Kennismigrant - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een kennismigrant met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u een kennismigrant naar Nederland wilt halen. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Kennismigrant - Gratis gesprek advocaat

Voor een kennismigrant afkomstig uit een land buiten Europa is het in sommige gevallen mogelijk om naar Nederland te komen, om hier te werken. Onder een kennismigrant verstaat men alleen een hoog opgeleide arbeidskracht. Het is niet voor iedere werkgever mogelijk om zo’n kennismigrant naar Nederland te halen. De werkgever moet als erkend referent staan aangemerkt bij de IND. Het voordeel hiervan is tevens dat de IND de ingediende aanvraag voor het naar Nederland laten overkomen van een kennismigrant sneller behandelt. Het is de taak van een werkgever om de verblijfsvergunning van een kennismigrant in orde te maken. Datzelfde geldt voor de machtiging tot een voorlopig verblijf.

Kennismigrant kan verschillende functies hebben

Een kennismigrant kan verschillende functies hebben. Veel voorkomend zijn kennismigranten die in Nederland werken als een docent, onderzoeker of bijvoorbeeld als arts. Deze kennismigranten dragen bij aan de wetenschap in Nederland en doen tegelijkertijd zelf kennis op. Voor kennismigranten uit een Europees land is het niet noodzakelijk om een verblijfsvergunning aan te vragen bij de IND. Dat geldt ook voor kennismigranten uit een aantal andere landen, te weten: Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Vanzelfsprekend moet een kennismigrant in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs uit het land van afkomst.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek als u een kennismigrant naar Nederland wilt halen.

Vraag en antwoord

Kennismigrant - Wie vraagt de verblijfsvergunning voor een kennismigrant aan?

Een collega uit een niet-Europees land wil voor mijn werkgever aan de slag gaan. Wie is in dit geval verantwoordelijk voor het aanvragen van de verblijfsvergunning?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is een werkgever verantwoordelijk voor het aanvragen van de verblijfsvergunning voor een kennismigrant uit een niet-Europees land. Wanneer de kennismigrant uit een Europees land, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein komt, is het aanvragen hiervan niet noodzakelijk. Een werkgever zal als referent aangemerkt moeten staan bij de IND om het aanvraagproces mogelijk te maken. Naast een verblijfsvergunning heeft een kennismigrant een machtiging tot voorlopig verblijf nodig. Ook het aanvragen van deze machtiging wordt door de werkgever ingediend. Deze machtiging geeft de kennismigrant het recht om in ieder geval negentig dagen in Nederland te verblijven.

Kennismigrant - Wanneer is iemand een kennismigrant voor de IND?

Mij is niet helemaal duidelijk wie er wordt gezien als een kennismigrant. Kunnen jullie hier wat meer over vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De IND ziet een arbeidskracht als kennismigrant, wanneer het gaat om een hoogopgeleide burger uit een land buiten Europa. Het is voor werkgever in sommige gevallen mogelijk om de arbeidskracht naar Nederland over te laten komen, om hier voor de werkgever te kunnen werken. De werkgever moet hiervoor wel staan aangemerkt als referent bij de IND. Het maakt dat het niet direct voor iedere werkgever mogelijk is om een arbeidskracht uit een niet-Europees land naar Nederland over te laten komen. Een advocaat kan hulp bieden bij het proces rond het over laten komen van een kennismigrant.