Ontvoering - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over ontvoering

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van ontvoering en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is ontvoering?

Ontvoering is strafbaar gesteld in artikel 282 en 282a van het Wetboek van Strafrecht. In het artikel is strafbaar gesteld iemand tegen zijn wil opzettelijk en in strijd met de wet van zijn vrijheid te beroven. Eenvoudig gezegd, ontvoering is het vasthouden of opsluiten van iemand tegen zijn wil. Een van de meest bekende voorbeelden van ontvoering is de ontvoering van Heineken. Vaak wordt er bij een ontvoering om losgeld gevraagd, maar soms worden mensen ook ontvoerd en tegen hun wil vastgehouden om ze angst aan te jagen of ergens toe te dwingen. Ook ouders kunnen zich schuldig maken aan ontvoering. U kunt daarbij denken aan de ouder die geen gezag (meer) heeft over het minderjarige kind, maar deze meeneemt van school en/of zelfs vertrekt naar het buitenland. Omdat ontvoering een ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van een ander, kunnen er hoge straffen worden opgelegd voor ontvoering. 

Straf ontvoering

Ontvoering is een ernstig delict. De maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd voor ontvoering is acht tot vijftien jaar. Het is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval welke straf voor ontvoering wordt opgelegd. De intentie van de dader tijdens de ontvoering is daarbij van groot belang. Het maakt uit of de dader een ander alleen tijdelijk heeft vastgehouden tegen zijn wil, of dat de dader de ander daarbij ook heeft gedwongen tot het betalen bijvoorbeeld van geld of het ondertekenen van een overeenkomst. Ook de mate en hoeveelheid geweld die zijn uitgeoefend zijn van belang voor de straf die bij ontvoering wordt opgelegd. 

Vervolging bij ontvoering kan worden voorkomen

Ontvoering wordt zwaar bestraft en veelal worden daarvoor langdurige gevangenisstraffen opgelegd. Niet iedere (tijdelijke) vrijheidsberoving kan echter worden beoordeeld als ontvoering. De omstandigheden van het geval zijn van groot belang. Uw verklaring en uw proceshouding zijn daarnaast van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor ontvoering. Indien u in een vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. In het geval u wordt verdacht van ontvoering, adviseren wij u met klem om dit te doen.  

Een (pro deo) advocaat kan bij ontvoering:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering 

Als u verdacht wordt van ontvoering heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over ontvoering in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over ontvoering gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van ontvoering. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Ontvoering - Per ongeluk mijn moeder in onze stacaravan opgesloten op het kamp

Ik heb vorige week per ongeluk mijn moeder in onze stacaravan opgesloten op het kamp. Ik dacht dat ik alleen was, maar zij was kennelijk in de badkamer. Omdat ik de caravan van buiten op slot heb gedraaid en de enige sleutel had meegenomen, kon mijn moeder en niet meer uit. Ze heeft vervolgens 112 gebeld waarna de brandweer de deur eruit heeft gezaagd. Nu zei een vriend van mij dat ik nu kan worden vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, een vorm van ontvoering. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Eenvoudig gezegd is ontvoering het vasthouden of opsluiten van iemand tegen zijn wil. Maar dat is niet voldoende. Iemand is pas schuldig aan ontvoering, indien diegene ook de intentie en de bedoeling heeft gehad iemand daadwerkelijk van zijn vrijheid te beroven. Opzet heet dat in het strafrecht. In jouw situatie wist je niet dat je moeder nog in de caravan aanwezig was. Je hebt haar dus niet met opzet opgesloten. Nu er geen sprake was van enige opzet, kun je niet veroordeeld worden voor ontvoering. 

Ontvoering - Eigen kinderen zonder toestemming van ex meegenomen op vakantie?

Mijn ex vrouw en ik zijn met veel problemen uit elkaar. Zij doet er alles aan om mij het leven zuur te maken. In het bijzonder met betrekking tot mijn rechten en omgang met de kinderen doet ze erg moeilijk. Nu wil ik de kinderen dit voorjaar graag verrassen en meenemen naar de camping in Italië waar wij vroeger als gezin ieder jaar naar toe gingen. Mijn ex heeft gedreigd dat als ik de kinderen meeneem naar Italië, ze aangifte doet van ontvoering. Mijn vraag is, kan dat zomaar? Kan ik worden vervolgd voor ontvoering als ik mijn eigen kinderen meeneem op vakantie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een gezaghebbende ouder heeft toestemming nodig van de andere ouder om met een kind jonger dan zestien jaar naar het buitenland te reizen. Daartoe moet een formulier worden ingevuld en ondertekend. Indien de ouder de kinderen toch meeneemt naar het buitenland zonder dat de andere ouder daar toestemming voor heeft gegeven, dan is sprake van ontvoering. Of beter gezegd, internationale kinderontvoering. Hiervan kan uw ex vrouw inderdaad aangifte doen, met alle gevolgen van dien. Wij adviseren u dan ook te proberen uw vrouw ertoe te bewegen dat zij toestemming geeft voor de vakantie, dit om te voorkomen dat u kunt worden vervolgd voor ontvoering.