Erfenis aanvaarden - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over erfenis aanvaarden 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een erfenis gaat aanvaarden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Erfenis aanvaarden - Gratis gesprek (pro deo) advocaat

Er zijn twee manieren om een erfenis te aanvaarden. De ‘zuivere aanvaarding’ en de ‘beneficiaire aanvaarding’

Erfenis aanvaarden - Zuivere aanvaarding
Zuivere aanvaarding betekent dat u als erfgenaam als het ware in de schoenen van de overledene gaat staan. U wordt eigenaar van alle bezittingen en schulden van de overledene, ook als dit ten koste gaat van uw eigen vermogen. Voor een zuivere aanvaarding is in principe geen handeling nodig. In de praktijk is het echter wel gebruikelijk dat de zuivere aanvaarding plaatsvindt door middel van een door de notaris opgestelde verklaring. Het kan gebeuren dat u zonder dat u het doorheeft de erfenis zuiver heeft aanvaard. Dit is namelijk al het geval als u gedragingen verricht die aannemelijk maken dat u erfgenaam bent, bijvoorbeeld wanneer u de inboedel probeert te verkopen. Als u ouder bent van een minderjarig kind dat erfgenaam wordt, dan mag u de erfenis niet namens het kind zuiver aanvaarden. Dit is ter bescherming van het minderjarige kind.

Erfenis aanvaarden - Beneficiaire aanvaarding
Beneficiaire aanvaarding houdt in dat u de erfenis alleen aanvaardt als het saldo positief is. Dus als er geen schulden zijn of als de schulden kunnen worden voldaan uit de bezittingen en er dan nog een positief saldo over is. Als u als erfgenaam de erfenis beneficiair aanvaardt kunnen de schuldeisers u niet aanspreken op openstaande vorderingen. Als u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden dan dient u een verklaring daartoe af te leggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. Een advocaat of notaris kan deze verklaring namens u verzorgen. De rechtbank schrijft de beneficiaire aanvaarding in het openbare boedelregister.

Er zijn twee gevallen waarin de verklaring niet nodig is omdat de erfenis automatisch beneficiair aanvaard is

  • Als een mede-erfgenaam al beneficiair heeft aanvaard en u zelf nog geen keuze heeft gemaakt.
  • Indien de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, een onder curatele gestelde of een onder bewind gestelde niet binnen drie maanden reageert.

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een erfenis gaat aanvaarden.