Strafrechtadvocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Strafrechtadvocaat - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een strafrechtadvocaat uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek

 1. Klik op Gratis gesprek strafrechtadvocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom een strafrechtadvocaat?

Een strafrechtadvocaat helpt u op het moment, dat u verdacht wordt van een misdrijf. Het kan gaan om een ernstig delict, maar ook om een relatief simpele overtreding waarvoor u zich moet verantwoorden. De strafrechtadvocaat staat u bij tijdens het verhoor door de politie en is aanwezig bij een eventuele rechtszitting. Houd er rekening mee, dat een strafrechtadvocaat geen vragen van de politie zal beantwoorden. Dit doet u zelf als verdachte in een zaak. Wel kan een strafrechtadvocaat vragen stellen of opmerkingen maken over punten die door de politie of de rechter worden aangehaald.

Hulp van een strafrechtadvocaat

Ook wanneer bewezen kan worden dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de hulp van een  strafrechtadvocaat wenselijk zijn. De strafrechtadvocaat bekijkt in dit geval of het aangeleverde bewijs rechtmatig verkregen is. Ook vergelijkt uw advocaat de opgelegde straf met straffen in vergelijkbare zaken uit het verleden. Mogelijk is de strafeis aan de hoge kant en lukt het de strafrechtadvocaat om de strafeis te verlichten. Het voordeel van een pro deo strafrechtadvocaat is dat u ook juridische hulp krijgt bij een minder hoog inkomen. Normaliter is het inschakelen van een strafrechtadvocaat erg duur.

Eigen bijdrage bij pro deo strafrechtadvocaat

Bij het inschakelen van een pro deo strafrechtadvocaat om u bij te laten staan tijdens een verhoor of een rechtszitting, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt valt niet te vergelijken met de kosten die u zou betalen voor een strafrechtadvocaat, welke niet op pro deo basis werkt. De hoogte van de eigen bijdrage die u betaalt bij het inschakelen van een pro deo strafrechtadvocaat is van verschillende factoren afhankelijk. Voorbeelden van deze factoren zijn uw huidige inkomen en uw eigen vermogen.

Voordelen van een strafrechtadvocaat inschakelen

Het inschakelen van een strafrechtadvocaat levert u verschillende voordelen op. Denk aan het feit, dat een strafrechtadvocaat u voor een verhoor of rechtszitting kan voorbereiden op hetgeen komen gaat. Een verhoor of rechtszitting zijn vaak behoorlijk spannend, zeker als u hier niet eerder mee te maken heeft gehad. Welke rechten heeft u? Is het verstandig om antwoord te geven op vragen die u gesteld worden? Wat is de rol van een strafrechtadvocaat tijdens het proces? Enzovoorts. Ook kan een strafrechtadvocaat onderzoekswensen indienen bij de officier van justitie, mocht u deze hebben. Bovenal helpt een strafrechtadvocaat de straf zo laag mogelijk te houden.

Strafrechtadvocaat - Wat doet een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat kan u bijstaan als u wordt verdacht van een misdrijf of overtreding. Een strafrechtsadvocaat kan u bijstaan bij het politieverhoor. Dat betekent dat hij/zij aanwezig is tijdens het verhoor en vragen mag stellen of opmerkingen mag maken. De advocaat zal echter geen antwoorden geven op de vragen van de politie die gericht zijn tot de verdachte. Daarnaast kan een strafrechtadvocaat u bijstaan bij een rechtszaak. De gespecialiseerde advocaat kan beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u, of het bewijs wettig is verkregen en of de eventuele strafeis te hoog is.

Wat houdt een gratis gesprek met een strafrechtadvocaat in? 

Selecteer een (pro deo)strafrechtadvocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze strafrechtadvocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de strafrechtadvocaat uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Strafrechtadvocaat - Helpt een pro deo strafrechtadvocaat mij gratis?

Ik heb gehoord dat het bij een laag inkomen slim is om voor een pro deo strafrechtadvocaat te kiezen. Helpt deze mij gratis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een pro deo strafrechtadvocaat helpt u niet gratis bij een verhoor of rechtszitting. U betaalt vrijwel altijd een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage ligt veel lager, dan het uurtarief van een reguliere strafrechtadvocaat. Hoeveel eigen bijdrage u in uw situatie betaalt is afhankelijk van onder meer uw inkomen en uw eigen vermogen. Des te hoger uw inkomen of eigen vermogen is, des te hoger zal ook de eigen bijdrage zijn die u betaalt bij het inschakelen van een strafrechtadvocaat. Via deze website kunt u bij een pro deo strafrechtadvocaat in uw plaats een gratis gesprek aanvragen.

Strafrechtadvocaat - Waarom zou ik een pro deo strafrechtadvocaat inschakelen?

Kunt u mij wat meer vertellen over de redenen om een pro deo strafrechtadvocaat in de arm te nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het inschakelen van een pro deo strafrechtadvocaat is om verschillende redenen interessant. Zo kan een pro deo strafrechtadvocaat u helpen bij de voorbereiding op een verhoor door de politie of een rechtszitting. Wat staat u te wachten? Moet u antwoord geven op alle vragen die u gesteld worden? Ook tijdens het verhoor of de rechtszitting kan de pro deo strafrechtadvocaat u bijstaan. De strafrechtadvocaat kan vragen stellen aan de politie of officier van justitie, gaat na of het bewijs tegen u op een rechtmatige wijze verkregen is, enzovoorts. Doel van een strafrechtadvocaat is om de strafeis zo laag mogelijk te houden.

Strafrechtadvocaat - Helpt een strafrechtadvocaat mij alleen bij een rechtszitting?

Onlangs kreeg ik een oproep om mij te melden op het politiebureau. Helpt een strafrechtadvocaat mij daar ook al bij, of pas bij een rechtszitting? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een goede reden om voor het inschakelen van een strafrechtadvocaat te kiezen, is het feit dat deze u op verschillende plekken bijstaat. Niet alleen bij een rechtszitting, maar ook tijdens een verhoor op het politiebureau. De strafrechtadvocaat bespreekt voor dit moment wat u hiervan kunt verwachten. Een goede voorbereiding maakt het moment zelf minder spannend voor u. Ook voorafgaand aan een rechtszitting zal de strafrechtadvocaat u informeren over uw rechten en plichten hierbij. Tijdens de rechtszitting helpt de strafrechtadvocaat u uw positie te verdedigen, proberend uw onschuld te bewijzen.