplicht mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.

Afwijzing schuldsanering verzoek
Als de rechtbank uw verzoek afwijst dan kunt u binnen acht dagen in hoger beroep. Voor het hoger beroep heeft u een advocaat nodig. 

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u schuldsanering wilt aanvragen.