Hennepkwekerij - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek over deelname aan een hennepkwekerij met een advocaat 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt betrokkenheid bij een hennepkwekerij en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een hennepkwekerij 

Een hennepkwekerij is een plek waar hennep wordt geteeld. Het telen van hennep is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor kleine hoeveelheden. Er wordt niet altijd tot vervolging overgegaan. 

Straf hennepkwekerij 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

Wanneer u wordt verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij waarbij u een financieel voordeel zou hebben behaald, dan kan de officier van justitie ook een ontnemingsvordering indienen. Met deze vordering verzoekt de officier van justitie de rechter om te bepalen dat u het door u behaalde financiële voordeel door het plegen van het strafbare feit terug moet betalen aan de staat.

Strafbaar zijn het kweken van hennep(stekjes), het bezit van hennep en hennephandel. Onder hennephandel vallen verkoop van hennep en de invoer naar Nederland en uitvoer van hennep naar het buitenland. Hoe groter de partij (en/of aantal plantjes), hoe hoger de straf. Bezit van geringe hoeveelheid plantjes (maximaal 5) en/of henneptoppen voor eigen gebruik (maximaal 5 gram) wordt niet vervolgd. Wel neemt de politie de drugs dan in beslag. Dit heet ‘afstand met sepot’.

De maximale straffen die de rechter u kan geven voor hennepteelt en/of handel van hennep zijn onder meer afhankelijk van:

  • De mate van professionaliteit bij het kweken van hennepplanten
  • De omvang van de partij hennep
  • Het kennelijke doel van de kweek (verkoop van de geoogste planten of eigen gebruik)
  • Of er sprake is van een georganiseerd verband (criminele organisatie)
  • Of de verdachte eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit

Vervolging bij deelname aan een hennepkwekerij kan worden voorkomen

Met de rechtshulp van een advocaat kan uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u goed informeren door een (pro deo) advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van een eventuele veroordeling.

U kunt alleen veroordeeld worden voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij als met bewijs kan worden aangetoond dat u zich hieraan heeft schuldig gemaakt. Met name de hoeveelheid planten en de duur van de periode waarbinnen u zich schuldig zou hebben gemaakt aan het strafbare feit, zijn van belang voor de hoogte van de eventueel op te leggen straf (en de berekening van) de hoogte van en ontnemingsmaatregel. De politie en officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen. Zij zullen proberen om uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal echter uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis). Lees hier wat een advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van deelname aan een hennepkwekerij en vraag een gratis adviesgesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij een verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij:

  • U bijstaan tijdens een politieverhoor
  • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
  • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
  • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
  • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij een hennepkwekerij

Als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over betrokkenheid bij een hennepkwekerij in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over betrokkenheid bij een hennepkwekerij gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Hennepkwekerij - Tijdens een festival is mijn zakje wiet ingenomen. Krijg ik een straf?

Bij een festival werd ik gefouilleerd door bewakers, die mijn zakje wiet vonden en in beslag namen. Loop ik nu het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het niet toegestaan om wiet op zak te hebben. Dit valt echter onder het gedoogbeleid, wat betekent dat u in de basis geen straf krijgt voor het bezit van drugs. Houd er hierbij rekening mee, dat een hoeveelheid van maximaal 5 gram hennep gedoogd wordt door het Openbaar Ministerie. Had u tijdens het festival een grotere hoeveelheid hennep bij u? In dat geval loopt u alsnog het risico dat u hier een straf voor krijgt. Dat geldt ook wanneer u de hennep heeft aangeboden aan anderen. Een advocaat raadplegen kan verstandig zijn, wanneer u opgeroepen wordt om u voor de rechter te melden.

Hennepkwekerij - Hoeveel wietplanten mag je thuis hebben?

