Arbeidsconflict - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat bij een arbeidsconflict 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een arbeidsconflict en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een arbeidsconflict?

Iets is een arbeidsconflict als binnen een arbeidsorganisatie een conflict ontstaat over bijvoorbeeld arbeidvoorwaarden of arbeidsomstandigheden. Een arbeidsconflict kan ontstaan tussen twee personen maar ook tussen verschillende groepen. Eén persoon of groep kan het conflict  benoemen als een arbeidsconflict terwijl de andere persoon of groep dit niet zo ervaart.  

Waarom een (pro deo) advocaat bij een arbeidsconflict

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een arbeidsconflict met uw werkgever. Als u er samen met uw werkgever niet uitkomt kunt u het arbeidsconflict voorleggen aan de rechter. Het is belangrijk dat u zich ondanks het arbeidsconflict als een goede werknemer blijft gedragen. Meld u bijvoorbeeld niet ziek. U staat er bij een eventuele rechtszaak beter voor als u zich ten tijde van het arbeidsconflict als een goede werknemer heeft gedragen.

Maak het arbeidsconflict bespreekbaar

Een arbeidsconflict is vervelend en werkt vaak demotiverend op de werkvloer. Het is belangrijk om het arbeidsconflict zo snel mogelijk op te lossen. Dit kunt u het beste samen met de collega(s) of werkgever waarmee u het arbeidsconflict heeft doen. Hoe moeilijk dit ook soms is.

Bespreek het arbeidsconflict met uw werkgever en probeer samen tot een oplossing te komen. Vraag altijd om een verslag van het gesprek. Dan ontstaan er geen misverstanden over wat er is besproken/afgesproken. Wanneer u er met uw collega(s) en/of leidinggevende niet uitkomt kunt u kijken of u via mediation tot een oplossing van het arbeidsconflict komt.

Belangrijk: Als uw werkgever u naar aanleiding van het gesprek een beëindigingsovereenkomst aanbiedt raden wij u aan om voordat u deze tekent, de inhoud ervan eerst goed te laten controleren door een (pro deo) advocaat.

Vertrouwenspersoon bij een arbeidsconflict

Als u zich er niet prettig bij voelt om het arbeidsconflict met uw leidinggevende te bespreken dan kunt u, als het arbeidsconflict over ongewenst gedrag gaat, dit doen bij een vertrouwenspersoon op uw werk. Onder ongewenst gedrag wordt o.a. het volgende verstaan:

 • Discriminatie
 • Seksueel geweld
 • Pesten
 • Agressie

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij arbeidsconflict 

Bij arbeidsconflict heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over een arbeidsconflict in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'werk en ontslag' hebben veel ervaring met zaken die over een arbeidsconflict gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een arbeidsconflict. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Arbeidsconflict - Waar meld ik het wanneer ik op de werkvloer onheus bejegend word?

Inmiddels ben ik meerdere keren onheus bejegend door collega’s op de werkvloer. Waar kan ik dit het beste melden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onprettige arbeidsomstandigheden kunnen de basis vormen van een arbeidsconflict. Er kan sprake zijn van discriminatie, pesten en bijvoorbeeld agressie tegen u. Het is afhankelijk van de situatie, of u dit het beste bij uw directe leidinggevende kunt melden of juist bij een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Vrijwel iedere organisatie beschikt over zo’n vertrouwenspersoon. Mocht de situatie niet verbeteren of zelfs verslechteren nadat u de melding heeft ingediend, dan kunt u zich wenden tot een (pro deo) advocaat. Deze kan u adviseren over eventuele vervolgstappen die u kunt overwegen.