Partneralimentatie - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over partneralimentatie 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u (meer) partneralimentatie wilt en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die u betaalt aan uw uw ex-partner als u meer verdient en uw ex-partner nog niet opnieuw samenwoont. U kunt samen afspreken voor hoelang u partneralimentatie betaalt. Ook de rechter kan de duur van de partneralimentatie bepalen. Als u hier geen afspraken over heeft gemaakt en ook de rechter dit niet bepaald heeft, geldt de wettelijke termijn. 

De wet schrijft voor dat indien u na 1 juli 1994 gescheiden bent en uw huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en u geen kinderen heeft dat de periode maximaal vijf jaar is. Indien het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd of als u kinderen heeft, dan is de periode maximaal 12 jaar. Voor iedereen die voor 1 juli 1994 is gescheiden geldt dat de alimentatieverplichting levenslang duurt. Deze termijnen gelden ook als u uw geregistreerd partnerschap bij de rechter laat beëindigen. 

Wanneer u het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om beëindigt, dient u hier zelf afspraken over te maken. Als u de partneralimentatieduur wilt verlengen, kunt u een verzoek indienen bij de rechter. U moet dan wel aantonen dat het onredelijk is als de alimentatie stopt.

Partneralimentatie afkopen

Partneralimentatie wordt door de bank gezien als inkomen en kan van belang zijn voor de hoogte van uw hypotheek. Het is mogelijk om samen tot de afspraak te komen dat u geen partneralimentatie betaalt of ontvangt. Deze afspraak moet expliciet zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Ook kan op twee manieren de alimentatieplicht worden afgekocht. 

 • Door een afkoopsom te betalen
 • Door overbedeling.

Overbedeling houdt in dat de partner die recht heeft op partneralimentatie de inboedel toegewezen krijgt. U bent dan niet meer op elkaar aangewezen. Echter als u een bedrag betaalt dat goed is voor tien jaar en uw ex-partner hertrouwt na 5 jaar. Dan heeft u voor 5 jaar onterecht betaalt. Vanaf het moment dat uw ex-partner duurzaam gaat samenwonen of hertrouwt, vervalt namelijk de partneralimentatieplicht. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij deze afwegingen die u moet maken bij het betalen van een afkoopsom of overbedeling. 

Waarom een (pro deo) advocaat bij partneralimentatie?

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan blijft u nog wel verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. De partneralimentatie wordt berekend door een deskundige die kijkt naar de behoefte, op basis van de huidige levensstandaard en naar de draagkracht van de betalende ex-partner/ouder. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij het verkrijgen en de berekening van partneralimentatie. Ook bij een verzoek tot verlenging van de partneralimentatieduur of tot het verlagen of het stopzetten van de partneralimentatie kan die u helpen. Dit zijn gerechtelijke procedures waar een (familierecht)advocaat in gespecialiseerd is.

Vergoeding advocaatkosten door overheid of verzekering bij partneralimentatie

Als u recht heeft op (meer) partneralimentatie maar dit niet krijgt kunt u dit afdwingen via een gerechtelijke procedure. Wie minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient, krijgt financiële hulp van de Nederlandse overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Een advocaat die cliënten ook pro deo bijstaat, heet een pro deo advocaat. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand worden niet alle kosten vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan dit gratis voor u uitzoeken.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, valt uw kwestie mogelijk onder uw dekking. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. Na het gratis gesprek met de advocaat is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekering en hen op de hoogte te stellen van uw situatie. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt namelijk alleen de advocaatkosten als zij op de hoogte zijn gebracht voordat de advocaat voor u aan het werk gaat. 

Wat houdt een gratis gesprek over partneralimentatie in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied 'familie en scheiden' hebben ruime ervaring met het berekenen of afdwingen van partneralimentatie doormiddel van een gerechtelijke procedure. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u (meer) partneralimentatie wilt. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Vraag en antwoord

Partneralimentatie - Ex-partner heeft een nieuwe vriend

Moet ik partneralimentatie blijven betalen nu mijn ex-partner een nieuwe vriend heeft waarmee ze samenwoont?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien uw ex-partner inmiddels duurzaam samenwoont met een nieuwe partner, eindig in beginsel uw alimentatieplicht. Dit geldt echter alleen voor de partneralimentatie. De kinderalimentatie moet u blijven betalen. Het is niet nodig dat er sprake is van een huwelijk of samenlevingscontract. U kunt de rechtbank verzoeken de alimentatieplicht te stoppen. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp om de partneralimentatie te beëindigen.