Winkeldiefstal - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over winkeldiefstal 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van winkeldiefstal en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is winkeldiefstal?

Als er tijdens openingstijden goederen uit een winkel worden gestolen die voor de verkoop bedoeld waren gaat het om winkeldiefstal. Op winkeldiefstal staat een hoge straf.   

Vervolging bij winkeldiefstal kan worden voorkomen

Als u verdacht wordt van winkeldiefstal kan met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u goed informeren door een advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van een eventuele veroordeling.

U kunt alleen veroordeeld worden voor winkeldiefstal als met bewijs kan worden aangetoond dat u op onrechtmatige wijze eigenhandig bezit hebt genomen van andermans eigendom. De politie en officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen. Zij zullen proberen om uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal echter uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis). Lees hier wat een (pro deo) advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van winkeldiefstal en vraag een gratis gesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij winkeldiefstal:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij winkeldiefstal

Als u verdacht wordt van winkeldiefstal heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over winkeldiefstal in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied politie en justitie hebben ruime ervaring met zaken die over winkeldiefstal gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van winkeldiefstal. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Winkeldiefstal - Boete betaald en alsnog voor rechter verschijnen

Ik ben aangehouden voor winkeldiefstal in een supermarkt. Ik moest toen een of ander formulier ondertekenen en de manager van de supermarkt zei dat ik €181,- moest betalen. De politie zei daarna echter tegen mij dat dit niets te maken heeft met mijn aanhouding en dat ik misschien wel voor de rechter moet verschijnen. Ben ik nou al akkoord gegaan met een boete of moet ik alsnog voor de rechter verschijnen vanwege de winkeldiefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Veel winkeliers zijn aangesloten bij een stichting (SODA: Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) die het mogelijk maakt vermeende winkeldieven en overtreders van een winkelverbod direct aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. SODA heeft berekend dat de indirecte schade die een winkelier lijdt ten gevolge van de overlast en het oponthoud in geval van winkeldiefstal €181,- is. Een winkelier kan u een formulier laten ondertekenen waarmee u akkoord gaat met deze schadevergoeding. Dit is waarschijnlijk het formulier dat u heeft ondertekend. Dit is geen boete; het strafrechtelijke traject van deze zaak is hiermee dus nog niet afgedaan. Afhankelijk van onder meer de vraag of u al eerder voor winkeldiefstal bent veroordeeld kunt u een strafbeschikking (geldboete) aangeboden krijgen van het Openbaar Ministerie, of zult u voor de rechter moeten verschijnen. Het is raadzaam niet zomaar akkoord te gaan met een strafbeschikking en u bij te laten staan door een advocaat. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp als u bent aangehouden in verband met winkeldiefstal.

Winkeldiefstal - Verdacht omdat ik producten in mijn eigen tas deed

Ik ben in de Albert Heijn door de beveiliging meegenomen omdat ze dachten dat ik aan het stelen was. Ik deed de boodschappen in mijn tas en wilde daarna gewoon afrekenen bij de kassa, maar daarvoor had de beveiliging mij al opgepakt. Dit is toch geen diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor winkeldiefstal in de Albert Heijn is nodig dat iemand opzettelijk de boodschappen wederrechtelijk wilde toe-eigenen, dus opzettelijk wilde houden zonder te betalen. Als de boodschappen in uw eigen tas zitten, wordt dat gezien als het toe-eigenen van de goederen. Daarom zal de beveiliging u voor de zekerheid hebben meegenomen en u hierop aangesproken. Wanneer u een dagvaarding wegens diefstal krijgt, is het nog maar de vraag of ook te bewijzen is of u opzettelijk die boodschappen heeft toegeëigend en u van plan was niet te betalen. Het is dan ook van groot belang tijdig bijstand van een advocaat te krijgen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.