Verblijfsvergunning medische gronden - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een verblijfsvergunning medische gronden met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat bij een aanvraag van een verblijfsvergunning medische gronden. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Verblijfsvergunning medische gronden - Gratis gesprek advocaat

Mogelijk wenst u voor een medische behandeling naar Nederland over te komen. U heeft in dit geval een verblijfsvergunning op basis van medische gronden nodig. Houd er rekening mee, dat de voorwaarden die aan de aanvraag van zo’n verblijfsvergunning gesteld worden afhankelijk zijn van uw land van herkomst. Zo gelden voor personen uit andere EU- en EER-landen of Zwitserland andere voorwaarden. Datzelfde geldt voor hun familieleden. Een basisvereiste voor een verblijfsvergunning op basis van medische gronden is dat Nederland het meest aangewezen land is voor de medische behandeling die u uit wilt laten voeren. Dit wordt vastgesteld op basis van advies van het Bureau Medische Advisering. Het bureau is onderdeel van de IND, welke uw aanvraag in behandeling neemt.

Aanvraag van verblijfsvergunning op medische gronden

Bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van medische gronden wordt niet alleen gekeken of Nederland het meest aangewezen land is voor de behandeling. Ook wordt onderzocht of de medische behandeling echt noodzakelijk is. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat de medische behandeling vooraf financieel geregeld is. U moet bijvoorbeeld over een polis beschikken die kosten ook in Nederland dekt. Houd er hierbij rekening mee, dat de kosten voor zo’n verzekering niet betaald mogen worden met een uitkering of uit andere algemene middelen.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek bij een aanvraag van een verblijfsvergunning medische gronden.

Vraag en antwoord

Verblijfsvergunning medische gronden - Mag ik een verzekering met een uitkering betalen bij een medische ingreep in Nederland?

Momenteel overweeg ik een medische ingreep in Nederland uit te laten voeren. Mag ik mijn ziektekostenverzekering betalen met een uitkering in mijn land?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het bekostigen van een ziektekostenverzekering met een dekking in Nederland voor een medische ingreep met een uitkering is niet toegestaan. Uw verzoek voor een verblijfsvergunning op basis van medische gronden zal om deze reden worden afgewezen. Naast een uitkering mogen ook andere algemene middelen niet gebruikt worden voor het bekostigen van de ziektekostenverzekering. Er zal onder meer gekeken worden of u over voldoende en een duurzaam inkomen beschikt wanneer u een medische behandeling uit wilt laten voeren. Laat u adviseren door een advocaat, wanneer u meer informatie wenst over de voorwaarden die gelden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van medische gronden.

Verblijfsvergunning medische gronden - Kan ik altijd een medische behandeling uit laten voeren?

Ik wil in Nederland een medische behandeling uit laten voeren. Is dit altijd mogelijk? Zo nee, welke voorwaarden gelden er?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie mogelijk om een medische behandeling in Nederland uit te laten voeren. U dient allereerst een verblijfsvergunning op basis van medische gronden aan te vragen. Bij de aanvraag hiervan zal gekeken worden of Nederland het aangewezen land is voor de behandeling. Mogelijk zijn er andere (Europese) landen die gespecialiseerd zijn in het type behandeling die u wenst. Ook moet de behandeling vooraf financieel geregeld zijn. Zo moet u bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering hebben die ook dekking in Nederland biedt. Raadpleeg een advocaat, wanneer u meer wilt weten over de exacte voorwaarden waaraan u moet voldoen.