Strafrechtmediation - Gratis gesprek in uw regio

Gratis gesprek met een mediator over strafrechtmediation 

Vraag een gratis gesprek aan met een mediator als u een strafzaak wilt oplossen met strafrechtmediation. Binnen 24 uur contact.

 • Klik op Gratis gesprek mediator.
 • Selecteer uit verschillende profielen een mediator voor een gratis gesprek
 • Binnen 24 uur (weekenden uitgesloten) neemt de mediator contact met u op

Waarom strafrechtmediation 

In het strafrecht hoeft het plegen van een strafbaar feit niet altijd tot een strafzaak te leiden. Steeds vaker komen daders en slachtoffers er samen uit door middel van strafrechtmediation. De dader beantwoordt relevante vragen van het slachtoffer die gaan over het strafbare feit, biedt zijn excuses aan en betaalt in sommige een schadevergoeding. In veel gevallen komt de zaak dan niet meer voor de strafrechter. Gebeurt dit wel, dan neemt de rechter de (positieve) uitkomst van de strafrechtmediation veelal mee in zijn oordeel ten voordele van de verdachte. 


Voordelen strafrechtmediation

 • Het duurt soms heel lang voordat een zaak voor de rechter komt. Omdat slachtoffers van een misdrijf vaak veel vragen hebben kunnen ze pas na de rechtszitting (en dus na een lange tijd) beginnen met het verwerkingsproces en het voorval achter zich laten. Komt u er met de dader niet uit, dan kunt u alsnog een gerechtelijke procedure voeren.
 • Bij mediaton onder leiding van een strafrecht mediator krijgt het slachtoffer alle kans om vragen aan de dader te stellen. Het slachtoffer kan samen met de dader een schadevergoeding overeenkomen. Bij een rechtszitting wordt de uiteindelijke beslissing daarover anders door een rechter genomen.
 • Strafrechtmediaton is minder formeel dan een gerechtelijke procedure. Het slachtoffer heeft één of een aantal informele gesprekken met de dader onder leiding van een strafrechtmediator.

Er zijn geen kosten verbonden aan strafrechtmediation

Voor verdachten en slachtoffers/aangevers zijn er geen kosten verbonden aan strafrechtmediation. De mediators krijgen per zaak een vaste vergoeding uitbetaald uit de door het Ministerie van V&J ter beschikking gestelde gelden. 


Gratis gesprek met een strafrechtmediator? 

Alle mediators met het expertisegebied politie en justitie hebben ruime ervaring met mediation in het strafrecht. Selecteer een (pro deo) mediator voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Aangeven wat de stappen van een mediationtraject zijn
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw zaak onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag indien u uw (straf)zaak wilt oplossen met strafrechtmediation gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een strafrechtmediator.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Vraag en antwoord

Strafrechtmediation - Verplichte deelname

Het slachtoffer van het delict waarbij ik betrokken ben geweest wil de zaak graag voortzetten door middel van strafrechtmediation. Mijn vraag is of ik kan worden verplicht hieraan mee te werken.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Strafrechtmediation is een vorm van conflictoplossing zonder dat een rechter oordeelt wat de uitkomst moet zijn. Dit doen de partijen zelf. Een zaak kan op initiatief van de politie, het openbaar ministerie of de rechter worden doorverwezen naar strafrechtmediation. Een van de uitgangspunten van strafrechtmediation is dat het gebeurt op basis van vrijwilligheid. Dit betekent dat partijen moeten instemmen met de deelname aan strafrechtmediation. Daarnaast betekent de vrijwilligheid ook dat partijen elk moment kunnen beslissen om de strafrechtmediation te beëindigen.