Bedreiging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over bedreiging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van bedreiging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is bedreiging? 

Volgens de wet is bedreiging het bedreigen van een ander met fysiek geweld of de dood. Er staan hoge straffen op bedreiging. Bedreiging kan op verschillende plaatsen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan bedreiging op straat, op het werk of online via sociale media.

Straf bedreiging 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

De straf voor bedreiging hangt hoofdzakelijk af van de vraag waarmee u heeft gedreigd, wie de persoon is die u heeft bedreigd en of u eerder bent veroordeeld voor bedreiging (recidive). De rechter bepaalt de straf. De maximale straffen die de rechter u kan geven voor bedreiging hebben wij als voorbeeld uitgewerkt.

Verbale bedreiging
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Schriftelijke bedreiging
Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Bedreiging met terroristisch oogmerk
Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van maximaal € 81.000.

Let op: bij een veroordeling voor bedreiging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlenen (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100%.

Vervolging bij bedreiging kan worden voorkomen

Als u verdacht wordt van bedreiging kan met de rechtshulp van een advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u goed informeren door een (pro deo) advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties van een eventuele veroordeling.

U kunt alleen veroordeeld worden voor bedreiging als met bewijs kan worden aangetoond dat u zich bedreigend heeft uitgelaten. De politie en officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen. Zij proberen uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal echter uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis). Lees hier wat een (pro deo) advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van bedreiging en vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij bedreiging:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering 

Als u verdacht wordt van bedreiging heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over bedreiging in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'politie en justitie' hebben veel ervaring met zaken die over bedreiging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van bedreiging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Bedreiging - Straf bij een enkelvoudige bedreiging

Ik ben al eens een keer veroordeeld voor bedreiging en wordt nu verdacht voor een enkelvoudige bedreiging. Mijn vraag is welke straf er boven mijn hoofd hangt voor een bedreiging.

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht is bedreiging strafbaar gesteld. In dit artikel staat dat bedreiging kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaren of een geldboete uit de vierde categorie (€ 20.500,-). In lid 2 en 3 van dit artikel zijn strafverzwarende omstandigheden opgenomen voor bedreiging. Wanneer de bedreiging schriftelijk geschiedt en onder bepaalde voorwaarde, dan kan de bedreiging worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van de vierde categorie. Wanneer de bedreiging ziet op het plegen van een terroristisch misdrijf, dan wordt de bedreiging bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 82.000,-). In de LOVS richtlijnen is neergelegd dat voor een enkelvoudige bedreiging een geldboete van € 250,- zal worden gegeven. Verschillende omstandigheden kunnen deze straf doen verhogen, zoals het tonen van een wapen, wanneer de bedreiging is gericht tegen een politieagent enz. Wordt u verdacht van bedreiging of heeft u vragen over bedreiging die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de (pro deo) advocaten van Eersterechtshulp.nl voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Bedreiging - Strafverzwarende omstandigheden

Ik wordt verdacht van een bedreiging tegen een politieagent. Vormt deze vorm van bedreiging een strafverzwarende omstandigheid.

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de LOVS-richtlijnen is uiteengezet welke straffen doorgaans bij een bedreiging worden opgelegd. In deze richtlijnen is te lezen dat een straf voor bedreiging kan worden verhoogd met 33% tot 100% als de bedreiging is begaan tegen een politieagent. Bedreiging tegen een politieagent is dus een strafverzwarende omstandigheid. Daarnaast worden in de richtlijnen nog een aantal andere personen genoemd die voor een strafverzwarende omstandigheid kunnen zorgen wanneer tegen hen een bedreiging worden begaan. Onder deze categorie personen vallen buitengewone opsporingsambtenaren, professionele hulpverleners of functionarissen in het openbaar vervoer. Wordt u verdacht van bedreiging of heeft u vragen over bedreiging die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de (pro deo) advocaten van Eersterechtshulp.nl voor gratis en een vrijblijvend adviesgesprek.

