Letselschade medische fout - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over letselschade medische fout

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u letselschade heeft na een medische fout en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Verschil advocaat en pro deo advocaat

U heeft recht op rechtsbijstand als u letselschade heeft na een medische fout. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Vergoeding advocaatkosten door verzekering 

Als u een verzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Letselschade medische fout - Gratis gesprek (pro deo) advocaat

Iedereen die zich laat behandelen door een arts gaat een behandelovereenkomst aan. Deze overeenkomst ontstaat automatisch en brengt een aantal verplichtingen voor de arts met zich mee. Zo moet de arts zijn patiënt duidelijk inlichten over de behandeling, een medisch dossier bijhouden en zorgvuldig omgaan met de gegevens van de patiënt.

Het kan voorkomen dat u schade leidt doordat uw behandelend arts een medische fout begaat. Van letselschade door een medische fout is pas sprake indien kan worden vastgesteld dat een redelijk handelende bekwame arts, indien hij u geholpen zal hebben, de door u opgelopen gezondheidsschade zou hebben kunnen voorkomen of verminderen. Indien er sprake is van complicaties, kan alleen gesproken worden van een medische fout indien de arts niet adequaat gehandeld heeft na het optreden van de complicaties.

Het is niet makkelijk om vast te stellen of er een medische fout gemaakt is. Indien u twijfelt of dit het geval is, dan is het zinvol om uw medische dossier op te vragen en aan de hand van die gegevens een professional te raadplegen. Een advocaat die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid kan u hierbij helpen. Ook is het van belang dat u goed bijhoudt hoe uw gezondheidssituatie is.

Als is komen vast te staan dat er sprake is van een medische fout, dan zal uw advocaat namens u kunnen onderhandelen met het ziekenhuis of de verzekeraar van de arts over de vergoeding van de door u geleden schade. Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle werkzame hulpverleners. Als een arts zijn fout begaan heeft in de periode waarin hij in het ziekenhuis werkte, dan is ook het ziekenhuis aansprakelijk. Als de onderhandelingen vastlopen kan uw advocaat de rechtbank vragen een deskundige te benoemen of overgaan tot het dagvaarden van de arts of het ziekenhuis.

Als u als patiënt een schadevergoeding eist, dient u te bewijzen dat er een medische fout gemaakt is. Op die regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo dient de arts voldoende gegevens te verstrekken indien hij betwist een fout te hebben begaan. Ook kan de rechter al vrij snel tot de conclusie komen dat er een medische fout gemaakt is doordat bijvoorbeeld een deskundige daar al een oordeel over gegeven heeft. Indien uw medisch dossier niet volledig is, zal dit altijd in het voordeel van de patiënt meewegen, daarmee wordt de bewijslast enigszins verlicht.

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u letselschade heeft na een medische fout. 

Vraag en antwoord

Letselschade medische fout - Schadevergoeding regelen

Tijdens een operatie heb ik letselschade opgelopen door een medische fout. Graag wil ik de arts aansprakelijk stellen en een schadevergoeding. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij raden u aan om bij letselschade door een medische fout een advocaat te raadplegen die alle regels en wetten kent en zodoende uw belang optimaal kan behartigen.