Ontslag op staande voet - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat bij ontslag op staande voet 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij ontslag op staande voet en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is ontslag op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet wordt om dringende redenen een arbeidsovereenkomst per direct opgezegd. Meestal gebeurt dit door de werkgever. Een dringende reden kan zijn dat de werknemer zich ernstig heeft misdragen. De werkgever is verplicht om onmiddellijk tot ontslag op staande voet over te gaan indien die concludeert dat daar een dringende reden voor is. 

Waarom een (pro deo) advocaat bij ontslag op staande voet?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij ontslag op staande voet. Door een ontslag op staande voet verliest de werknemer zijn recht op een WW-uitkering, dit omdat zijn werkloosheid aan hem te wijten is. De reden van ontslag moet direct door de werkgever worden vermeld. Indien geen sprake is van een geldige reden kan de werknemer het ontslag aanvechten(vernietigen).

Elk ontslag op staande voet is gebonden aan een drietal regels:

 • Er moet sprake zijn van een dringende reden
 • Deze dringende reden is de werknemer direct medegedeeld
 • Het ontslag heeft onverwijld plaatsgevonden (dus niet na enkele dagen of weken, maar direct na het incident of de verweten gedraging)

Schending van een van deze regels kan leiden tot vernietigbaar ontslag. U heeft voor deze procedure een (pro deo) advocaat nodig. Een (pro deo) advocaat dient dan voor u een verzoekschrift in bij de kantonrechter (binnen 2 maanden). 

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij ontslag op staande voet 

Bij ontslag op staande voet heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering  heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek bij ontslag op staande voet in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'werk en ontslag' hebben veel ervaring met zaken die over ontslag op staande voet gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij ontslag op staande voet. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Ontslag op staande voet - Ik heb iets gestolen op het werk, word ik nu direct ontslagen?

Ik ben zo dom geweest om wat te stelen van mijn werkgever; een telefoon uit de voorraadkast. Nu vrees ik dat ik een ontslag op staande voet krijg. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever heeft in verschillende situaties de mogelijkheid om over te gaan op een ontslag op staande voet. Diefstal kan een dringende reden zijn, die een ontslag op staande voet mogelijk maakt. Belangrijk hierbij is dat een werkgever deze reden direct kenbaar maakt bij het opleggen van een ontslag. Daarbij mag er maar een beperkte periode tussen het moment waarop de diefstal plaatsvond en het daadwerkelijke ontslag zitten. Schakel een (pro deo) advocaat in, wanneer u het gevoel heeft niet eerlijk behandeld te worden door uw werkgever. 

Op staande voet ontslag - Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

Mijn werkgever was laatst niet helemaal tevreden over hoe iets was gegaan binnen het bedrijf. Toen riep hij naar mij dat hij mij op staande voet zou ontslaan als ik nog eens iets over het hoofd zou zien. Maar het ging helemaal niet om een ernstige vergissing. Volgens mij zoekt hij gewoon een reden om van mij af te kunnen komen. Kan mijn werkgever mij eigenlijk wel zomaar ontslaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op staande voet ontslag kan niet zomaar. Daarvoor moet worden voldaan aan drie voorwaarden: 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden; 2. Die reden moet direct aan de werknemer worden bekendgemaakt; 3. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. Dit betekent dat de werkgever direct nadat de reden voor ontslag zich heeft voorgedaan moet overgaan tot ontslag. Als uw werknemer niet al deze formaliteiten in acht heeft genomen, is het ontslag vernietigbaar. U kunt dan als werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp als u op staande voet ontslag wilt aanvechten bij de rechter.