Verblijfsvergunning zelfstandige - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een verblijfsvergunning voor zelfstandige met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat bij een aanvraag van een verblijfsvergunning voor zelfstandige. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Verblijfsvergunning zelfstandige - Gratis gesprek advocaat

In sommige gevallen kan een arbeidskracht uit een niet-Europees land naar Nederland komen om hier (tijdelijk) voor een Nederlandse werkgever te werken. Hoe zit dit bij een zelfstandig ondernemer? Een zelfstandig ondernemer staat immers niet ingeschreven bij een Nederlandse werkgever. U heeft standaard een verblijfsvergunning voor een zelfstandige nodig. Zo’n verblijfsvergunning wordt ook aangevraagd voor een arbeidskracht in loondienst. Houd er bij het aanvragen van een verblijfsvergunning als zelfstandige rekening mee, dat de voorwaarden bij een startup anders zijn dan bij een ondernemer die al langer bestaat. Ook gelden er andere voorwaarden voor ondernemers uit een EU-land of voor mensen met een Turkse nationaliteit.

Aanvragen van een verblijfsvergunning voor zelfstandige

Het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een zelfstandig ondernemer is slechts mogelijk, wanneer de werkzaamheden die u uitvoert bijdragen aan de Nederlandse economie. Ze moeten van wezenlijk belang zijn. Het moet bijvoorbeeld gaan om een innovatief product of een soortgelijke dienst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bepaalt wanneer er sprake is van een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ook moet u aantonen een waardevolle arbeidskracht te zijn. Dit kan binnen uw onderneming zijn, maar ook bij een andere werkgever. Een derde punt waar men naar kijkt is het ondernemingsplan wat u voor uw organisatie heeft opgezet.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek bij een aanvraag van een verblijfsvergunning voor zelfstandige.

Vraag en antwoord

Verblijfsvergunning zelfstandige - Zitten er kosten verbonden aan een aanvraag?

Voor de uitvoering van mijn werkzaamheden overweeg ik een verblijfsvergunning voor een zelfstandig ondernemer aan te vragen in Nederland. Wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandige brengt kosten met zich mee. Bij een onderneming die meerdere jaren bestaat kost de aanvraag 1.416 Euro. Dient u een aanvraag in als eigenaar van een startup, dan liggen de kosten aanmerkelijk lager: 379 Euro. Houd er rekening mee, dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer toegekend te krijgen. Een advocaat kan met u meekijken of u aan deze voorwaarden voldoet. Op basis hiervan kan worden ingeschat wat uw kansen zijn bij de aanvraag van een verblijfsvergunning als zelfstandige.

Verblijfsvergunning zelfstandige - Kan ik als zelfstandige altijd naar Nederland komen om daar te werken?

Ik heb momenteel een bedrijf als zelfstandige in een ander land. Kan ik naar Nederland komen om mijn werkzaamheden daar uit te voeren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie mogelijk om als zelfstandige naar Nederland te komen, om hier diensten of producten aan te bieden. Bij de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een zelfstandige wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vastgesteld of u met uw werkzaamheden een wezenlijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie. Uw werkzaamheden moeten een innovatief karakter hebben. Daarbij moet er sprake zijn van een duidelijk ondernemingsplan en moet u aangetoond hebben succesvol te kunnen ondernemen. Raadpleeg een advocaat, wanneer u twijfelt aan het besluit van de RVO bij de aanvraag van een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer.