Arbeidsrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat gaat over alle juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Als er sprake is van een arbeidsrelatie, doordat u werkzaamheden uitvoert voor een werkgever op basis van een overeenkomst, dan is het arbeidsrecht van toepassing. Het arbeidsrecht is van belang om de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever te waarborgen. Regels met betrekking tot bijvoorbeeld het loon, ontslag en arbeidsomstandigheden worden allemaal geregeld door het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een onderdeel van het civiel recht.

Vraag een gratis gesprek aan bij arbeidsrecht kwesties

Heeft u vragen die betrekking hebben op het arbeidsrecht, bijvoorbeeld als u een arbeidsconflict heeft of bent ontslagen, selecteer dan een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij arbeidsrecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Arbeidsrecht - Mag een werkgever mij op basis van het arbeidsrecht altijd ontslaan?

Een collega van mij werd onlangs ontslagen. Nu vrees ik dat mijn werkgever mij ook wil ontslaan. Wat zegt het arbeidsrecht hierover?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het arbeidsrecht is vastgelegd welke rechten en plichten een werkgever heeft ten opzichte van diens werknemers en andersom. Onderdeel hiervan zijn de gronden waarop een medewerker ontslagen kan worden door een werkgever. Evenals dat is vastgelegd welke wetten en regels er gelden op het moment dat er conflicten dreigen te ontstaan door een werknemer en werkgever. Raadpleeg een (pro deo) advocaat met veel ervaring in het arbeidsrecht en de relatie tussen werkgevers en werknemers, om te laten bepalen op welke gronden u ontslagen kan worden bij uw huidige werkgever. In de basis is een werknemer goed beschermd door het arbeidsrecht.