Dood door schuld - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over dood door schuld 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van dood door schuld en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is dood door schuld?

Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Dood door schuld betekent dat een persoon is komen te overlijden als gevolg van een handeling of nalaten en deze handeling of nalaten iemand anders kan worden aangerekend.

Er is bijvoorbeeld sprake van dood door schuld wanneer iemand een pistool op een ander richt tijdens een spel, dit pistool per ongeluk afgaat en de ander komt te overlijden. Helaas zijn hier verschillende voorbeelden van in de praktijk. Recent is er bijvoorbeeld iemand veroordeeld voor dood door schuld door de rechtbank, omdat deze persoon per ongeluk tijdens het opnemen van een videoclip zijn vriend doodschoot. Het was niet de bedoeling om zijn vriend dood te schieten, maar als hij geen pistool had vastgehouden, dan zou de vriend nu nog hebben geleefd. 

Voor de vraag of iemand schuldig is aan dood door schuld, maak het niet uit of er sprake is geweest van opzet op de dood van de ander. De centrale vraag bij dood door schuld is alleen of de ander kan worden verweten dat iemand is overleden als gevolg van zijn handelen of nalaten, ook al was het helemaal niet de bedoeling dat de ander zou overlijden.

Straf dood door schuld?

Dood door schuld is een levensdelict. De straffen die worden opgelegd aan iemand die schuldig is aan dood door schuld zijn veelal een stuk lager dan wanneer iemand wordt veroordeeld voor een ander delict waarbij iemand overlijdt. 

De maximale straf die kan worden opgelegd bij dood door schuld is twee tof vier jaar gevangenisstraf. Ook kan er een boete worden opgelegd van de vierde categorie. De hoogte van de straf hangt onder meer af van de omstandigheden waaronder iemand is komen te overlijden en in hoeverre de dader daarbij roekeloos (ernstig verwijtbaar) heeft gehandeld. 

Vervolging bij dood door schuld kan worden voorkomen

Levensdelicten worden (in Nederland) zwaar bestraft. Wordt u verdacht van een levensdelict en was het een ongeluk als gevolg waarvan iemand anders is overleden? Veelal is het van groot belang om al in een vroeg stadium een inhoudelijke verklaring af te leggen over wat er precies is gebeurd. Dit is van belang om duidelijk te maken aan justitie en politie dat er sprake is geweest van een ongeluk, u geen opzet heeft gehad op de dood van de ander en u bereid bent om aan het onderzoek mee te werken. Uw verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor dood door schuld. Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. 

Een (pro deo) advocaat kan bij dood door schuld:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering 

Als u verdacht wordt van dood door schuld heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over dood door schuld in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over dood door schuld gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van dood door schuld. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Dood door schuld - Kan mijn vader worden vervolgd voor dood door schuld?

Mijn vader reed vorige week op de snelweg. Er lag een omgewaaide boom op de weg. Deze kon hij gelukkig net ontwijken. Hij is doorgereden naar zijn werk en heeft daar ongeveer 20 minuten later de politie gebeld om melding te maken van de boom op de weg. De politie vertelde mijn vader dat ze dat inmiddels al wisten, omdat er 10 minuten voor zijn telefoontje is verongelukt door in volle vaart tegen de boom aan te rijden. Mijn vader is bang dat de politie hem nu misschien ziet als verdachte van dood door schuld, omdat hij pas 20 minuten later de politie heeft gebeld. Is dat juist? Kan hij nu worden verdacht van dood door schuld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Iemand kan worden vervolgd en veroordeeld voor dood door schuld in het geval het overlijden van een ander aan diens handelen of nalaten is te verwijten. De vraag is of jouw vader kan worden verweten dat de ander is komen te overlijden omdat hij niet direct de politie heeft gebeld om te melden dat de boom over de weg was gewaaid? Dat is niet het geval. Weliswaar was het beter geweest als je vader wel direct had gebeld en de politie mogelijk de weg had kunnen afzetten, maar het niet direct bellen maakt niet dat je vader schuldig is aan dood door schuld.  

Dood door schuld - Niet eerlijk aan ambulancemedewerkers verteld drugs te hebben gebruikt

Mijn vriend is afgelopen zaterdag in elkaar gezakt in een club tijdens een avondje uit. Wij hadden XTC en MDMA door elkaar gebruikt. Direct nadat hij out ging heb ik 112 gebeld. Tegen de ambulancemedewerkers heb ik niets gezegd over de drugs die wij hadden gebruikt. Ze hebben dit wel aan mij gevraagd. Nu hebben ze mijn vriend niet meer kunnen redden helaas en hij is overleden. In zijn bloed zijn resten van verschillende drugs aangetroffen en nu heb ik een oproep gekregen dat ik mij bij de politie moet melden. Ik word verdacht van dood door schuld. Kan ik straf krijgen voor dood door schuld omdat ik niet eerlijk heb verteld dat wij drugs hadden gebruikt aan de ambulancemedewerkers?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien de overlevingskansen van jouw vriend aanzienlijk beter zouden zijn geweest als je eerlijk had verteld wat hij had gebruikt, dan kun je worden veroordeeld voor dood door schuld. Juridisch kan in dat geval worden gesteld dat door jouw nalaten, het opzettelijk niet te vertellen wat jullie hadden gebruikt, hij een verkeerde medische behandeling heeft gekregen en is overleden. Indien dat kan worden bewezen, kun je worden veroordeeld voor dood door schuld. Wij adviseren je om voor het verhoor bij politie contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, met ervaring in zaken waarbij sprake is van dood door schuld.