Erfrecht advocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Erfrecht advocaat - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een erfrecht advocaat uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek

 1. Klik op Gratis gesprek erfrecht advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom een erfrecht advocaat?

De periode rond het overlijden van een dierbare is emotioneel vaak zeer zwaar. Het maakt dat u hoopt dat de verdeling van de erfenis soepel en snel verloopt. Toch kan het voorkomen dat er na het overlijden van een familielid conflicten over de erfenis ontstaan. Mogelijk heeft de overledene in het verleden dingen gezegd, waarover nu een discussie is ontstaan tussen diens erfgenamen. In zo’n situatie kan de hulp van een erfrecht advocaat wenselijk zijn. Ook voor het overlijden van een dierbare kan ondersteuning van een erfrecht advocaat prettig zijn, bijvoorbeeld bij het opstellen van een testament of een onterving.

Hulp van een erfrecht advocaat

Een erfrecht advocaat kan in verschillende situaties hulp aanbieden. Eerder las u al, dat een erfrecht advocaat ondersteunt bij conflicten over de nalatenschap van een overleden familielid. Normaliter wordt hierbij gekeken naar het testament dat de overledene heeft opgesteld. Mocht er geen testament zijn, dan wordt gekeken naar de wettelijke regels. Een erfrecht advocaat biedt hier ondersteuning bij om conflicten op te lossen of uit de weg te gaan. Termen die vaak verkeerd geïnterpreteerd worden zijn onder meer de legitieme portie van nabestaanden en legaten die al dan niet in het testament zijn opgenomen. Het kan tot bijzonder vervelende en emotioneel zware situaties leiden binnen gezinnen of families.

Erfrecht advocaat inschakelen voor testament

Niet alleen na het overlijden van een dierbare kan het inschakelen van een erfrecht advocaat verstandig zijn. Ook bij het opstellen van een testament kan de erfrecht advocaat u ondersteunen. Waarop dient u te letten bij het opstellen van een testament? Hoe voorkomt u dat waardevolle bezittingen bij de verkeerde personen terecht komen na uw overlijden? In aanvulling op het opstellen van een testament heeft u mogelijk vragen over de mogelijkheden om familieleden te onterven. Het kan gaan om een kind waarmee u al jaren geen contact meer heeft. Onterving is een zwaar middel en vaak niet zonder meer mogelijk. Een erfrecht advocaat kan u hierover adviseren.

Pro deo erfrecht advocaat inschakelen

Wanneer uw inkomen en eigen vermogen niet toereikend zijn bij het inschakelen van een erfrecht advocaat, is het aan te raden om voor de hulp van een pro deo erfrecht advocaat te kiezen. Bij een pro deo erfrecht advocaat betaalt u slechts een beperkte eigen bijdrage, welke gebaseerd wordt op het inkomen en eigen vermogen wat u heeft. Zo is juridische hulp voor iedere burger toegankelijk. De zoekmachine op deze website maakt het heel eenvoudig om een pro deo erfrecht advocaat in uw woonplaats te vinden.

Wat houdt een gratis gesprek met een erfrecht advocaat in? 

Selecteer een (pro deo) erfrecht advocaat advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de erfrecht advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de erfrecht advocaat uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Advocaat erfrecht - Wat doet een advocaat erfrecht

Wij hebben in de familie een conflict over de erfenis van mij moeder. Wat kan een erfrecht advocaat hierin voor ons betekenen?  

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een advocaat erfrecht kan u bijstaan als er conflicten zijn over een erfenis. De afhandeling van de erfenis gaat namelijk vaak gepaard met emoties. In zaken met betrekking tot een testament, de nalatenschap, onterving, wettelijke verdeling en wilsrechten, de legitieme portie, legaten en giften kan de advocaat erfrecht u voorzien van advies en u bijstaan in een mogelijke procedure of mediation.

Erfrecht advocaat - Hoe los ik conflicten rond de erfenis van een overledene op?

Na het overlijden van mijn vader zijn er conflicten ontstaan over de wijze waarop de erfenis verdeeld moet worden. Hoe lossen we dit op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Conflicten rond het verdelen van de erfenis van een overleden dierbare zijn vaak emotioneel zeer zwaar. Om conflicten niet te laten escaleren kan de hulp van een erfrecht advocaat wenselijk zijn. Een erfrecht advocaat probeert op basis van het testament van de overledene te kijken naar de rechten die iedere nabestaande heeft. Mocht er geen testament zijn, dan wordt naar de legitieme portie gekeken. Dit is wettelijk vastgelegd. Door dit met de betrokkenen te bespreken kan een escalatie van het conflict voorkomen worden in veel gevallen. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte erfrecht advocaat te vinden in uw woonplaats.

Erfrecht advocaat - Waarop moet ik letten bij het opstellen van een testament?

Ik wil op korte termijn een testament opstellen en het liefst vooraf een kind onterven. Wie kan mij hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een kind onterven is een zeer zwaar middel. Het is belangrijk om u vooraf goed te laten informeren over hetgeen dit betekent. Daarbij is het onterven van uw kinderen niet zonder meer mogelijk. Een erfrecht advocaat kan u bij zo’n traject begeleiden, door u te informeren over de consequenties hiervan en de regels die hierbij gelden. Ook voor het opstellen van een testament kunt u een erfrecht advocaat inschakelen. De erfrecht advocaat vertelt u meer over de verschillende factoren waarmee u rekening dient te houden bij het opstellen hiervan. Denk bijvoorbeeld aan legaten die u in het testament opneemt.