Strafrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Wat is strafrecht?

In het strafrecht is vastgelegd wat strafbaar is en wat de straffen zijn. De strafrechter bepaalt of iemand strafbaar is en welke straf die krijgt. U krijgt te maken met het strafrecht als u verdacht wordt van een strafbaar feit. Een strafbaar feit kan zowel een overtreding als een misdrijf zijn. Een overtreding is een licht strafbaar feit. Voorbeelden van overtredingen zijn openbaar dronkenschap en wildplassen. Misdrijven daarentegen zijn ernstigere strafbare feiten. Diefstal, mishandeling en doodslag zijn voorbeelden van misdrijven.

Met een advocaat ervaren in het strafrecht kan vervolging worden voorkomen

De officier van justitie beslist of de zaak waarin u verdachte bent aan de strafrechter wordt voorlegt. Het is aan de strafrechter om te beoordelen of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft dient te worden. Als u aangemerkt wordt als verdachte, bent u onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Volgens de wet heeft een verdachte recht op een advocaat. Als u te maken heeft met het strafrecht, vraag dan een pro deo advocaat om gratis juridisch advies.

Een (pro deo) advocaat kan bij strafrecht kwesties

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vraag een gratis gesprek aan bij strafrecht kwesties

Heeft u kwesties of vragen die betrekking hebben op het bestuursrecht, bijvoorbeeld omdat u een conflict met de overheid heeft, selecteer dan een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij strafrecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.