Gezinshereniging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over gezinshereniging met een advocaat

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat bij een aanvraag voor gezinshereniging. Binnen 24 uur contact.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Gezinshereniging - Gratis gesprek advocaat

Mogelijk heeft u na het indienen van een asielaanvraag een verblijfsvergunning toegekend gekregen. Nu u in Nederland mag blijven wonen, wilt u uw familie naar Nederland halen. Om dit mogelijk te maken dient u een aanvraag voor gezinshereniging in. U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, om een dergelijke aanvraag in te kunnen dienen. Zo dient u tenminste 18 jaar oud te zijn. Daarbij is het slechts mogelijk om een meerderjarige echtgenoot of echtgenote naar Nederland te laten komen. Mocht u niet gehuwd zijn maar wel een duurzame relatie met een uw partner hebben, dan kunt u eveneens een verzoek tot gezinshereniging indienen. Ook minderjarige kinderen mag u naar Nederland laten komen, wanneer uw verzoek voor gezinshereniging geaccepteerd wordt.

Hulp bij een aanvraag voor gezinshereniging

De aanvraag voor gezinshereniging indienen kan best lastig zijn. Laat u hierbij begeleiden door een pro deo advocaat. Deze kan u meer vertellen over hetgeen waarop u bij het indienen van dit verzoek moet letten. Ook kan deze u adviseren, wanneer u bijvoorbeeld nog geen 18 jaar oud bent of niet precies weet of u een duurzame relatie heeft met een ongehuwde partner. Voor iemand die nog geen 18 jaar oud is, geldt dat deze een verzoek tot gezinshereniging in kan dienen voor diens biologische ouders en minderjarige broers en zussen.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek bij een aanvraag voor gezinshereniging.

Vraag en antwoord

Gezinshereniging - Kan ik een aanvraag indienen als ik nog geen 18 jaar oud ben?

Nu ik een verblijfsvergunning heb gekregen wil ik mijn ouders naar Nederland laten komen. Kan ik een verzoek voor gezinshereniging indienen als ik nog geen 18 jaar oud ben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis dient u 18 jaar oud te zijn en over een verblijfsvergunning te beschikken, wanneer u een verzoek voor gezinshereniging indient. Het is ook wanneer u nog geen 18 jaar oud bent mogelijk om een dergelijk verzoek in te dienen. Er gelden in dit geval een aantal afwijkende voorwaarden. Zo kunt u in dit geval alleen een verzoek indienen voor uw biologische ouders en minderjarige broers en zussen. Soms is het mogelijk om een verzoek voor meerderjarige broers en zussen in te dienen. Laat u adviseren door een advocaat, wanneer u een verzoek tot gezinshereniging indient als minderjarige.

Gezinshereniging - Mag ik mijn partner naar Nederland laten komen?

Ik heb inmiddels een verblijfsvergunning gekregen. Mag ik mijn partner nu naar Nederland laten komen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie toegestaan om een partner naar Nederland te laten komen, wanneer u een verblijfsvergunning gekregen heeft. U kunt een aanvraag voor gezinshereniging indienen, wanneer u minimaal 18 jaar oud bent en u gehuwd bent. Wanneer u met meerdere partners gehuwd bent, mag u slechts één van deze partners naar Nederland laten komen. In sommige gevallen is het toegestaan om een verzoek voor een ongehuwde partner in te dienen. Dit geldt alleen, wanneer het om een duurzame en exclusieve relatie gaat. Raadpleeg een advocaat wanneer u meer wilt weten over de definitie van een duurzame relatief, of uw rechten wanneer u een verzoek tot gezinshereniging in wilt dienen voor een gehuwde partner.