Wat is de Jeugdwet (Jw)?

Als kinderen en jongeren (jeugdigen) tot 18 jaar en hun ouders ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of opvoeden kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden op de Jeugdwet. Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdhulp.

Welke zorg valt onder de Jeugdwet?
De Jeugdwet is bedoelt voor jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Er zijn verschillende gebieden waarop ondersteuning mogelijk is. Denk aan:

 • Zorg bij een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding in groepsverband
 • Vervoer naar begeleiding of instelling
 • Etc.

Waar vraag ik de ondersteuning aan?
Ondersteuning vraagt u aan bij uw gemeente. Deze moet dan onderzoeken welke hulp uw kind nodig heeft. Bij het onderzoek dient de gemeente bepaalde stappen te volgen: 

 1. De gemeente dient vast te stellen welke hulpvraag u heeft;
 2. Vervolgens dient het type hulpvraag vastgesteld te worden;
 3. Er moet in kaart gebracht worden welke hulp er nodig is;
 4. Ook dient gekeken te worden naar wat de jeugdige, de ouders en het sociale netwerk zelf kunnen doen om de ondersteuning te bieden;
 5. Ten slotte dient vastgesteld te worden welke ondersteuning de gemeente moet bieden.

Kan van een persoonsgebonden budget (pgb) gebruik gemaakt worden?

Wanneer door de gemeente is vastgesteld dat er ondersteuning nodig is kan er gekozen worden voor een persoonsgebonden budget (pgb). Onder de Jeugdwet is het mogelijk om van een pgb gebruik te maken wanneer:

 • De gemeente een individuele voorziening toekent;
 • Als de gemeente van oordeel is dat u het pgb goed kunt beheren en aan de verplichtingen kunt voldoen;
 • Als de zorg die ingekocht is kwalitatief goed is;
 • U gemotiveerd kunt aangeven waarom zorg in natura niet geschikt is maar een pgb wel;
 • U bent pgb vaardig. Dit wordt getoetst aan de hand van 10 punten. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.  

Waarom is een (pro deo) advocaat nodig bij de Jeugdwet?

Als er een aanvraag op grond van de Jeugdwet is gedaan moet de gemeente een besluit nemen. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken nadat het besluit is genomen hiertegen bezwaar maken. Een advocaat kan voor u een bezwaarschrift indienen en het procesdossier opvragen. Ook zal de advocaat u bijstaan tijdens een (telefonische) hoorzitting.

De regelgeving van de Jeugdwet is complex en kan per gemeente verschillen. Naast de Jeugdwet zijn er ook verordeningen, beleidsregels en nadere regels die van toepassing kunnen zijn. Dit maakt het geheel niet erg overzichtelijk. Ook houden gemeenten zich lang niet altijd aan de termijnen die zij hebben om op het bezwaar te beslissen. Ten slotte kan wat u in bezwaar aanvoert van groot belang zijn voor verdere procedures.

Een advocaat die gespecialiseerd is in de Jeugdwet kan u precies vertellen wat u kunt doen en wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. Met een advocaat bent u ervan verzekerd dat de juiste regelgeving gebruikt wordt en dat de termijnen niet worden overschreden.


Pro deo rechtsbijstand bij Jeugdwet

Ook als u een niet zo hoog inkomen heeft dan kunt u van een advocaat gebruik maken voor het maken van bezwaar. Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Of dit het geval is hangt af van uw inkomen en vermogen. Indien u hiervoor in aanmerking komt dan zal u slechts een eigen bijdrage hoeven te betalen. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen en vermogen. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor rechtsbijstand.

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt is het vaak mogelijk om met de advocaat een prijsafspraak te maken zodat u precies weet waar u aan toe bent. Deze mogelijkheden zullen tijdens het eerste vrijblijvende gesprek met u besproken worden.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Zorg en gezondheid hebben veel ervaring met de Jeugdwet (Jw). Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u het niet eens bent met een Jeugdwet besluit. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.