Insolventierecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Wat is insolventierecht?

Het insolventierecht is een rechtsgebied dat alle regels omvat met betrekking tot de situatie waarin iemand niet meer in staat is zijn/haar schulden te voldoen. Voornamelijk in de situatie van faillissement speelt het insolventierecht een hoofdrol. Maar ook surseance van betaling en schuldsanering zijn een onderdeel van het insolventierecht. Faillissement kan op eigen verzoek of op verzoek van een schuldeiser worden uitgesproken door een rechter. Indien het faillissement is uitgesproken, wordt vervolgens een curator benoemd die zorg zal dragen voor de bezittingen van de schuldenaar zodat alle schuldeisers zo veel mogelijk zullen worden vergoed.

Vraag een gratis gesprek aan bij insolventierecht kwesties

Heeft u vragen die betrekking hebben op het insolventierecht, bijvoorbeeld omdat u schulden heeft of omdat u schuldeiser bent, selecteer dan een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij insolventierecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.