Belediging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over belediging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van belediging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is belediging? 

Er kan sprake zijn van belediging als u iemands eer of goede naam heeft geschonden. Belediging kan zowel op staat als online plaatsvinden. De hoogte van de op te leggen straf wordt sterk bepaald door de aard van de belediging en de mate waarin deze als kwetsend is ervaren. 

Straf belediging 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf (max. 3 maanden), taakstraf of geldboete

De straf voor belediging hangt hoofdzakelijk af van de aard van de belediging en de mate waarin deze als kwetsend is ervaren. Daarnaast speelt bij de strafoplegging een rol of er getuigen zijn geweest van de belediging: is er sprake van een één-op-één situatie of zijn er veel omstanders aanwezig? In het laatste geval zal de straf hoger kunnen uitvallen.

Straffen kunnen worden verhoogd met 33% tot 100%
Bij een veroordeling voor belediging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlener (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100.

Vervolging bij belediging kan worden voorkomen

Bij de strafoplegging speelt een belangrijke rol of er getuigen zijn geweest van de belediging: is er sprake van een één-op-één situatie of zijn er veel omstanders aanwezig? In het laatste geval zal de straf hoger kunnen uitvallen. Laat u gratis informeren door een advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van een eventuele veroordeling.

U kunt alleen veroordeeld worden voor belediging indien wettig en overtuigend kan worden bewezen dat u opzettelijk iemands eer of goede naam heeft geschonden. De politie en de officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen. De rechter zal echter uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis). Lees hier wat een advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van belediging en vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij belediging:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering 

Als u verdacht wordt van belediging heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over belediging in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over belediging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van belediging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Belediging - Ben ik strafbaar als ik iemand online beledig?

Op een forum heb ik iemand uitgescholden en beledigd. Nu dreigt deze persoon aangifte tegen mij te doen. Kan ik gevonden worden en ben ik dan strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland niet toegestaan om mensen in een openbare ruimte te beledigen. Dit staat zo omschreven in artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Ook het internet en daarmee een forum kan als openbare ruimte worden beschouwd. Dit betekent dat een online belediging strafbaar is. U kunt hiervoor een boete krijgen. Zoek een advocaat om te bepalen hoe groot de kans is, dat u ook daadwerkelijk een boete krijgt voor uw digitale belediging. Dit hangt af van de exacte locatie, de situatie en de aard van de belediging. Een advocaat kan u hier meer over vertellen.

Belediging - Ik word verdacht van belediging. Welke straf krijg ik?

Afgelopen week heb ik een brief ontvangen, waarin ik word opgeroepen om mij voor de rechter te melden vanwege een belediging. Welke straf hangt mij boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet mogelijk om op voorhand te voorspellen welke straf u krijgt, wanneer u verdacht wordt van een belediging. Zo moet allereerst worden aangetoond dat u iemand opzettelijk beledigd heeft. Onder iemand beledigen verstaan we het aantasten van iemands eer of goede naam. U vindt de exacte definitie onder artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Zoek een advocaat om u bij te laten staan bij uw verdediging in de rechtszaal. Zo kunt u uw straf tot een minimum proberen te beperken.

Belediging - Ik heb de koning op sociale media beledigd. Wat nu?

Ik ben het niet eens met het feit dat we een koning hebben in Nederland. Nu heb ik hem beledigd via sociale media. Loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het beledigen van de koning verboden, volgens artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hierbij om een opzettelijke belediging. Het op sociale media plaatsen van een dergelijke belediging kan onder dit artikel vallen. Rechters kunnen u een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete uit de vierde categorie opleggen. Het kan daarom verstandig zijn om een advocaat te raadplegen, wanneer u voor de rechter moet verschijnen naar aanleiding van dit incident. Een advocaat helpt u bij uw verdediging.

Belediging - Belediging van de koning

Is het beledigen van de koning strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het beledigen van de koning is, ondanks dat er veel discussie over bestaat, nog steeds een strafbaar feit. In artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht is dit strafbaar gesteld, waarin wordt gezegd dat een opzettelijke belediging van de koning kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaren of een geldboete van de vierde categorie. Hierin is te zien dat belediging van de koning nu ook nog wordt gezien als een erger strafbaar feit dan ‘normale’ belediging.Wordt u verdacht van belediging of heeft u vragen over belediging die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Belediging - Wanneer is er sprake van belediging?

Ik moet bij de politierechter komen voor belediging. Wanneer is er sprake van belediging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 266 Sr staat dat er sprake is van belediging als iemand in zijn eer of goede naam wordt aangetast. Termen die naar algemeen spraakgebruik als scheldwoorden te kwalificeren zijn zijn daarvoor geschikt. Het uitspreken van in het spraakgebruik erkende scheldwoorden kan leiden tot een veroordeling door de politierechter. U kunt alleen worden vervolgd voor eenvoudige belediging als er sprake is van een klacht (verzoek tot vervolging) van degene die zich beledigd voelde. Deze klacht staat in een proces-verbaal en maakt onderdeel uit van uw strafdossier. Een advocaat kan voor u uw strafdossier opvragen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Belediging - Belediging van een ambtenaar in functie

Ik heb tegen een politieagent gezegd dat ik hem een hufter vind. Kan ik worden veroordeeld voor belediging van een ambtenaar in functie of heeft een agent een groter incasseringsvermogen? Ik heb daarna nog wel sorry gezegd.

Antwoord Eerste Rechtshulp

De opvatting dat van politieagenten een groter incasseringsvermogen mag worden verwacht ten aanzien van beledigende opmerkingen, vindt geen steun in het recht. Dit is bepaald door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland. Belediging van een ambtenaar in functie wordt zelfs zwaarder gestraft dan de belediging van andere personen. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Belediging - Is belediging op internet strafbaar?

Ik heb in een opwelling van woede een kwetsend bericht achtergelaten op een internetpagina, gericht aan een persoon waar ik ruzie mee heb en die de website beheert. Het was een bericht op een forum, waar ook andere mensen berichten konden achterlaten. Ik heb het bericht alleen als een ‘persoonlijk bericht’ aan hem verstuurd. Nu heb ik een oproep gekregen van de politie om te worden gehoord als verdachte. De reden is dat die persoon waar ik ruzie mee heb aangifte heeft gedaan van belediging. Ik vind dit heel overdreven. Kan ik een straf krijgen als ik iemand op internet beledig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als een belediging wordt geuit in een openbare ruimte, dan kan dat in principe strafbaar zijn. Dat betekent dat ook een belediging op een openbaar toegankelijk gedeelte van een website strafrechtelijke gevolgen kan hebben. Als iemand zich daadwerkelijk beledigd voelt een aangifte doet, kunt u daarvoor zelfs een boete krijgen. Een advocaat kan voor u onderzoeken of in een bepaald geval een belediging in een openbare ruimte is gedaan of niet. Als een belediging wordt geuit in een niet openbare ruimte, dan is het namelijk niet strafbaar. Neem daarom snel contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp indien u wordt verdacht van belediging op internet.