Inreisverbod - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over een inreisverbod met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als u een inreisverbod is opgelegd. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Inreisverbod - Gratis gesprek advocaat

In verschillende situaties kunt u een inreisverbod opgelegd krijgen. Dit betekent dat u vanaf dat moment niet meer naar Nederland mag reizen. Een inreisverbod geldt echter niet alleen voor Nederland. Ook in Zwitserland, andere landen van de EU en de EER bent u niet meer welkom nadat u een inreisverbod heeft gekregen. Een inreisverbod wordt niet zonder meer aan u toegekend. U krijgt altijd eerst een terugkeerbesluit. Een terugkeerbesluit vertelt u dat u momenteel illegaal in Nederland verblijft en zodoende terug moet keren naar uw land van herkomst. Een inreisverbod kan niet worden opgelegd aan mensen uit Nederland zelf, uit Zwitserland, uit landen van de EU of de EER.

Hulp na toekenning inreisverbod

Wanneer u eerst een terugkeerbesluit en vervolgens een inreisverbod toegekend heeft gekregen, kan hulp van een juridisch specialist wenselijk zijn. Een advocaat kan u meer vertellen over uw mogelijkheden om in beroep te gaan tegen een opgelegd inreisverbod. Mogelijk vindt u dat u legaal in Nederland verblijft en het terugkeerbesluit om die reden onterecht aan u is toegekend. Wanneer het terugkeerbesluit wordt ingetrokken, zal ook het inreisverbod niet langer voor u gelden. Er zijn verschillende redenen die ertoe kunnen leiden dat u een inreisverbod krijgt. Een advocaat kan u meer over deze redenen vertellen.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek over een inreisverbod.

Vraag en antwoord

Inreisverbod - Mag ik nog wel naar andere EU-landen bij een Nederlands inreisverbod?

Ik heb onlangs een inreisverbod voor Nederland gekregen, nadat ik eerder een terugkeerbesluit kreeg. Kan ik nog wel naar een ander EU-land?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u in Nederland een inreisverbod opgelegd heeft gekregen, betekent dit dat u ook niet welkom bent in Zwitserland, in andere EU-landen of in EER-landen. Uitzondering hierop is Ierland. Dit betekent dat u officieel nog wel naar Ierland zou mogen reizen, wanneer u een inreisverbod krijgt in Nederland. Het is verstandig om u bij het opgelegd krijgen van een inreisverbod te laten bijstaan door een juridisch specialist. Deze kan samen met u bekijken of er juridische gronden zijn om u een terugkeerbesluit op te leggen. Mogelijk is het zinvol om in beroep te gaan tegen dit besluit. Ook kan een advocaat u meer vertellen over uw mogelijkheden, wanneer u niet meer in Nederland mag zijn.

Inreisverbod - Ik heb wel een inreisverbod, maar geen terugkeerbesluit. Kan dit?

Mij is een inreisverbod opgelegd. Ik heb in het verleden echter nooit een terugkeerbesluit ontvangen. Gaat dit wel goed?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis krijgt u standaard eerst een terugkeerbesluit, alvorens u een inreisverbod wordt opgelegd. Een terugkeerbesluit vertelt u dat u momenteel illegaal in Nederland verblijft en om die reden terug moet keren naar uw land van afkomst. Het inreisverbod vertelt u vervolgens dat u niet meer terug mag keren naar Nederland, Zwitserland, andere EU-landen of EER-landen. Op het moment dat u zich niet kunt herinneren een terugkeerbesluit te hebben ontvangen, is het raadzaam om een juridisch specialist te raadplegen. Deze kan u meer vertellen over uw rechten en u tevens helpen bij het indienen van een bezwaar tegen het genomen besluit.