Rijden onder invloed - Gratis gesprek advocaat in uw regio

Gratis gesprek met een advocaat over rijden onder invloed

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat bij doorrijden na ongeval. Binnen 24 uur contact.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is rijden onder invloed?

Er is sprake van rijden onder invloed als een bestuurder deelneemt aan het verkeer, onder invloed van een stof die de rijvaardigheid kan verminderen. Dat kan alcohol zijn maar ook bepaalde geneesmiddelen of drugs. Als iemand wordt aangehouden terwijl die reed onder invloed, dan is de kans groot dat het rijbewijs op last van de officier van justitie voor langere tijd wordt ingehouden. De inhouding van het rijbewijs geldt totdat de zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen.

Waarom een (pro deo) advocaat bij doorrijden na ongeval?

Bij rijden onder invloed kunt u met de rechtshulp van een advocaat uw rijbewijs in veel gevallen eerder terugkrijgen. Ook kan de advocaat het verschil voor u maken bij de hoogte van de op te leggen gevangenisstraf, werkstraf of geldboete. Indien uw zaak wordt beoordeeld door de rechter, kan deze bepalen dat u uw rijbewijs verliest. Een advocaat kan u bijstaan tijdens de terechtzitting. Rechters en officieren van justitie hanteren verschillende richtlijnen die de hoogte van de straf bepalen. Het is belangrijk dat u een advocaat raadpleegt die beide richtlijnen kent. Indien mogelijk zal de advocaat altijd een vrijspraak bepleiten.

Straf rijden onder invloed 

De straf kan bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf, geldboete of invordering rijbewijs

De hoogte van de op te leggen straf voor rijden onder invloed wordt onder meer bepaald door de omstandigheden van het geval. Wanneer sprake is van verkeersgevaarlijk gedrag, of relevante recidive (herhaling) binnen een periode van vijf jaar, wordt veelal een hogere staf opgelegd. De maximumstraf welke kan worden opgelegd betreft een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, een geldboete ten bedrage van maximaal € 4.500,- en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf jaar.

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering 

Als u wordt verdacht van rijden onder invloed heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een verzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over rijden onder invloed in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'Verkeer en rijbewijs' hebben veel ervaring met zaken die rijden onder invloed gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van rijden onder invloed. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Rijden onder invloed - Is rijden onder invloed van drugs strafbaar?

Ik weet dat rijden met drank op niet mag, maar geldt dat ook voor (alle) drugs? Is rijden onder invloed van drugs strafbaar? Mijn ervaring is dat sommige drugs juist zorgen dat ik beter oplet in het verkeer.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Net als alcohol kunnen ook drugs uw rijvaardigheid beïnvloeden. Het is daarom te allen tijde af te raden om een voertuig te besturen na het gebruik van verdovende middelen. Afgezien van het feit dat u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen, kan het tevens strafbaar zijn op grond van artikel 8 van de Wegenverkeerswet. De politie kan u vragen mee te werken aan een (bloed)onderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat u zodanig onder invloed was dat dit uw rijvaardigheid kan hebben beïnvloed, kunt u strafbaar zijn. Het is aan te raden contact op te nemen met een advocaat als u wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Rijden onder invloed - Was in het buitenland

Mijn man heeft vandaag een strafbeschikking ontvangen voor rijden onder invloed, maar wij waren op die datum in het buitenland (aantoonbaar met vliegticket). We weten dat een familielid dronken achter het stuur heeft gezeten en dat hij de naam van mijn man heeft opgegeven bij de aanhouding (had geen ID/rijbewijs bij zich). Ik begrijp dat mijn man binnen 2 weken een verzetbrief moet schrijven? Wat moet er precies in het verzet staan? Kan ik ergens een voorbeeldbrief vinden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u kunt aantonen dat uw man niet heeft gereden (uit uw e-mail blijkt dat dit het geval is) dan is het inderdaad van groot belang dat u tijdig verzet instelt tegen de strafbeschikking voor rijden onder invloed. Uit het verzetschrift moet duidelijk blijken wie er verzet instelt en tegen welke strafbeschikking. Tevens is het van belang dat u kunt aantonen dat u tijdig verzet heeft ingesteld. Via de website van Eerste Rechtshulp kunt u voor 10 euro verzet instellen en wordt het verzetschrift automatisch zo opgemaakt dat het voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Boete rijden onder invloed - Educatieve maatregel alcohol en verkeer

Mijn man is vorig jaar beschuldigd van rijden onder invloed van alcohol. Vandaag ontving mijn man een brief met Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer. Hij moet uiterlijk 12 augustus betalen (ongeveer 800 euro), anders wordt zijn rijbewijs ongeldig (staat in de brief). Moet mijn man dat betalen? Of bekent hij dan schuld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ten gevolge van de verdenking tegen uw man dat hij met teveel alcohol heeft gereden, heeft het OM hiervan melding gemaakt bij het CBR. De opgelegde maatregel wordt zelfstandig uitgevoerd en afgewikkeld door het CBR. Dit betreft een bestuursrechtelijke kwestie in tegenstelling tot verdenking tegen uw man dat hij na overmatige alcoholconsumptie heeft gereden. Dit betreft een strafrechtelijke kwestie. Mijn advies is om het bedrag tijdig te betalen, anders wordt zijn rijbewijs ongeldig. Dit betekent niet automatisch dat hij daarmee schuld bekent in de strafzaak. U kunt eventueel bij de betaling van de maatregel in het veld "opmerkingen" vermelden dat u dit onder protest overmaakt.