Ik heb in mijn woonkamer voor het raam (waar veel zonlicht is) 4 wietplantjes staan. Ze groeien vrij goed en hebben al behoorlijk wat bladeren. Het is puur voor eigen gebruik. Maar ik twijfel een beetje hoeveel planten ik eigenlijk mag hebben en of ik misschien problemen zal krijgen. Hoeveel wietplantjes mag je eigenlijk in je huis hebben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het bezit van hard- en softdrugs is in Nederland strafbaar, maar in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik ‘gedoogd’. Het telen van wietplanten of hennepplanten is dus ook verboden, maar zolang u alleen voor eigen gebruik en maximaal 5 planten teelt zult u niet worden vervolgd. Het moet wel duidelijk zijn dat de teelt slechts voor eigen gebruik is bestemd. Een professionele installatie (bijvoorbeeld met speciale, dure, lampen) kan de indruk wekken dat er sprake is van beroepsmatig of bedrijfsmatig handelen. In dat geval zult u wel degelijk met het strafrecht in aanraking kunnen komen. Neem gratis contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp indien u vragen heeft over het telen van wietplanten en het gedoogbeleid.

Hennepkwekerij - Politie is binnengevallen vanwege 4 wietplanten

De politie is bij mij binnengevallen vanwege softdrugsbezit. Op mijn zolder stonden maar een paar (4) wietplanten. Krijg ik hier nog problemen mee?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kweken van hasj en wiet (ook wel aangeduid als marihuana of cannabis) is altijd strafbaar. Er bestaat alleen geen actief opsporingsbeleid bij het kweken van maximaal vijf planten. In geval van teelt van niet meer dan vijf planten wordt namelijk aangenomen dat er sprake is van uitsluitend eigen gebruik. U krijgt bij ontdekking een politiesepot met afstand. Bij ontdekking door de politie worden uw planten altijd in beslag genomen. Let op! Soms wordt ook de kweek van vijf planten gezien als bedrijfsmatige teelt. De politie kijkt namelijk niet alleen naar het aantal planten, maar ook naar de mate van professionaliteit. Als u tot 30 gram softdrugs verkoopt, bijvoorbeeld cannabis (marihuana), kunt u veroordeeld worden tot een maand gevangenisstraf of een geldboete. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Hennepkwekerij - OM-zitting

Ik ben aangehouden in verband met een hennepkwekerij in mijn schuur en door de politie verhoord. Daarna ben ik heengezonden van het politiebureau. Ik heb nu een oproep ontvangen voor een OM-zitting. Moet ik hier aan meewerken en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een OM-zitting is een besloten zitting waarbij de officier van justitie u een straf aanbiedt in plaats van dat een onafhankelijke rechter over uw zaak oordeelt. Op een OM-zitting kan een officier van justitie u een taakstraf (werkstraf of leerstraf), een geldboete of een combinatie hiervan aanbieden. Als u hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt u alsnog gedagvaard voor de rechter. Akkoord gaan met de aangeboden straf op een OM-zitting kan verregaande gevolgen hebben. Het kan immers best zijn dat de aangeboden straf te hoog is of dat de zaak voor de rechter tot een vrijspraak zou leiden. Door de officier van justitie kan immers worden gekozen om een zwakke zaak die bij de rechter mogelijk tot vrijspraak kan leiden met een boete of taakstraf af proberen te handelen. Als u een straf accepteert van de officier van justitie bij de OM-zitting komt dit op uw justitiële documentatie ofwel strafblad te staan en heeft dit gevolgen voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als u wordt opgeroepen voor een OM-zitting is het dan ook van belang bijstand van een advocaat te vragen die samen met u de opties overweegt. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Hennepkwekerij - Politie heeft mijn 88 hennepplantjes in beslag genomen