Bedreiging - Ik heb iemand bedreigd, kan ik nu vervolgd worden?

Onlangs ben ik zeer boos geworden op een vage kennis. Ik heb aangegeven dat ik zijn huis wist te vinden. Nu doet hij aangifte van bedreiging. Welk risico loop ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer iemand aangifte van bedreiging doet, hoeft dat niet direct te betekenen dat u voor de rechter moet verschijnen. Dit geldt alleen voor een zeer ernstige vorm van bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan een bedreiging met zwaar lichamelijk letsel. Krijgt u toch een oproep om voor een politierechter te verschijnen? In dat geval kan een advocaat raadplegen een slimme keuze zijn. Een advocaat kan u helpen bij uw verdediging om de kans op een straf te minimaliseren. In de basis zal een bedreiging als “ik weet je huis te vinden” niet snel leiden tot een zware straf.

Bedreiging - Kan ik worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Ik heb tegen iemand gezegd dat ‘ik weet waar hij woont’ en deze persoon heeft daar aangifte van gedaan. Kan ik worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling, moet worden bewezen dat art. 285 Sr: “de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, respectievelijk dat hij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen.” Uit de rechtspraak volgt dat de context waarin de uitlatingen zijn gedaan van belang is voor de vraag of een persoon zich ook daadwerkelijk bedreigd kan hebben gevoeld. De woorden ‘Ik weet jou en je familie te vinden’ zullen niet gauw als een bedreiging worden aangemerkt. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Bedreiging - Is het zeggen van ‘ik weet jou en je familie te vinden’ een bedreiging?

Ik heb tegen iemand gezegd ‘ik weet jou en je familie te vinden’ en deze persoon heeft daar aangifte van gedaan. Kan ik door de politierechter worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt slechts veroordeeld worden voor bedreiging als u gedreigd heeft met een bepaald gevolg: zware mishandeling, de dood, brandstichting etc. Voor een veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling moet worden bewezen dat art. 285 Sr: “de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, respectievelijk dat hij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen.” De context waarin de uitlatingen gedaan zijn is voor de rechtspraak van belang voor de bepaling of een persoon zich ook daadwerkelijk bedreigd kan hebben gevoeld. De woorden ‘ik weet jou en je familie te vinden’ zullen niet gauw als een bedreiging worden aangemerkt. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt verdacht van bedreiging. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Bedreiging - In ruzie gezegd "als het niet verboden was, zou ik je keel doorsnijden"

Ik heb laatst ruzie gemaakt met de barman van een café waar ik vaak kom. Ik heb wat scheldwoorden geroepen en ik heb geloof ik iets gezegd van “als het niet verboden was, zou ik je keel doorsnijden”. Er waren veel mensen in het café die avond die hebben gehoord wat ik heb gezegd. De volgende dag zag ik de barman weer en toen zei hij dat ik niet meer welkom was in het café en dat hij er nog over zou nadenken of hij aangifte tegen mij zou doen wegens bedreiging. Ik maak me nu zorgen dat hij dit misschien echt doet. Ik bedoelde het helemaal niet serieus, daarom zei ik het juist op die manier. Moet ik misschien voor de rechter verschijnen vanwege bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij de vraag of er sprake is van strafbare bedreiging, wordt altijd gekeken of iemand werkelijk reden kon hebben om zich bedreigd te voelen. De context waarbinnen u de opmerking heeft gemaakt, is van belang bij de beantwoording van de vraag of er sprake was van bedreiging. In het geval er aangifte tegen u gedaan zou worden, is het raadzaam om u te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in strafrecht. De advocaat kan het dossier voor u bestuderen en beoordelen of er in deze situatie sprake kan zijn geweest van bedreiging. Mocht u daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen, dan kan de advocaat u bijstaan. Indien u, ondanks het bovenstaande, nog vragen heeft over strafbare bedreiging, kunt u gratis contact opnemen met de gespecialiseerde advocaten van Eersterechtshulp.nl.