Voortgezet verblijf - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over voortgezet verblijf met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u in aanmerking wilt komen voor een voortgezet verblijf. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Voortgezet verblijf - Gratis gesprek advocaat

U kunt een bestaande verblijfsvergunning laten aanpassen naar een zogenaamde verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk. Men spreekt hierbij van een voortgezet verblijf. Wanneer deze wijziging wordt goedgekeurd kunt u (voorlopig) in Nederland blijven wonen. Om in aanmerking te komen voor een voortgezet verblijf dient u aan verschillende voorwaarden te voldoen. Houd er rekening mee, dat er andere voorwaarden kunnen gelden voor personen met de Turkse nationaliteit en hun familieleden. Op de website van de IND vindt u hier meer informatie over. Tevens kan een advocaat u hierover adviseren. U kunt de aanvraag voor een voortgezet verblijf online indienen.

Voorwaarden voor voortgezet verblijf

Na een langdurig verblijf bij een familielid of een verblijf als kind met een zogenaamde kinderbeschermingsmaatregel kunt u in aanmerking komen voor een voortgezet verblijf. Dat geldt ook wanneer u in Nederland verblijft voor een medische behandeling, of wanneer u buiten uw schuld om niet uit het land kunt vertrekken. Bent u slachtoffer geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld? Ook in zo’n situatie komt u mogelijk in aanmerking voor een voortgezet verblijf. In de meeste gevallen moet uw verblijfsvergunning minimaal vijf jaar geldig zijn geweest. Voor kinderen geldt dat de verblijfsvergunning tenminste een jaar geldig moet zijn.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek als u in aanmerking wilt komen voor een voortgezet verblijf.

Vraag en antwoord

Voortgezet verblijf - Kom ik na een medische behandeling in aanmerking voor een langer verblijf?

Ik heb een medische behandeling in Nederland uit laten voeren. Hier heb ik een verblijfsvergunning voor gekregen. Kan ik nu langer in Nederland blijven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u tenminste drie jaar een verblijfsvergunning heeft voor een medische behandeling in Nederland, kunt u in aanmerking komen voor een voortgezet verblijf. Dit geldt alleen wanneer de medische behandeling nog minimaal een jaar loopt. Ook mag er geen reden geweest zijn om de verblijfsvergunning na de periode van drie jaar in te trekken. Hier zouden verschillende redenen voor kunnen zijn. Wij raden u aan om een advocaat te raadplegen die u dit voor uw specifieke situatie precies kan uitleggen.

Voortgezet verblijf - Kom ik direct in aanmerking voor een voortgezet verblijf?

Ik wil naar Nederland komen, maar twijfel of ik direct in aanmerking kom voor een voortgezet verblijf. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u naar Nederland komt vraagt u een verblijfsvergunning aan. Deze verblijfsvergunning heeft een tijdelijk karakter. U kunt na verloop van tijd kijken of u deze verblijfsvergunning om kunt zetten naar een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk. In dit geval spreken we van een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. Wanneer deze wijziging wordt goedgekeurd door de IND kunt u (voorlopig) in Nederland blijven wonen. Het is niet mogelijk om direct in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf. Raadpleeg een advocaat, wanneer u meer wilt weten over het omzetten van een tijdelijke verblijfsvergunning naar een vergunning voor langere tijd.