Slechte arbeidsomstandigheden - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat bij slechte arbeidsomstandigheden 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij slechte arbeidsomstandigheden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat te doen bij slechte arbeidsomstandigheden 

Een werknemer of familie van een werknemer kan bij slechte arbeidsomstandigheden een klacht indienen bij de arbeidsinspectie op grond waarvan zij een onderzoek kunnen starten. De arbeidsinspectie handhaaft de wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Officieel heet de arbeidsinspectie Inspectie SZW. Ook de ondernemingsraad en vakbonden kunnen klachten indienen bij de Inspectie SZW. U kunt bij hen klachten indienen op het gebied van slechte arbeidsomstandigheden en fraude. De inspectie kan de werkgever een boete opleggen. 

Waarom een (pro deo) advocaat bij slechte arbeidsomstandigheden

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij slechte arbeidsomstandigheden. Een werknemer kan, indien schade geleden is, ook in aanmerking komen voor schadevergoeding. De werkgever zal moeten bewijzen dat hij ter voorkoming van schade alle maatregelen heeft genomen. Het onderzoek van de  arbeidsinspectie zal hier duidelijkheid over kunnen geven. De schade voor een werknemer kan bijvoorbeeld bestaan uit letselschade of gederfde inkomsten. Als de werkgever en werknemer niet gezamenlijk tot een overeenstemming komen over de schadevergoeding, kan de werknemer zich tot de rechter wenden. Een (pro deo) advocaat kan u bij deze procedure helpen. Naast dat er klachten kunnen worden ingediend, moet de inspectie ook worden ingelicht door de werkgever indien er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden.

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij slechte arbeidsomstandigheden

Bij een conflict over slechte werkomstandigheden heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over slechte arbeidsomstandigheden in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'werk en ontslag' hebben veel ervaring met zaken die over slechte arbeidsomstandigheden gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over slechte arbeidsomstandigheden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.