Drugshandel - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over drugshandel 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van drugshandel en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is drugshandel

Er is sprake van drugshandel als iemand in handelt in verdovende middelen die zijn opgenomen in de lijsten I en II van de Opiumwet. Drugshandel is in beginsel niet toegestaan. Er zijn echter een uitzonderingen en niet alles wat strafbaar is wordt daadwerkelijk vervolgd. Alle harddrugs staan op lijst 1 en alle softdrugs op lijst II. 

Straffen drugshandel 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

Strafbaar zijn de productie van drugs, het bezit van drugs en drugshandel. Onder drugshandel vallen verkoop van drugs en de invoer naar Nederland en uitvoer van drugs naar het buitenland. Hoe groter de partij, hoe hoger de straf. Wanneer u wordt verdacht van drugshandel waarbij u een financieel voordeel zou hebben behaald, dan kan de officier van justitie ook een ontnemingsvordering indienen. Met deze vordering verzoekt de officier van justitie de rechter om te bepalen dat u het door u behaalde financiële voordeel door het plegen van het strafbare feit terug moet betalen aan de staat.

De rechter bepaalt de straf. De maximale straf die de rechter u kan geven voor drugshandel zijn onder meer afhankelijk van de soort drugs waarvoor u wordt vervolgd (harddrugs of softdrugs), de hoeveelheid drugs en de periode (duur) dat u het strafbare feit heeft gepleegd. Ook maakt het uit of u eerder voor drugshandel bent veroordeeld (recidive).

Vervolging bij drugshandel kan worden voorkomen

Als u verdacht wordt van handel in verdovende middelen (drugshandel) zoals cannabis (marihuana), cocaïne, heroïne, XTC, MDMA, GHB of een andere drug, kan met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u goed informeren door een (pro deo) advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van een eventuele veroordeling.

U kunt alleen veroordeeld worden voor drugshandel als met bewijs kan worden aangetoond dat u zich hieraan heeft schuldig gemaakt. De politie en officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen. Zij zullen proberen om uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal echter uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis). Lees hier wat een (pro deo) advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van drugshandel en vraag een gratis een vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij drugshandel:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij drugshandel 

Als u verdacht wordt van drugshandel heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over drugshandel in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over drugshandel gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van drugshandel. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Drugshandel - Op een festival opgepakt met 50 xtc-pillen

Ik ben op een festival opgepakt met xtc-pillen, het waren in totaal 50 stuks. Ik heb tegenover de politie verklaard dat ik er een paar zelf wilde nemen en de rest voor vrienden had meegebracht. Na een paar uur mocht ik het politiebureau weer verlaten. Denkt u dat ik hier nog problemen van kunnen komen? Krijg ik nu ook een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als iemand wordt aangehouden met 50 xtc-pillen, dan is het aannemelijk dat deze persoon daarvoor strafrechtelijk voor wordt vervolgd. In uw geval dient u er rekening mee te houden dat u een dagvaarding ontvangt waarmee u wordt opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen. Vermoedelijk zal het OM de strafrechter verzoeken om u te veroordelen voor de handel in xtc-pillen. Indien u daarvoor wordt veroordeeld, dan wordt dit in uw strafblad (uittreksel justitiële documentatie) opgenomen. Dit kan in de toekomst problemen opleveren bij de eventuele aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt vervolgd voor de handel en/of het bezit van xtc-pillen. Op de website van Eersterechtshulp,nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek. [Gratis advies advocaat{https://www.eersterechtshulp.nl/pro-deo-advocaat}]