Erfrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Wat is erfrecht?

Het erfrecht is een rechtsgebied dat van toepassing is als een overledene geen testament heeft opgemaakt waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn. Het opvolgen van een overleden persoon in zijn vermogen wordt erfopvolging genoemd. De erfgenamen nemen het vermogen (de bezittingen en de schulden) van de overleden persoon over. In het erfrecht zijn er vier groepen erfgenamen. De tweede groep komt pas in aanmerking als de eerste weg valt, de derde wanneer de eerste twee wegvallen enzovoort.

Groepen erfgenamen:

  • De echtgenoot/geregistreerd partner en de kinderen van de overledene
  • De ouders en de broers en zussen van de overledene
  • De grootouders van de overledene
  • De overgrootouders van de overledene

Vraag een gratis gesprek aan bij erfrecht kwesties

Heeft u vragen die betrekking hebben op het erfrecht, bijvoorbeeld omdat u met uw familie een conflict heeft over een erfenis, selecteer dan een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij huurrecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Erfrecht - Testament inkijken

Mijn broer is overleden en zijn vriendin geeft aan dat hij een testament heeft waarin staat dat hij alles aan haar achterlaat maar dat geloof ik niet. Kan ik ergens nakijken of dat inderdaad zo is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt staan in het Centraal Testamentenregister. U kunt indien u een kopie heeft van het uittreksel uit het overlijdensregister een aanvraag voor een inlichting indienen bij het Centraal Testamentenregister. Deze aanvraag is gratis.

Erfrecht - Geldt het Nederlandse erfrecht in het buitenland?

Mijn moeder is drie jaar geleden naar Spanje verhuisd en inmiddels overleden. Geldt voor de verdeling van haar erfenis het Spaanse of het Nederlandse erfrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt staan in het Centraal Testamentenregister. U kunt indien u een kopie heeft van het uittreksel uit het overlijdensregister een aanvraag voor een inlichting indienen bij het Centraal Testamentenregister. Deze aanvraag is gratis.