Functiewijziging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat bij een conflict over een functiewijziging

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over een functiewijziging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een functiewijziging?

Een functiewijziging houdt in dat binnen een bedrijf een werknemer ander werk gaat doen. De werknemer hoeft hier niet zomaar mee in te stemmen. Een functiewijziging houdt eigenlijk een wijziging van de arbeidsvoorwaarden in. Een werkgever kan een werknemer een andere functie aanbieden omdat deze vindt dat de werknemer niet goed functioneert. Ook kan de werkgever om bedrijfseconomische redenen de werknemer een andere functie aanbieden.

Het kan zijn dat er in de arbeidsovereenkomst of CAO een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. De werknemer is dan verplicht om de functiewijziging te accepteren indien de werkgever een zwaarwegend belang heeft. De werknemer kan ook gehouden zijn een (kleine) wijziging te accepteren op grond van goed werknemerschap. De werknemer mag een voorstel alleen weigeren indien de wijziging redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

Waarom een (pro deo) advocaat bij een functiewijziging

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over een functiewijziging. De werkgever kan naar de rechter stappen als de werknemer de functiewijziging weigert. U kunt, indien uw werkgever u een voorstel tot functiewijziging doet, het beste contact opnemen met een (pro deo) advocaat. Een (pro deo) advocaat kan u informeren of het verstandig is de functiewijziging al dan niet te accepteren.

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij conflict functiewijziging

Bij een conflict over een functiewijziging heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over een functiewijziging in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'werk en ontslag' hebben veel conflicten die zijn ontstaan n.a.v. een functiewijziging. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over een functiewijziging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.