Bij een inval in mijn woning heeft politie in totaal 88 hennepplantjes in beslag genomen en vernietigd. Er is aan mij medegedeeld dat ik wordt gedagvaard voor de strafrechter. Ik heb van een goede vriend van mij gehoord dat rechters gebruik maken van standaard afspraken over welke straf bij het aantreffen van een bepaalde hoeveelheid hennepplanten wordt opgelegd. Klopt dat en zo ja, welke straf kan ik verwachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is juist dat gerechtshoven en rechtbanken onderling afspraken hebben gemaakt om zodoende te komen tot een uniform consistent landelijk straftoemetingssysteem. Dit zijn de oriëntatiepunten voor straftoemeting. Het oriëntatiepunt voor het kweken van 50 tot 100 hennepplanten is een geldboete van Euro 1.000,-. Het oriëntatiepunt gaat uit van het min of meer bedrijfsmatig of in ieder geval met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten. Het betreft een verdachte die voor dit delict first offender is en die niet in het kader van een georganiseerd verband handelt. Indien u daadwerkelijk wordt gedagvaard voor hennepteelt is het van belang deskundige bijstand van een advocaat te verkrijgen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Hennepkwekerij - Pand verhuurd en daar is een hennepkwekerij in aangetroffen

Ik heb een pand verhuurd en daar is een hennepkwekerij in aangetroffen door de politie. De personen aan wie ik het had verhuurd blijken niet meer te traceren. Nu wordt ik aansprakelijk gehouden en ben ik gedagvaard voor hennepteelt en diefstal van elektriciteit, maar ik ben onschuldig. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u als verhuurder ten onrechte bent gedagvaard voor hennepteelt loopt u groot risico dat de strafrechtelijke gevolgen voor uw rekening komen. U zal actief aan moeten tonen niet aansprakelijk te zijn voor het aanwezig zijn van een hennepkwekerij in het door u verhuurde pand. U zal moeten aantonen niets te hebben geweten van de activiteiten die in het verhuurde pand hebben plaatsgevonden. U moet bewijzen dat de hennepkwekerij (bijna) niet van buitenaf te ontdekken was of dat u het verhuurde pand meerdere keren heeft bezocht of gecontroleerd, zonder dat u hierbij behoefde op te merken dat er hennepteelt plaatsvond. Daarbij moet u aannemelijk maken dat het pand ook daadwerkelijk verhuurd is geweest. Dit kan door een schriftelijke huurovereenkomst voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder te overleggen. Ook kunt u uw onschuld aantonen door bewijzen van huurbetaling via overschrijvingen te overleggen. Als u als verhuurder bent gedagvaard voor hennepteelt is het van belang deskundige bijstand van een advocaat te verkrijgen die u kan helpen uw onschuld op overtuigende wijze aan te tonen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Hennepkwekerij - Woning doorzoeken bij verdenking hennepplantage

Vandaag kwam de politie bij mij langs om een kijkje te nemen omdat ze een melding hadden gekregen dat er hennepkwekerij hier zou kunnen zijn. Ik vond het raar maar heb ze wel binnengelaten. Achteraf roept dit vragen bij mij op, kan dit zomaar? En wat als ze weer een melding krijgen? Ze zeiden ook dat ze het recht hebben om een deur te barricaderen als er niet open wordt gedaan.

Antwoord Eerste Rechtshulp

De politie is kennelijk bij u gekomen naar aanleiding van een melding dat er een hennepkwekerij in uw woning aanwezig is. Dit kan betekenen dat iemand iets over u heeft gemeld bij de politie, maar het kan ook informatie zijn afkomstig uit een ander onderzoek van de politie. De politie mag uw woning niet zomaar betreden zonder uw toestemming. Alleen als er een concreet onderbouwd vermoeden is dat er een hennepplantage in uw woning is, mag de politie zonder uw toestemming binnentreden. Hiervoor moet de officier van justitie vooraf toestemming hebben gegeven. De politie moet u dit bevel tonen als u hier om vraagt, pas hierna bent u verplicht om u de politie binnen te laten. Indien de politie u nogmaals benadert dan kunt u gratis een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat raadplegen via de website van Eerste Rechtshulp. De advocaat kan u meer informatie geven over uw rechten en plichten als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepplantage.