Spreekrecht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over spreekrecht

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u meer wilt weten over het spreekrecht en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Spreekrecht - Gratis gesprek advocaat

Op het moment dat u slachtoffer wordt van een strafbaar feit, bijvoorbeeld een geweldsincident, dan volgt vaak een gerechtelijke procedure. Zo’n procedure kan logischerwijs pas gestart worden, op het moment dat de verdachte voor het plegen van dit strafbare feit is opgepakt. Als slachtoffer heeft u in Nederland spreekrecht. Onder het spreekrecht verstaat men het recht om tijdens een strafzitting een verklaring af te leggen. U kunt hierbij uw kant van het verhaal vertellen en zich bijvoorbeeld tot de verdachte wenden. Ook kunt u aangeven wat het misdrijf voor u betekent heeft. Kunt u bijvoorbeeld bepaalde handelingen niet meer uitvoeren? Heeft u een tijd thuis moeten zitten om te herstellen?

Gebruik van het spreekrecht bij een strafzitting

U bent tijdens een strafzitting niet verplicht om gebruik te maken van uw spreekrecht. Vaak wordt hier alleen bij zwaardere misdrijven gebruik van gemaakt door slachtoffers. Niet iedereen ziet het zitten om tijdens een strafzitting iets te zeggen. Het kan emotioneel zeer zwaar zijn voor een slachtoffer. Het gebruik van uw spreekrecht kan helpen om het misdrijf een plek te geven. Het is voor sommige slachtoffers onderdeel van de verwerking. Raadpleeg een advocaat, wanneer u meer wilt weten over het spreekrecht en de wijze waarop u hier een invulling aan kunt geven tijdens een strafzitting.

Kortom: neem contact op met een advocaat voor een gratis gesprek als u meer wilt weten over het spreekrecht. U staat er niet alleen voor! 

Vraag en antwoord

Spreekrecht - Is het gebruik van mijn spreekrecht verplicht?

Op het Wensenformulier zag ik dat ik de mogelijkheid heb om iets te zeggen tijdens de rechtszitting. Ben ik verplicht gebruik te maken van mijn spreekrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het gebruik van uw spreekrecht is absoluut niet verplicht. Voor veel slachtoffers is het emotioneel te zwaar om tijdens de gerechtelijke procedure iets tegen de officier van justitie of de verdachten te zeggen. U wordt immers opnieuw geconfronteerd met het incident. Andere slachtoffers vinden het juist fijn om hun spreekrecht te gebruiken. Voor hen helpt dit om het incident een plekje te geven. Een advocaat kan met u meedenken over het gebruik van het spreekrecht. Er zijn verschillende manieren om uw spreekrecht te gebruiken. U kunt uw verklaring bijvoorbeeld voorlezen, of dit op papier delen.

Spreekrecht - Wanneer heb ik het recht om te spreken bij een strafzitting?

Ik zou tijdens een strafzitting graag wat tegen de verdachten van het incident waarbij ik betrokken was willen zeggen. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voorafgaand aan een strafzitting, als onderdeel van de gerechtelijke procedure, ontvangt u drie brieven van de officier van justitie. Een van deze brieven noemt men het “Wensenformulier”. Op dit formulier wordt u bij zwaardere misdrijven de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u tijdens de rechtszitting iets wilt zeggen. Ook kunt u aangeven op welke manier u dit wilt doen. Raadpleeg uw (pro deo) advocaat, wanneer u meer wilt weten over uw rechten en het gebruik hiervan tijdens de gerechtelijke procedure. Het is niet verplicht om uw spreekrecht te gebruiken.