Huiselijk geweld - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over huiselijk geweld 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van huiselijk geweld en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door (ex)partners, gezinsleden, familieleden en of huisvrienden van het slachtoffer. Kortom mensen uit de huishoudelijke sfeer. Bij huiselijk geweld is er meestal een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Bij huishoudelijk geweld kan het om verschillende soorten geweld gaan: lichamelijk, psychisch en/of seksueel. Bij huiselijk geweld kan het gaan om opzettelijk geweld maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan ook zo zijn dat mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aankunnen en dit zich vervolgens uit in huishoudelijk geweld. 

Vervolging bij huiselijk geweld kan worden voorkomen

Als u verdacht wordt van huiselijk geweld kan met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u gratis informeren door een (pro deo) advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van een eventuele veroordeling.

U kunt alleen veroordeeld worden voor huiselijk geweld als met bewijs kan worden aangetoond dat u opzettelijk schade, verwondingen of letsel heeft aangebracht aan/bij een persoon. De politie en officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen. Zij zullen proberen om uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis). Lees hier wat een (pro deo) advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van huiselijk geweld en vraag een gratis gesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij huiselijk geweld:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij huiselijk geweld 

Als u verdacht wordt van huiselijk geweld heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over huiselijk geweld in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over huiselijk geweld gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van huiselijk geweld. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld doe aangifte en/of bel met Veilig Thuis (0800 2000)

Als u slachtoffer bent geworden van huiselijk geweld leg dan direct (eventueel) lichamelijk letsel vast en ga direct naar de politie om aangifte te doen. U kunt ook Veilig thuis bellen (0800 2000). Veilig thuis geeft u advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren, wat u kunt doen en wat Veilig Thuis kan doen.

Vraag en antwoord

Huiselijk geweld - Kan ik anoniem aangifte doen?

Mijn vraag gaat over huiselijk geweld. Bij ons thuis is het geen pretje de laatste tijd. Mijn man komt vaak dronken thuis en hij uit zijn frustraties dan op mij. Soms escaleert het en wordt ik door hem geslagen. Ik ben bang om aangifte te doen bij de politie omdat ik denk dat hij erachter komt. Is het mogelijk dat ik anoniem aangifte doe van huiselijk geweld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. Wel zou u het anoniem kunnen melden bij Meld Misdaad Anoniem of bel 0800-7000. De melding is in zijn geheel anoniem, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen. Het voordeel hiervan kan zijn dat de politie uw woning in de toekomst beter in de gaten houdt om zodoende te controleren op huiselijk geweld. Ook slachtoffers kunnen worden bijgestaan door strafrechtadvocaten. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek. Zij kunnen u advies geven en helpen aangifte te doen.