Aansprakelijkheidsrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Wat is aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de compensatie of herstel van geleden schade. In beginsel geldt dat eenieder zijn eigen schade draagt. Alleen in uitzonderingen is een ander aansprakelijk voor uw schade. Die gevallen worden geregeld in het aansprakelijkheidsrecht. Het aansprakelijkheidsrecht regelt dus dat geleden schade wordt hersteld of gecompenseerd. Een advocaat kan voor u beoordelen of een ander aansprakelijk is voor de door u geleden schade. 

Een advocaat die ervaring heeft in het aansprakelijkheidsrecht kan op grond van alle feiten en omstandigheden uw zaak beoordelen. Om te beoordelen of er sprake is van aansprakelijkheid dient te worden onderzocht hoe de schade ontstaan is en welke partijen daarbij betrokken zijn geweest. Het kan zijn dat voor die beoordeling gebruik dient te worden gemaakt van een schade-expert. Ook hierover kan een advocaat u inlichten. Een advocaat helpt u bij de beoordeling van de zaak en het inschatten van uw kansen en kan namens u ook vervolgstappen nemen.

Vraag een gratis gesprek aan bij aansprakelijkheidsrecht kwesties

Heeft u vragen die betrekking hebben op het aansprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld omdat er schade is ontstaan waar meerdere partijen bij betrokken zijn, selecteer dan een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij aansprakelijkheidsrecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. 

Vraag en antwoord

Aansprakelijkheidsrecht - Wanneer recht op een schadevergoeding

Ik heb schade en wil deze verhalen. Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Volgens het aansprakelijkheidsrecht heeft u recht op een schadevergoeding als u kunt bewijzen dat de door u geleden schade is veroorzaakt door een ander.