Koopovereenkomst ontbinden - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over koopovereenkomst ontbinden

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij conflicten over het ontbinden van een koopovereenkomst en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een koopovereenkomst?

U wordt eigenaar van een woning door het afsluiten van een koopovereenkomst en het inschrijven van de notariële transportakte in de openbare registers. De eigenaar van het huis wordt meestal ook eigenaar van de grond die eronder ligt. Bij de aankoop van een vakantiewoning, appartement of huis geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Op deze gevallen is de Algemene Termijnenwet van toepassing, dat kan met zich meebrengen dat er soms een andere termijn geldt. Zo mag niet meer dan een dag van die drie een zaterdag, zondag of feestdag betreffen. Bij de koop van een vakantiewoning, appartement of huis dient altijd schriftelijk een koopovereenkomst overeengekomen te worden. Een mondelinge overeenkomst is niet rechtsgeldig.

Waarom een (pro deo) advocaat als u een koopovereenkomst wilt ontbinden

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen als u een koopovereenkomst wilt ontbinden. Een koopovereenkomst kan in bepaalde gevallen ontbonden worden na het verstrijken van de wettelijke termijn. Bijvoorbeeld als er ernstige verborgen gebreken zijn die de verkoper niet heeft gemeld bij de verkoop maar naar alle waarschijnlijkheid wel heeft geweten. 

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering

Bij een een conflict waarbij u een koopovereenkomst wilt ontbinden heeft u recht op rechtsbijstand. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient krijgt, financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over koopovereenkomst ontbinden in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'huren, wonen en buren' hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over koopovereenkomst ontbinden gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over het ontbinden van een koopovereenkomst. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Ontbinding koopovereenkomst - Conflict met verkoper over asbest

Nadat wij de koopovereenkomst van ons nieuwe huis al hadden getekend zijn wij er achter gekomen dat zich op de zolder van de woning asbest bevindt. De verkoper heeft voor verkoop een vragenlijst ingevuld waarop door hem is aangegeven dat er geen asbest in de woning was. Nu beweert de verkoper dat hij geen idee had dat er asbest in de woning was. Wij hebben echter binnen de bedenktermijn van 3 dagen een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Daarbij werd heel snel duidelijk dat er sprake was van asbest. De verkoper moet dit geweten hebben, aangezien hij een paar jaar geleden herstelwerkzaamheden heeft laten verrichten aan het dak en de zolder. Uit onderzoek is gebleken dat het inderdaad gaat om asbest. Het verwijderen van de asbest zal veel geld gaan kosten, maar wij willen wel graag in het huis gaan wonen en dus niet ontbinden. Wij vinden dat de verkoper de kosten moet betalen. Kunnen we de verkoper de kosten laten betalen van het verwijderen van de asbest omdat hij hier ten tijde van de koopovereenkomst van op de hoogte moet zijn geweest?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In een dergelijk geval zijn er meerdere opties mogelijk. U kunt proberen te onderhandelen en de verkoper zo ver te krijgen de kosten voor het verwijderen van de asbest te laten betalen omdat hij niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht. Ook zou een schadevergoeding kunnen vorderen na levering van de woning. Aangezien u aangeeft in het huis te willen gaan wonen, is ontbinding van de overeenkomst geen wenselijke optie. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp als u een conflict heeft met de verkoper van uw woning.