Familierecht advocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Familierecht advocaat - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een familierecht advocaat uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat familierecht advocaat met u op!

Wat doet een Familierecht advocaat?

Een familierecht advocaat kan u helpen bij kwesties die over familiezaken gaan zoals huwelijk, afstamming, geboorte en echtscheiding. In de familiaire sfeer kunnen zich verschillende conflictsituaties voordoen. Gelukkig is het in veel van deze situaties mogelijk om onderling tot een oplossing te komen. Er zijn echter ook situaties, bijvoorbeeld na een lastige of emotionele echtscheiding, waarin dit niet lukt. In die situaties kunt u rekenen op de hulp van een familierecht advocaat. Een familierecht advocaat adviseert u bijvoorbeeld over de alimentatie die u aan uw ex-partner betaalt, over het gezag over de minderjarige kinderen die u samen heeft, over een mogelijke uithuisplaatsing van een kind, enzovoorts. Het pakket van diensten van een familierecht advocaat is zeer breed. Lang niet altijd begeleidt een familierecht advocaat mensen in een zaak tegen hun ex-partner. Het kan ook gaan om een zaak tegen een instantie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een uithuisplaatsing.

Zaken voor familierecht advocaat emotioneel beladen

Veel zaken die door een familierecht advocaat behandeld worden, kennen een sterk emotioneel karakter. Denk bijvoorbeeld aan een uithuisplaatsing van een kind, waarbij u het oneens bent met het besluit van een externe organisatie. Mogelijk wilt u het tot een rechtszaak laten komen, waarbij u aantoont dat u wel degelijk voor het kind kan zorgen. Een familierecht advocaat kan u in zo’n situatie bijstaan. Niet alleen tijdens de rechtszitting, maar ook vooraf door u te adviseren over mogelijke vervolgstappen. Naast een uithuisplaatsing, komen ook bij een echtscheiding regelmatig emoties vrij. Een familierecht advocaat kan adviseren over het regelen van het ouderschapsplan of bijvoorbeeld over omgangsregelingen.

Pro deo familierecht advocaat inschakelen

Wanneer u onvoldoende inkomen heeft om een familierecht advocaat in de arm te nemen, kiest u voor een pro deo familierecht advocaat. Het voordeel van een pro deo familierecht advocaat is dat u slechts een eigen bijdrage betaalt voor de hulp die deze u biedt. Deze eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van uw huidige inkomen en eigen vermogen. Des te meer u zelf verdient, des te hoger zal de eigen bijdrage voor het inschakelen van een pro deo familierecht advocaat zijn.

Verschil familierecht advocaat en mediator

Regelmatig worden de diensten van een familierecht advocaat en een mediator door elkaar gehaald. Het is belangrijk om te weten dat een familierecht advocaat uitsluitend één van de betrokken partijen ondersteunt. Dit kan een gezin zijn, maar ook een individu. Andersom dient een mediator als een bemiddelende, neutrale partij in een conflict. Dit betekent dat een mediator in geen geval ondersteuning zal bieden bij een rechtszaak. Iets wat een familierecht advocaat wel doet.

Wat houdt een gratis gesprek met een familierecht advocaat in? 

Selecteer een (pro deo) familierecht advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de familierecht advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de familierecht advocaat uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Familierecht advocaat - Wat is het verschil met een mediator?

Ik twijfel tussen het inschakelen van een familierecht advocaat en een mediator. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een familierecht advocaat zal bij een conflict uitsluitend de belangen van één van de betrokken partijen behartigen. Kiest u voor de hulp van een mediator, dan treedt deze als een neutrale partij op. Wanneer u het gevoel heeft dat een conflict niet meer op te lossen is door te praten, dan is het verstandig om voor de hulp van een familierecht advocaat te kiezen. Deze zal u namelijk ook begeleiden tijdens een eventuele gerechtelijke procedure. Iets wat een mediator in geen geval doet. Via de zoekmachine op deze website vindt u een familierecht advocaat bij u in de buurt.

Familierecht advocaat - Bij welke conflicten helpt een pro deo familierecht advocaat?

Kunt u een aantal voorbeelden geven van conflictsituaties, waarin een familierecht advocaat hulp kan bieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het pakket aan conflictsituaties waarin een familierecht advocaat u kan ondersteunen is zeer breed. Zo helpt u een familierecht advocaat u onder meer bij conflicten over de alimentatie die u aan uw ex-partner betaalt of juist wenst te ontvangen. Ook bij conflicten over omgangsregelingen en een echtscheiding kan een familierecht advocaat ondersteuning bieden. Niet alleen ondersteunt deze advocaat u bij conflicten met een ex-partner. Ook bij conflicten met externe instanties, zoals bij een naderende uithuisplaatsing, kan een familierecht advocaat juridische hulp bieden. Het is verstandig om een gratis gesprek aan te vragen, om te zien op welke manier een familierecht advocaat u kan helpen.